26/2-2018

Číslo 2/2018 navazuje na monotematické číslo (2/2017) a přináší celkem 12 studií k dějinám dobrovolných organizací na centrální i regionální úrovni (Národní fronta, Svaz protifašistických bojovníků, Československý červený kříž, Jednotný svaz českých zemědělců, Socialistický svaz mládeže, Svazarm, Československý myslivecký svaz, Svaz československých novinářů, Československý výbor obránců míru, Československá vědeckotechnická společnost, Československý svaz žen). Součástí čísla je i rozhovor s významným ústavním právníkem prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem.

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Úvodní studie

Národní fronta 1945–1990
Jiří KřesťanJan Kahuda

Organizační, programový a legislativní vývoj organizací Národní fronty

Svaz protifašistických bojovníků
Maria Chaloupková

Československý červený kříž
Lenka Kločková

Jednotný svaz českých zemědělců
Renata Kuprová

Socialistický svaz mládeže
Zora Machková

Svaz pro spolupráci s armádou. Formování branné výchovy v letech 1951–1989
Filip Paulus

Československý myslivecký svaz
Šárka Steinová

Svaz československých novinářů
Miroslav Šepták

Československý výbor obránců míru a Československý mírový výbor v letech 1949–1989
Roman Štér

K vývoji Československé vědeckotechnické společnosti do roku 1968
Josef Žabka

Regionální sondy

Vývoj ženského hnutí na Moravě v letech 1945–1952
Michaela Růžičková

Od spolků ke společenským organizacím pod Národní frontou. Regionální sonda do vývoje po únoru 1948
Martin Šikula

Svazarm a jeho činnost v okresu Vyškov v 70. a 80. letech 20. století
Ondřej Valtus

Zprávy

Fotografické a filmové materiály ve fondech dobrovolných organizací v Národním archivu
Blanka Hnulíková

Rozhovor

Rozhovor s prof. JUDr. Václavem Pavlíčkem, CSc.
Lucie RajlováJiří Křesťan

Obrazová  příloha