Slánský

Filmové a zvukové záznamy zprocesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“, jehož hlavní líčení proběhlo před Státním soudem v Praze ve dnech 20.–27. listopadu 1952

(politický proces se 14 obžalovanými vysokými stranickými a státními funkcionáři,
z nálezu v továrním skladu v Panenských Břežanech)

 

„Ať je to v Rusku, Polsku, Bulharsku nebo v Československu, všichni se stejně přiznávají k zločinům, které nespáchali, všichni stejně vyslovují pokání, všichni stejně odříkávají naučenou řeč a vše jim to stejně není nic platno. Rudolf Slánský už začal dělat známé automatické pohyby člověka, který je drcen balvanem […] Už sliboval, že nezatrpkne nad svým osudem, což znamená, že je k smrti poděšen. Už požádal, aby soudruzi byli tak laskaví a vyloučili ho ze strany, což znamená, že je ztracen. Balvan komunistického vyšetřování je těžší než jiné balvany a nikdo nepochybuje, že Rudolf Slánský se přizná ke všemu, co od něho bude žádáno…“

(Ferdinand Peroutka, rozhlasový komentář k zatčení R. Slánského,
pro vysílání Svobodné Evropy, dne 9. prosince 1951)

 

V důsledku jugoslávsko-sovětské roztržky přichází J. V. Stalin s teorií nepřítele uvnitř strany a mezinárodním protisovětským spiknutím. Výsledkem tohoto postupu byly vykonstruované procesy s předními představiteli komunistických stran v zemích střední a východní Evropy (László Rajk, Trajčo Kostov, Koci Dzodze atd.). Za „československého Rajka“ byl vybrán generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský, společně s ním i další vrcholní představitelé stranického i státního aparátu. Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským byl dlouhodobě a důkladně připravován československými bezpečnostními, stranickými a justičními orgány. Vše ale probíhalo plně v režii sovětských poradců působících v Československu. Výslechy zatčených byly vedeny podle výslechových plánů a průběžně předkládány k posouzení sovětským poradcům. Vyslýchaní byli podrobováni krutému fyzickému a psychickému násilí až do doby, kdy bylo dosaženo vynuceného a předem stanoveného doznání. Zdlouhavé vyšetřování v některých případech trvalo více než rok, tento přístup měl za následek úplné psychické zhroucení vyšetřovaných. Ve dnech 20.–27. listopadu 1952 probíhalo před Státním soudem v Praze veřejné soudní přelíčení, během kterého zaznívaly z úst obžalovaných naučené a vynucené odpovědi přesně podle detailně připraveného scénáře. Senát za předsednictví JUDr. Jaroslava Nováka uznal všechny obžalované vinnými. Rudolf Slánský, Bedřich Geminder, Ludvík Frejka, Josef Frank, Vladimír Clementis, Bedřich Reicin, Karel Šváb, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Otto Šling a André Simone byli odsouzeni k trestu smrti oběšením; Artur London, Vavro Hajdů a Evžen Löbl byli odsouzeni k trestu doživotního vězení. Za účelem náležitého propagandistického využití procesu byl pořízen zvukový a filmový záznam. Vybrané části zvukového záznamu průběžně vysílal Československý rozhlas. Nedávno nalezené filmové a zvukové pásy přibližují atmosféru vykonstruovaného soudního procesu.

Obvinění:Přidělení obhájci:
Rudolf SlánskýJUDr. Vladimír Bartoš
Bedřich GeminderJUDr. Vojtěch Pošmura
Vladimír ClementisJUDr. Jiří Šťastný
Artur LondonJUDr. Jaromír Růžička
Vavro HajdůJUDr. Václav Synek
André SimoneJUDr. Jaromír Růžička
Ludvík FrejkaJUDr. Jaromír Růžička
Josef FrankJUDr. Jiří Šťastný
Eugen LöblJUDr. Vojtěch Pošmura
Rudolf MargoliusJUDr. Vladimír Bartoš
Otto FischlJUDr. Václav Synek
Otto ŠlingJUDr. Václav Synek
Karel ŠvábJUDr. Vojtěch Pošmura
Bedřich ReicinJUDr. Jiří Šťastný
  
Předseda senátu:JUDr. Jaroslav Novák
Členové senátu:František Stýblo
 JUDr. Jiří Štella, brig. gen. (Nejvyšší vojenský soud)
 Václav Jareš (soudce z lidu)
 Ing. František Doušek (soudce z lidu)
Hlavní státní prokurátor: JUDr. Josef Urválek
Další prokurátoři: JUDr. Václav Aleš
 Miloslav Kolaja
 František Antl


