1-1993

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

ŽIVOT NA POSTRANNÍM PRÁVU KLÁŠTERA PANNY MARIE SNĚŽNÉ V PRAZE A PRAMENY K JEHO POZNÁNÍ
Vladimír Waage

HISTORICKÉ MAPY CHEBSKA VE SBÍRCE MAP A PLÁNŮ STÁTNÍHO ÚSTŘEDNÍHO ARCHIVU V PRAZE
Jan Krlín

KE STRUKTUŘE SVĚTSKÉHO KLÉRU V ČECHÁCH NA POČÁTKU 17. STOLETÍ
Zlatuše Kukánová

SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH
Zlatuše KukánováLenka Matušíková

STÁT, SPOLEK A SPOLČOVÁNÍ
Eva Drašarová

ÚSTŘEDNÍ MATICE ŠKOLSKÁ V LETECH 1880-1919
Alexandra Špiritová

PERSONÁLNÍ ASPEKTY TZV. HEYDRICHOVY SPRÁVNÍ REFORMY
Jaroslava Milotová