4-1996

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah

DYNASTICKÉ POČÁTKY OPAVSKÝCH PŘEMYSLOVCŮ A JEJICH VAZBY NA POLITIKU ČESKÝCH KRÁLŮ
Jana Konvičná

SEZNAMY DVOŘANŮ CÍSAŘE RUDOLFA II. Z LET 1580, 1584 A 1589. EDICE.
Jaroslava Hausenblasová

SOUPIS MATRIK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČECHÁCH – IV. ČÁST
Zlatuše KukánováLenka Matušíková

VÁLEČNÉ ODŠKODNĚNÍ OBYVATELSTVA V ČECHÁCH ZEJMÉNA NA BOLESLAVSKU PO ROCE 1866.
Alexandra Špiritová

POKUS O ZNOVUOTEVŘENÍ PROBLEMATIKY B AUTRICHE SLAVE ET ROUMAINE
Vladimír Šibrava

ZŘÍZENÍ A HISTORIE ČESKÉHO ODDĚLENÍ KONZULTAČNÍ KNIHOVNY VE VATIKÁNU
Zlatuše Kukánová

VÝVOJ DOPRAVNÍHO ARCHIVNICTVÍ V ČESKOSLOVENSKU SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM K ARCHIVŮM ŽELEZNIČNÍM.
Miroslav Kunt