 

Filmové záznamy

 

1-1/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 

Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952
Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/334 m/11:35
Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká
Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky, hudební znělkou a stručným dobovým komentářem představuje filmový sestřih z prvního dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze na Pankráci. Řeči se jako první ujímá státní prokurátor JUDr. Josef Urválek, jenž seznámí přítomné se zněním žaloby. Po jeho úvodních větách komentátor stručně vyjmenuje hlavní body žaloby a následně uvede začátek výslechu Rudolfa Slánského. Bývalý generální tajemník odpovídá na otázky předsedy senátu JUDr. Jaroslava Nováka, jestli se cítí vinen z trestných činů, a dále vypovídá o počátku své činnosti v komunistické straně.
Technická poznámka: Proces, I., díl 1, na filmové pásce uveden Československý státní film


1-1/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 

Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952
Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/247 m/8:39
Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká

Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 20. listopadu 1952. Na otázku prokurátora J. Urválka vypovídá o svých aktivitách v době první republiky. Žalobce následně konfrontuje Slánského s dokumenty policie a soudu z 20. let, které podle něj mají potvrdit, že se již v této době nechoval jako komunista. Slánský předložené dokumenty potvrdí a na výzvu Urválka rozvádí svou „trockistickou činnost“ (zmiňuje se např. o spolupráci s Evženem Klingerem). Prokurátor v této souvislosti konfrontuje Slánského s jeho policejní kartou (č. 352) z roku 1928 a policejním protokolem z 11. 10. 1927. Slánský dokumenty identifikoval a na pokyn Urválka objasňuje svou „oportunistickou činnost“, např. na případu volby Edvarda Beneše prezidentem republiky, a ve věci československo-sovětské smlouvy.
Technická poznámka: Proces, I., díl 2, na filmové pásce uveden Československý státní film


 1-1/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 

Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952
Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/246 m/8:15
Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká

Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 20. listopadu 1952. Slánský na výzvu prokurátora J. Urválka vypovídá o rozmisťování „nepřátelských živlů“ ve státním a hospodářském aparátu. V této souvislosti zmiňuje tato jména: Josef Frank, Ludvík Frejka, Otto Fischl, Rudolf Margolius, Evžen Löbl, Eduard Outrata, Josef Goldmann, Karel Šváb, André Simone, Marie Švermová aj. Prokurátor konfrontuje Slánského s dokumenty o K. Švábovi a J. Frankovi, které mají dokazovat jejich zločinné chování během II. světové války. Slánský potvrzuje, že dokumenty zná a zmiňované osoby kryl. V obdobném duchu vypovídá i v případě Urválkem předložených dokumentů, zmiňujících jména O. Fischla, A. Simona a O. Šlinga.
Technická poznámka: Proces, I., díl 3, na filmové pásce uveden Československý státní film


 

1-1/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 

Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952
Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/312 m/10:46
Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká

Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu:¨Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 20. listopadu 1952. Dle úvodního titulku Rudolf Slánský vypovídá „o pokusech vtáhnout Československo do příprav k třetí světové válce“. V této souvislosti se zmiňuje o aktivitách Konni Zilliaca, poslance britské Labour Party, a svém setkání s jugoslávským politikem Moše Pijadem. Na výzvu soudce Slánský dále vypovídá o svých záměrech a metodách svých společníků uvnitř komunistické strany.
Technická poznámka: Proces, I., díl 4


 

1-1/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 

Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952
Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/334 m/11:36
Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká

Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 20. listopadu 1952. Na dotaz prokurátora J. Urválka vypovídá o sabotážích přestavby československého hospodářství a rozvoje těžkého průmyslu. Další otázky žalobce a výpovědi Slánského směřují ke spolupráci s představiteli „předúnorové reakce“ (zejména s Edvardem Benešem), k činnosti „centra“ po únoru 1948 a upevňování vlastní pozice v rámci strany. Následující titulek „R. Slánský o pokusech o uchopení moci ve státě spikleneckým centrem“ předznamenává obsah závěrečné části snímku. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídajícího svědka Josefa Vondráčka.
Technická poznámka: Proces, I., díl 

