26/1-2018

Číslo 1/2018 obsahuje celkem 8 studií, 4 materiálové texty, zprávy, recenze a anotace. Studie jsou věnovány diplomacii Jana Lucemburského směrem k rakouským zemím (Lucie Vojtíšková), piaristické koleji v Ostrově (Václav Bartůšek), zavedení poštovních schránek v českých zemích (Jan Kramář), osobnostem Otakara Pecháčka (Šárka Velhartická) a Čestmíra Císaře (Dorota Müllerová), úřední evidenci komediantů a cirkusáků (Jiří Šabek), obchodu s vápnem v meziválečném období (Tomáš Gecko) a Svazu výzkumných ústavů zemědělských (Pavel Vaško).

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Studie

Jan Lucemburský a rakouské země. Diplomatické postupy a cíle českého krále
Lucie Vojtíšková

Dějiny piaristické koleje v Ostrově 1666–1739
Václav Bartůšek

K 200. výročí zavedení sběrných listovních schránek v českých zemích
Jan Kramář

Komediantství a cirkusy mezi tradicí a modernitou na příkladu vybraných pramenů z fondu Policejní ředitelství Praha
Jiří Šabek

Polyglot páter Otakar Method Pecháček. První lektor českého jazyka při káhirské univerzitě
Šárka Velhartická

Kartely v ekonomické diplomacii? Boj o trhy s vápnem na pozadí československo-německých hospodářských jednání (1920–1925)
Tomáš Gecko

Svaz výzkumných ústavů zemědělských v Československé republice: koordinační instituce zemědělského výzkumu a některé její osobnosti
Pavel Vaško

Kapitoly ze života Čestmíra Císaře s přihlédnutím k období funkce tajemníka ÚV KSČ v letech 1963 a 1968
Dorota Müllerová

Materiály

Češi ve Wisconsinu – stručný pohled do historie a archivních sbírek
Martin Nekola

Vybrané justiční a státobezpečnostní fondy uložené v polských archivech
Adam Zítek

Fotografické desky dnes – 15 let po povodních
Blanka Hnulíková

Negativy, diapozitivy a fotografie J. V. Daneše v Náprstkově muzeu v Praze
Jan Šejbl

Archivní fondy

Úřad předsednictva vlády – Generální sekretariát Hospodářské rady. Nástin dějin původce a archivního fondu
Adam Zítek

Zprávy

Národní archiv v roce 2017
Eva Drašarová

Mezinárodní vědecká konference Ludvík Salvátor Toskánský (1847–1915). Život a dílo vědce a cestovatele, zámek Brandýs nad Labem, 13. – 15. října 2017
Filip PaulusŠárka Steinová

Zpráva o odborném semináři Obchodování v srdci Evropy
Pavel Dufek

Mezinárodní konference Čtvrtstoletí spolu. Československo a Podkarpatská Rus
David Hubený

Literatura

Miloslav Moulis: Z mých vzpomínek
Renata Kuprová

Významné dílo k dějinám barokní historiografie
Václav Bartůšek

Dva nové knižní příspěvky k dějinám českých měst
Václav Bartůšek

Emancipace v rozpuku: moravští Židé v perspektivě „dlouhého“ 19. století
Richard Mahel

Český ministr krajan v předlitavské vládě
Jan Kahuda

Edice korespondence Antonína Rezka s Václavem Škardou a Karlem Kramářem
Jan Kahuda

Deníky Josefa Kalouska II
Jan Kahuda

Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, svazek I.
Milan Vojáček

T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci 
Jan Kahuda

Vynikající monografie o národnostních sčítáních v českých zemích v letech 1880–1930
Jiří Křesťan

Eva Broklová: Antonín Švehla tvůrce politického systému
Filip Paulus

Druhý československý prezident v síti mezinárodních vztahů
Jiří Křesťan

Zdenko Maršálek – Emil Voráček a kol.: Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka
Lucia Hoľanová

Jakub Šlouf: Podvedená strana. Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945–1948)
Karel Řeháček

Normalizace (ještě) neskončila? Nad novou biografií Gustáva Husáka
Matěj Trepeš

Vacek, Jiří: Slovanská knihovna – můj osud: mozaika vzpomínek
Václav Bartůšek

Obrazová  příloha