31/2-2023

K životnímu jubileu PhDr. Aleny Pazderové

Číslo 31/2  Paginae historiae  bylo připravené k poctě významného životního jubilea dlouholeté pracovnice Národního archivu Aleny Pazderové. Celkem 15 studií je věnováno především tématům, kterými se Alena Pazderová dlouhodobě zabývá (papežské nunciatury v raném novověku, dějiny Itálie, dějiny archivnictví). Druhá část tohoto svazku připomíná 80. výročí tragické smrti ředitele Archivu Země české Bedřicha Jenšovského (1889–1942). Součástí čísla jsou i bibliografie Aleny Pazderové a Bedřicha Jenšovského.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Úvod

Laudatio Aleně Pazderové
Eva Drašarová

Fra Boemia e Toscana: note su Alena Pazderová e i suoi colleghi ed amici fiorentini
Paola Benigni

Wie man Meilensteine setzt
Thomas Aigner

Studie

Fiktivní memoria ve službách politiky
Marie Bláhová

Die böhmischen Länder in den Berichten der Nuntien in den ersten Jahren der Regierung Rudolfs II. (1576–1584)
Alexander Koller

Nuncius Spinelli, jeho rodina a vztah k pražským jezuitům
Tomáš Černušák

Prokurátor – hospodářský správce a kariérní strategie jezuitského řádu
Markéta Holubová

Marie Maxmiliána ze Šternberka, roz. z Hohenzollernu – exemplum ctnosti a podporovatelka jezuitů v Čechách
Petra Oulíková

Soukeníci a Židé. Dva příklady nekalé soutěže v Čechách v druhé polovině 17. století
Lenka Matušíková

Nevšední a zvláštní erbovní znamení v nobilitačních spisech České dvorské kanceláře
Markéta Hrdličková

Kolekce relací z inspekcí velkovévody Petra Leopolda po Toskánském velkovévodství z let 1765–1790. Osudové cesty dokumentů z Florencie do Čech
Eva Gregorovičová

Le memorie di Leopoldo II e il capitolo assente
Stefano VitaliCarlo Vivoli

Český archivář v Římě. Hynek Kollmann jako cestovatel, pozorovatel a společník
Jaroslav Pánek

Římská archivní konvence
Jan Kahuda

Kde se ukrývala Slovanská epopej během druhé světové války
Helena Klímová

Josef Willinger – od učitele češtiny a tělocviku k elitě okupační správy protektorátu
Zdeňka Kokošková

Relikty barokní krajiny v Horním Polabí. Nález poustevny sv. Brunona jako konkrétní příklad výsledku studia archivních dokumentů a mezioborové spolupráce
Věra VávrováMiloš Vávra

Lamottové z Frintroppu na Návarově
Jiří Úlovec

Bibliografie PhDr. Aleny Pazderové
Jan Kahuda

80. výročí úmrtí Phdr. Bedřicha Jenšovského
Úvod

Bedřich Jenšovský – úvodní slovo
Jitka Křečková

Studie

Bedřich Jenšovský a Archiv země České
Jitka Křečková

Bedřich Jenšovský a Řím
Alena Pazderová

Bedřich Jenšovský a Státní archivní škola
Kristýna Jakl Ansorgová

Sokolský život vzdělavatele Bedřicha Jenšovského
Kateřina Pohlová

Bedřich Jenšovský – výběrová bibliografie
Petr Mareš

O Československou akademii v Římě
Bedřich Jenšovský