1-1/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/258 m/9:03 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Druhý den hlavního líčení (21. listopadu 1952) pokračuje výslechem Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Geminder vypovídá o svém vztahu k Rudolfovi Slánskému, společných zájmech a vzájemné spolupráci v rámci „spikleneckého centra“. Geminder následně uvádí jména osob, které s podporou Slánského „protlačil“ do centrály Ministerstva zahraničních věcí a do zodpovědných funkcí na zastupitelských úřadech na Západě. Přiznává rovněž poskytování „špionážních informací“ K. Zilliacovi.
Technická poznámka: Proces, I., díl 6


 1-1/7, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/304 m/10:35 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ Bedřicha Gemindera před senátem Státního soudu v Praze dne 21. listopadu 1952. Geminder vypovídá o své činnosti jako „spojky“ mezi Slánským a západními rozvědkami; v této souvislosti se zmiňuje o spolupráci s Konni Zilliacem. Dále pokračuje výpovědí o plánovaném odstranění předsedy KSČ a prezidenta republiky Klementa Gottwalda a  eho záměrné izolaci od státních a stranických záležitostí. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající dva svědky, Pavla Reimana a Evžena Klingera.
Technická poznámka: Proces, I., díl 7


 2-1/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/312 m/10:56 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z druhého dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 21. listopadu výslechem Vladimíra Clementise, bývalého ministra zahraničních věcí, který vypovídá mj. o předválečném vydávání časopisu DAV a politické činnosti na Slovensku. Na výzvu prokurátora Clementis následně vysvětluje počátky svého spojení s cizími špionážními službami. V závěru snímku je na záběru kamery do lavic veřejnosti, přítomné v soudní síni, zachycen Jan Drda, předseda Svazu československých spisovatelů.
Technická poznámka: Proces, II., díl 1, v závěru (od 9:38) se video opakovaně zasekává


2-1/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/158 m/5:46 / Obraz: černobílý, Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Vladimíra Clementise, bývalého ministra zahraničních věcí, před senátem Státního soudu v Praze dne 21. listopadu 1952. Clementis vypovídá o svém „špionážním spojení“ s britským velvyslancem Philipem Nicholsem (následně s Piersonem Dixonem) a americkým velvyslancem Laurencem Steinhardtem. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky, Jaroslava Jirčíka, Laco Novomeského a Ivana Horvátha.
Technická poznámka: Proces, II., díl 2

2-1/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/324 m/10:41 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Artura Londona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. London převážně vypovídá o svém „špionážním styku“ s americkým diplomatem Noelem Fieldem. Další část jeho výslechu je zaměřena na činnost v tzv. Komisi tří, která měla být nástrojem k prosazování kádrů do středních a nižších funkcí v diplomatické službě v zahraničí. V této souvislosti London zmiňuje např. Eduarda Goldstückera, Karla Dufka a další diplomaty.
Technická poznámka: Proces, II., díl 3


 2-1/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/171 m/5:53 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Artura Londona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. London vypovídá o rozestavování „nepřátelských elementů a členů spiknutí“ na československých zastupitelských úřadech. Prokurátor konfrontuje Londona s textem dopisu ze dne 31. 3. 1949, adresovaném vyslanci ve Švýcarsku Langovi, ve kterém měl bývalý náměstek ministra doporučit Jiřího Brotana. Následně London vysvětluje aktivity „centra“ po zatčení Marie Švermové a Karla Švába. V závěru je London vyzván předsedou senátu Státního soudu J. Novákem, aby vysvětlil to, co na počátku vyšetřování údajně tajil cmdash; účast ve spiknutí.
Technická poznámka: Proces, II., díl 4


2-1/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/203 m/6:58 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Vavro Hajdů před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Hajdů vysvětluje okolnosti začátku své „spiklenecké a nepřátelské činnosti“, např. jak se v roce 1939 spřátelil s Vladimírem Clementisem v Paříži, atd. Následně bývalý náměstek ministra vypovídá o svém působení v emigraci v Anglii během II. světové války. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídajícího svědka Karla Dufka.
Technická poznámka: Proces, II., díl 5


 2-1/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/237 m/8:16 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého redaktora Rudého práva André Simona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Simone vypovídá o počátcích své „trockistické“ činnosti v Německu a svém seznámení s „trockisty“ Erwinem Piscatorem a Willim Münzenbergem. Následně je prokurátorem vyzván, aby vysvětlil, za jakých okolností byl získán francouzským ministrem Georgesem Mandelem. Simone rovněž vypovídá o svých stycích s britskou tajnou službou (v této souvislosti zmiňuje jméno agenta Intelligence Service Paula Willerta).
Technická poznámka: Proces, II., díl 6


