18-2010

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Přísedící zemského soudu Českého království (1542–1620) na habsburských dvorech a na dvoře Fridricha Falckého
Petr Mareš

Zemský ústav pro choromyslné v Praze v letech 1791–1886
Petra Chaloupková

Dvě studie k počátkům českého národohospodářského tisku
Jan Kramář

Vyšetřování členů Národní obce fašistické v únoru 1933
Pavel Baloun

Materiály

Seznam ctihodných piaristů z roku 1710
Václav Bartůšek

Toskánský záslužný řád sv. Josefa
Eva Gregorovičová

Kapucínští literáti provincie česko-rakouské a českomoravské
Pacifik M. Matějka

Pohřební štíty z kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku
Helena Sedláčková

Projekty

Policejní pobytové přihlášky jako důležitý pramen pro poznání demografických a sociálních proměn Prahy v letech 1850–1918
Milan Vojáček

Zdeněk Nejedlý a česká cesta ke komunismu
Jiří Křesťan

Program „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“ v knihovně Národního archivu v roce 2009 – počtvrté
Dagmar SpáčilováVáclav Bartůšek

Zprávy

Národní archiv v roce 2009
Eva Drašarová

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2009
Olga Pospíšilová

Informace o fondu Ministerstvo vnitra – šlechtický archiv uloženém v Národním archivu
Pavel Koblasa

Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha
Jiřina Juněcová

Kancelář tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky
František Frňka

Svatí církevních řádů z Říma nové doby
Václav Bartůšek

Trendy a tradice 2009. Zpráva o mezioborové odborné konferenci
Vladimír Waage

Literatura

Historická fotografie 2007, 2008–2009
Vladimír Waage

Běhounek, Václav: Zelený Anton. Plíživé kontravzpomínky
David Hubený

Publikace Latina v církevním a světském školství
Václav Bartůšek

Přínosná publikace ke Karlu Kramářovi 405
Jiří Křesťan

Průcha, Václav a kol.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992. I–II. díl
Pavel Dufek

Krško, Jan: Meziválečný tramping na rakovnicku
David Hubený

Anotace k maďarské archivní literatuře 413
Pavel Koblasa