23/1-2015

Číslo 1 obsahuje celkem 6 studií a 2 materiálové texty, dále zprávu o činnosti Národního archivu v roce 2014, zprávy o některých dalších aktuálních akcí a zprávy o literatuře. Z odborných lze upozornit na rekonstrukci zázemí nunciatury Cesare Speciana u círařského dvora (Alena Pazerová), biografii Johany Eusebie Barbory, hraběnky ze Žďáru (Hynek Fridrich), metodologický text o sdruženém zločinu čarodějnictví (Zuzana Kobrlová), příspěvek k biografii Rudolfa Slánkého (Jan Chadima), rozsáhlou rekonstrukci československo-vatikánských vztahů v polovině 30. let 20. století (Zlatuše Kukánová) a činnost pražské očistné komise v oblasti veřejné správy v letech 1946–1947 (Eva Šímová). Do rubriky Materiály byly zařazeny texty o nobilitaci Tadeáše Hájka (Josef Smolka) a biografii Viktora Metternicha sestavenou na základě korespondence s otcem (Tereza Pluskalová).

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Zázemí Specianovy nunciatury u císařského dvora v Praze v letech 1592–1594
Alena Pazderová

Poslední z rodu. Johana Eusebie Barbora hraběnka ze Žďáru, provdaná Myslíková z Hyršova a následně z Caretto-Millesimo (po 1630–1709)
Hynek Fridrich

Sdružený zločin čarodějnictví a české země
Zuzana Kobrlová

Vzestup stranického funkcionáře. Střípky z ostravského působení Rudolfa Slánského ve dvacátých letech
Jan Chadima

Urovnání československo-vatikánských vztahů a jmenování nového nuncia v roce 1935
Zlatuše Kukánová

Personální „očista“ v oblasti veřejné správy na příkladu činnosti pražské očistné komise v letech 1946–1947
Eva Šímová

Materiály

Nobilitace Tadeáše Hájka
Josef Smolka

Viktor Metternich. Stručný obraz života nadějného diplomata a jeho rodiny ve světle Viktorovy korespondence otci Klemensi Metternichovi
Tereza Pluskalová

Zprávy

Národní archiv v roce 2014
Eva Drašarová

Ohlédnutí za 6. setkáním přátel Národního archivu
Lenka Kločková

„Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age“ – závěrečná mezinárodní konference projektu European Network on Archival Cooperation
Jitka KřečkováKateřina Zenklová

Projekty disertačních prací
Kateřina ZenklováTereza PokornáPavel VaškoMatěj Trepeš

Literatura

Lucie B. Petrusová – Alexandr Putík: Fase pražských židovských rodin z let 1748–1749 (1751). Edice pramene k návratu z tereziánského vypovězení
Lenka Matušíková

Broumovský urbář
Jan Krlín

Jaroslav Čechura: Neklidný život obyčejné ženy. Johana Peřková (1703–1745) 
Jaroslav Dibelka

Dějiny města Plzně 1 (do roku 1788)
Ivan Hlaváček

Barbora Štolleová: Pod kuratelou Německé říše
Monika Sedláková

Michaela Iblová: Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech
Tomáš Kalina

Jiří Křesťan: Případ Václava Talicha
Jakub Šlouf

Anti-Pithart čili Opatrná chvála vzpurnosti
Jiří Křesťan

Pavel Kosatík: Tigrid, poprvé. Průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století
Zora Machková

Literatura

Obrazová příloha