2-1/7, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/228 m/7:55 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého redaktora Rudého práva André Simona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Simone nejdříve vypovídá o americkém úřadu pro psychologickou válku, následně vysvětluje svůj poválečný příchod do Československa za pomoci Huberta Ripky, bývalého ministra zahraničního obchodu. V této souvislosti se zmiňuje o setkání s Rudolfem Slánským. Na základě dalších otázek předsedy senátu a prokurátora se André Simone již distancuje od své „trockistické“ minulosti, zmiňuje svůj židovský původ, podrobuje se tvrdé sebekritice a žádá být výstrahou pro ostatní. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídajícího svědka Josefa Justa.
Technická poznámka: Proces, II., díl 7


 3-1/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/269 m/9:19 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z třetího dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 22. listopadu výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Frejka odpovídá na otázku předsedy senátu J. Nováka, jaké byly jeho styky s Konni Zilliacem a Noelem Fieldem. V další části výpovědi bývalý přednosta odboru vypovídá o maření výstavby socialismu záškodnictvím a sabotážemi, atd.
Technická poznámka: Proces, III., díl 1


 3-1/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/251 m/8:41 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Frejka podrobně vypovídá o předávání důvěrných informací K. Zilliacovi. V této souvislosti uvádí výsledky plnění dvouletého plánu, a rovněž zprávu o československém zahraničním obchodě. Dále se Frejka zmiňuje o průběhu schůzky mezi Zilliacem a Rudolfem Slánským na podzim roku 1947, na které měl mj. dělat tlumočníka.
Technická poznámka: Proces, III., díl 2


3-1/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/312 m/10:36 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Podle úvodního titulku obviněný Frejka vypovídá o sabotážích v plánování. Na výzvu soudce podrobně hovoří například o průběhu a závěrech celodenní porady na podzim roku 1947 ve Slánského vile na Veselíkově, kde byl projednáván vnitrostranický návrh pětiletého plánu. Dále vysvětluje proces schvalování návrhů „sabotážních činů“ v hospodářství ve spolupráci s dalšími členy „centra“.
Technická poznámka: Proces, III., díl 3


 3-1/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/284 m/10:05 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Podle úvodního titulku obviněný Frejka vypovídá o sabotáži rozvoje těžkého průmyslu. Ve své výpovědi uvádí konkrétní příklady „sabotáží“, např. nahrazení výroby těžkých výrobků v kovoprůmyslu a v hutích výrobou lehkých výrobků. Podle Frejky tak mělo „centrum“ překážet využití sovětských plánovacích zkušeností.
Technická poznámka: Proces, III., díl 4


 3-1/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/315 m/11:04 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Na výzvu prokurátora Frejka vypovídá o „záškodnictví“ v oboru energetiky. V této souvislosti se zmiňuje např. o Ing. Bártovi-Braunsteinovi, kterého měl Rudolf Slánský prosadit na vedoucí místo v energetice. Za dalšího „účastníka spiknutí“ Frejka označuje generálního ředitele kovoprůmyslu Fabingera.
Technická poznámka: Proces, III., díl 5


 3-1/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/150 m/5:11 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Frejka vypovídá o různých formách „sabotáže“ v oblasti investiční výstavby; jako příklad uvádí výstavbu velké dusíkárny v Martinově na Ostravsku, která musela být zastavena a přenesena do Lovosic. Frejka dále sdělil soudu, že úmyslně nebyla zařazena do plánu úplná obnova a výstavba Stalinových závodů. Po skončení výslechu se předseda senátu J. Novák dotazuje spoluobviněných, jestli někdo z nich nemá na Frejku doplňující dotaz (povstane Rudolf Slánský). Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky — Ivana Holého, Bedřicha Hájka a Vojtěcha Jančíka — z následujícího dne hlavního líčení (23. 11. 1952).
Technická poznámka: Proces, III., díl 6

3-1/7, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/315 m/11:07 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Frank vypovídá o svém sociálním původu a „oportunistickém vývoji“; jako příklad uvádí své zatčení z roku 1930 kvůli rozšiřování ilegálních protiválečných tiskovin, kdy měl následně spolupracovat s vyšetřujícími orgány a svědčit proti účastníkům rozšiřování letáků. Prokurátor v této souvislosti konfrontuje Franka s obsahem protokolů tehdejších obviněných. Bývalý zástupce Rudolfa Slánského se rovněž zmiňuje o svém nedobrovolném pobytu v koncentračních táborech v letech 1939 až 1945.
Technická poznámka: Proces, III., díl 7


