7-1999

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

HORNOLUŽICKÝ SVĚTSKÝ KLÉRUS V PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZI V PRVNÍ POLOVINĚ 17. STOLETÍ
Zlatuše Kukánová

OHLASY ITALSKÝCH UDÁLOSTÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH V 1. POLOVINĚ 19. STOLETÍ
Alena Pazderová

VÝBORY SPOLKU ČESKÝCH AKADEMIKŮ ŽIDŮ A AKADEMICKÉHO SPOLKU „KAPPER”
Helena Krejčová

ZAŘIZOVÁNÍ PRVNÍHO ČESKÉHO PENZIONÁTU PRO DÍVKY V PRAZE 1898
Irena Štěpánová

MLADOČEŠI A KONEC PRINCIPU VŠENÁRODNÍ STRANY – VOLBY DO ŘÍŠSKÉ RADY 1900–1901
Luboš Velek

VÝSTAVNÍ ČINNOST ZEMĚDĚLSKÉ JEDNOTY ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Jiřina Juněcová

SIONISTICKÁ VOLEBNÍ POLITIKA NA KONCI 20. LET
Marie Crhová

DILEMATA ŽIDOVSKÉ POLITIKY V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1933–1938
Jiří Křesťan

AKCE ALBRECHT DER ERSTE. UDÁLOSTI 1. ZÁŘÍ 1939 SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA BRNO A JIŽNÍ MORAVU
Miroslava MenšíkováFrantišek Vašek

KOMINTERNA A NĚMECKÁ EMIGRACE V ČESKOSLOVENSKU 1933–1939
Bohumil Černý

ÚNOR 1948 A KATOLICKÁ CÍRKEV
Vácslav Babička