 3-1/8, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/306 m/10:33, Obraz: černobílý, Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Na výzvu soudce Frank vypovídá o svých údajných zločinech v koncentračním táboře Buchenwald, a v této souvislosti následně přiznává, že byl veden v seznamu válečných zločinců. Prokurátor konfrontuje Franka se seznamem hledaných válečných zločinců č  42 ze srpna 1946. Další část výpovědi je věnována „rozestavování a udržování nepřátel“ na hospodářském úseku. Frank z podnětu soudce sděluje jména některých osob (Ing. Fabinger, Ing. Jičínský, Ing. Eisler, Ing. Kárný-Karpeles, dr. Holý, dr. Fischl, Löbl, dr. Outrata).
Technická poznámka: Proces, III., díl 8


3-1/9, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/321 m/11:06 / Obraz: černobílý / Záznam/zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Prokurátor pokládá Frankovi otázku, jak to bylo s náhradou za znárodnění „velkokapitalistovi“ Rotschildovi. Po jeho výpovědi předseda senátu J. Novák následně přerušuje jednání na dobu 10 minut. Dále výslech pokračuje Frankovou výpovědí o sabotáži výstavby těžkého průmyslu, což ve filmu předznamenává informační mezititulek. Bývalý zástupce Rudolfa Slánského zmiňuje v této souvislosti např. přestavbu železáren V. M. Molotova v Třinci.
Technická poznámka: Proces, III., díl 9


3-1/10, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/288 m/9:57 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Obsah filmu předznamenává úvodní titulek: Obviněný J. Frank vypovídá o pokusech o izolaci prezidenta republiky. Bývalý zástupce generálního tajemníka zmiňuje v této souvislosti Rudolfa Slánského a konkrétní příklady, kdy se měl snažit o izolaci a odstranění Klementa Gottwalda. Dále film pokračuje výpovědí svědkyně Marie Švermové, která označuje Franka za „pravou ruku“ Slánského, a současně Bedřicha Gemindera za jeho „levou ruku“.
Technická poznámka: Proces, III., díl 10


3-1/11, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/205 m/7:06 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Evžena Löbla, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Löbl zahajuje výpověď doznáním viny trestných činů uvedených v žalobě, dále hovoří o své účasti v sabotáži československého zahraničního obchodu ve spolupráci se svými společníky, zejména Ludvíkem Frejkou a Rudolfem Margoliem. Frejka následně po skončení výslechu Löbla jeho slova potvrdí, zejména ty části výpovědi, ve které se Löbl zmiňuje o Frejkově účasti na jeho „záškodnické činnosti“. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídající svědkyni Dagmar Kacerovskou.
Technická poznámka: Proces, III., díl 11

3-1/12, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/170 m/5:50 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Dle úvodního filmového titulku Margolius vypovídá „o své protistátní spiklenecké činnosti“. Bývalý náměstek ministra před soudem vysvětluje špionážní spolupráci se západními agenty a předávání informací o československém národním hospodářství a zahraničním obchodě. V této souvislosti často zmiňuje spoluobviněného Evžena Löbla, s nímž měl úzké styky, a ze zahraničních spojenců „centra“ Straboldiho a Brennera.
Technická poznámka: Proces, III., díl 12


3-1/13, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie  / Formát/délka/stopáž: 35 mm/241 m/8:20 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká   / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Margolius ve výpovědi zmiňuje Otta Wilhelma Wintera ze Švédska, jemuž měl vyzradit stav jednání Československa s Rotschildy ohledně dolu Freja, jenž byl vlastnictvím Vítkovických železáren. Bývalý náměstek ministra dále uvádí příklady „poškozování československého hospodářství“ při jednáních s Winterem, potažmo Švédském. Prokurátor se rovněž zajímá o konkrétní záškodnictví v oblasti zahraničního obchodu. Margolius v této souvislosti zmiňuje svou dřívější spolupráci se spoluobviněným Löblem, se kterým měl pokračovat v „nepřátelské linii kliky Beneše a Ripky“.

Technická poznámka: Proces, III., díl 13


3-1/14, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/311 m/10:43 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Filmovou kamerou zachycená část výslechu je věnována zásahům „západních imperialistů“ do československého hospodářství překračováním mezních úvěrů. Margolius přiznává, že prováděl tuto „zločinnou politiku“ a doznává se ke způsobeným škodám. Ve výpovědi rovněž zmiňuje švýcarskou firmu Sulzer, kterou měl zapojit do obchodních styků mezi Československem a Polskem. Margolius dále vypovídá o sabotování obchodu mezi Československem, SSSR a lidově demokratickými zeměmi. Prokurátor jeho výpověď doplňuje procentuálními údaji z posudku.
Technická poznámka: Proces, III., díl 14


3-1/15, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/308 m/10:32 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Fischla, bývalého náměstka ministra financí, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Fischl po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě odpovídá na otázku předsedy senátu Jaroslava Nováka, proč měl nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu. Bývalý náměstek ministra odkazuje na svůj „maloburžoazní původ“ a činnost v meziválečném období. V souvislosti s okupací se přiznává ke spolupráci s nacisty, konkrétně se soudcem Dr. Zechnerem a důstojníkem Petersonem. Prokurátor následně konfrontuje Fischla s publikací ministerstva vnitra z července 1945 pod názvem „Zločin Lidice a Ležáky“, ve které je v seznamu válečných zločinců uvedený zmíněný Dr. Zechner. Fischl z podnětu prokurátora dále vypovídá o svém zapojení do „centra“ a vztahu k R. Slánskému.
Technická poznámka: Proces, III., díl 15


3-1/16, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/195 m/6:50 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Fischla, bývalého náměstka ministra financí, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Fischl vypovídá ke své „záškodnické činnosti“ ve Správě majetkových podstat, konfrontován ze strany prokurátora posudkem soudních znalců, kteří vyčíslili škody v hodnotě 10 miliard korun. Dále je výslech věnován Fischlovu působení na ministerstvu financí, kam ho měl dosadit Rudolf Slánský. Fischl hovoří o své pomoci „židovské buržoazii“ k vývozu majetku, v souvislosti s její hromadnou emigrací do Izraele a do dalších kapitalistických států. Prokurátor se následně dotazuje Fischla na jména společníků v této věci. Snímek končí odpovědí bývalého náměstka ministra na další otázku žalobce, jakým způsobem se měl domluvit se Slánským a Geminderem pro případ, že by jejich podpora sionistů a vývozu majetku byla odhalena.
Technická poznámka: Proces, III., díl 13


4-1/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/388 m/9:57 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z pátého dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 24  listopadu výslechem Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, jenž v úvodu své výpovědi doznává svou vinu v plném rozsahu žaloby a uvádí konkrétní příklady své činnosti před a po roce 1945. Šling se zmiňuje např. o svém pobytu v Anglii během II. světové války, spolupráci s Edvardem Benešem, „špionážním styku“ s činiteli britského komitétu (později Trust Fundu), atd. Šling dále hovoří o svém působení ve funkci vedoucího krajského tajemníka KSČ v Brně a o rozmisťování kádrů ve spolupráci s Rudolfem Slánským.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 1


4-1/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/265 m/9:11 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Šling obsáhle vypovídá o své kádrové politice, kterou uplatňoval v čele krajského aparátu KSČ v Brně. Jmenuje Vladimíra Lence, Růženu Dubovou, Jaroslava Kvise a další, které měl dosadit do stranických struktur. V odpovědi na otázku prokurátora, jaká byla jeho „nepřátelská činnost“ na úseku průmyslu, Šling zmiňuje „kolaboranta“ Ing. Ryšánka, kterého měl prosadit do funkce podnikového ředitele Pozemních staveb v Brně, či Ing. Sázavského, jehož měl dosadit do funkce ředitele cukrovaru ve Slavkově. Šling dále hovoří o konferenci továrníků a velkoobchodníků těsně po znárodnění jejich podniků, již měl v březnu 1948 s vědomím Slánského a spol. organizovat.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 2


4-1/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/291 m/8:24 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Šling vypovídá o své úzké spolupráci s Rudolfem Slánským od dubna 1945. V této souvislosti zmiňuje Marii Švermovou, která měla být „možným přímluvcem“ za jeho osobu Slánskému. Šling hovoří rovněž o tom, že byl Slánským vyzván, aby našel lékaře pro předsedu KSČ Klementa Gottwalda. Tak se mělo podle Šlinga stát v osobě MUDr. Ladislava Haase. V závěru výpovědi bývalý krajský tajemník hodnotí zločiny, ze kterých je obviněn. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající svědky Václava Patzáka a Hanuše Lomského.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 3

4-1/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/188 m/6:27 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě Šváb vypovídá o svém chování a spolupráci s nacisty během věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde měl vykonávat funkci stolového a později vorarbeitera. Šváb se z podnětu prokurátora doznává k týrání a okrádání svých spoluvězňů na stravě. Bývalý náměstek ministra dále hovoří o svém poválečném návratu do Československa, kdy se měl — zatížen válečnými zločiny — zavázat ke spolupráci   Rudolfem Slánským a zapojit do „nepřátelské činnosti protistátního centra“. V závěru snímku se Karel Šváb zmiňuje o dopisu ze srpna 1945, který měl napsat jeho spoluvězeň Jaroslav Heřman.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 4


4-1/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/312 m/10:49 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Dle úvodního titulku Šváb vypovídá „o krytí nepřátelské činnosti členů spikleneckého centra“, např. skupiny „slovenských buržoazních nacionalistů“ v čele s Vlado Clementisem (v této souvislosti hovoří o výpovědi Věry Hložkové z roku 1948, která měla odhalit skupinu). Dále se prokurátor dotazuje Švába na působení Bedřicha Reicina v armádě; během jeho výpovědi mu předkládá vybrané „usvědčující“ dokumenty o Reicinovi k nahlédnutí. V jiné části výslechu bývalý náměstek ministra vypovídá z podnětu prokurátora k případu syna bývalého náčelníka generálního štábu Bohumila Bočka. V závěru snímku je Karel Šváb vyslýchán ohledně činnosti Bedřicha Gemindera. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky, Osvalda Závodského, Věru Hložkovou a Oskara Valáška.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 5


4-1/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/304 m/10:41 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě Reicin vypovídá o svém dřívějším životě, „měšťácké a náboženské“ výchově a vstupu do Komsomolu v roce 1926. Bývalý náměstek ministra se přiznává ke spolupráci s nacisty v době okupace, mj. k vyzrazení gestapu Julia Fučíka a jeho spolupracovníků z redakce Rudého práva. V další části výpovědi Reicin hovoří o své činnosti v armádě před i po roce 1945. V této souvislosti zmiňuje své spojení s „benešovskou buržoazní klikou“ a Rudolfem Slánským, které mělo vést k sabotáži Košického vládního programu. V závěru snímku se Reicin přiznává k rozsáhlé špionáži, kterou měl provádět se svými společníky ve velení československé armády ve prospěch Západu.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 6


4-1/7, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/200 m/10:07 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Reicin vypovídá o spolupráci s gestapem a úkolech od komisaře Elberse, kterými byl pověřen. Prokurátor v této souvislosti předkládá soudu fotokopii hlášení gestapa, „usvědčujícího“ Reicina — ten po nahlédnutí do dokumentu jeho obsah soudu potvrdí. V další části výpovědi Reicin jmenuje osoby, komunisty v ilegalitě, o kterých podával gestapu zprávy (Oldřich Hlas, Stanislav Brunclík); podrobně hovoří i o svých stycích s Juliem Fučíkem, jehož prostřednictvím se měl spojit s ilegálním ústředním vedením strany (např. funkcionářem Václavem Křenem). Prokurátor se dále zajímá o Reicinův odjezd do SSSR, který mu měli umožnit „němečtí fašisté“. Bývalý náměstek ministra hovoří o svém setkání s Rudolfem Slánským   Moskvě z počátku roku 1941, zmiňuje se i o své internaci sovětskými úřady (25. 6. 1941) a navázání styku v táboře Oranki s „protisovětskými živly“ z vojenské skupiny plk. Ludvíka Svobody.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 7


4-1/8, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/292 m/10:07 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Reicin vypovídá o své činnosti u československé vojenské jednotky v Buzuluku a o osobě plk. Ludvíka Svobody. Přiznává se k popularizaci Edvarda Beneše ve své knize Sokolovo. Z podnětu prokurátora Reicin následně vypovídá o svých „zločinech“ po roce 1945 ve funkci náčelníka vojenského obranného zpravodajství, kdy se měl stát současně americko-anglickým špionem. V této souvislosti měl dodávat informace západním diplomatům a „špionům“ na území Československa, jmenovitě Woldikovi, Koenigovi a Mullensovi.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 8


4-1/9, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/272 m/9:33 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Reicin vypovídá o své „špionážní činnosti“, konkrétně o povolování vstupu cizích státních příslušníků do československých průmyslových podniků, a v této souvislosti uvádí generály Bočka a Hanuse, na jejichž žádost a s jeho souhlasem byly obdobné návštěvy organizovány a doprovázeny. Obdobně tak bylo podle Reicina i v případě návštěv představitelů západních kapitalistických armád v československých vojenských učilištích a speciálních vojenských jednotkách, na základě pozvání mj. ministra Ludvíka Svobody. Ten měl podle jeho bývalého náměstka pozvat do ČSR i anglického specialistu spojaře, jehož doprovázel po spojovacích útvarech generál Josef Marko. V další části výslechu Reicin vypovídá o špionážních misích ze strany „západních imperialistů“ na území ČSR.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 9


4-1/10, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/308 m/10:41 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Film začíná otázkou prokurátora, jaké pokyny dostalo „nepřátelské velení“ armády od dr. Edvarda Beneše. Reicin podrobně vypovídá o své účasti na tajné vojenské poradě v roce 1947 u dr. Beneše na Hradě, za účasti ministra Ludvíka Svobody a generála Bočka. Prezident republiky, podle Reicina „sám agent západních imperialistů“, se měl na této schůzce vyslovit proti tomu, aby bylo postupováno proti „reakčním západnickým důstojníkům“. Bývalý náměstek ministra dále rozebírá Benešovy údajné výroky na této schůzce, které podle prokurátora ve shodě s Reicinem svědčily o jeho snaze připravit na úseku armády podmínky k vytvoření páté kolony. Reicin se v souvislosti s Benešem zmiňuje i o  „západnicky orientovaných“ generálech: H. Píkovi, A. Hasalovi, A. Liškovi a K. Janouškovi.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 10


4-1/11, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/290 m/10:05 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výpovědí svědka Viléma Nového, bývalého funkcionáře KSČ a šéfredaktora Rudého práva, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Nový vypovídá o schůzce s Rudolfem Slánským z doby svého působení ve funkci krajského tajemníka KSČ v Moravské Ostravě. Slánský mu měl vytýkat špatný poměr k sociální demokracii, vedoucí k jejímu rozpadu a přechodu členstva na Ostravsku do řad KSČ. Podle Nového Slánský vystupoval jako „advokát“ sociálnědemokratických politiků B. Laušmana a B. Vilíma. Hlasem komentátora je ve snímku ukončena Nového výpověď a společně s ní i průvodní řízení. Následuje závěrečná řeč hlavního žalobce dr. Josefa Urválka ze dne 26. listopadu 1952. V závěru snímku je na záběru kamery do lavic veřejnosti, přítomné v soudní síni, zachycen spisovatel a básník Vítězslav Nezval.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 11

4-1/12, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/293 m/10:28 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje závěrečnou řečí hlavního žalobce dr. Josefa Urválka ze dne 26. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 12


4-1/13, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/279 m/9:49 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje dokončením závěrečné řeči hlavního žalobce dr. Josefa Urválka ze dne 26. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Prokurátor navrhuje tresty pro obžalované: „Občané soudci, ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování.“
Technická poznámka: Proces, IV., díl 13


4-1/14, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/281 m/10:02 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje posledním slovem obviněného bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 26. listopadu 1952. Slánský se vyjadřuje k závěrečné řeči státního prokurátora a jeho návrhu trestu, který považuje za „nanejvýš spravedlivý“. Nese prý hlavní zodpovědnost za své zločiny, ale i zločiny spoluobviněných. Bývalý generální tajemník dále bilancuje svoji činnost v souladu s obžalobou, přiznává se mj. k zavinění smrti Jana Švermy, úkladům o život prezidenta Klementa Gottwalda, a špionáži ve prospěch „amerických imperialistů“.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 14


4-1/15, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/228 m/7:56 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje dokončením posledního slova obviněného bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 26. listopadu 1952. Slánský se zmiňuje mj. o svém vyšetřování bezpečnostními orgány, jejichž chování vůči své osobě považuje za „naprosto korektní“. V závěru své řeči prohlašuje, že nezasluhuje jiný konec než ten, který navrhuje prokurátor. Následují poslední slova obviněných Bedřicha Gemindera a Ludvíka Frejky, kteří stejně jako Rudolf Slánský přiznávají svou vinu a projevují lítost. Frejka prosí soud, aby přihlédl k tomu, že ode dne svého zatčení pravdivě vše vypovídal.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 15


4-1/16, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/386 m/13:28 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje posledními slovy obviněných Josefa Franka a Vladimíra Clementise před senátem Státního soudu v Praze dne 26. listopadu 1952. Frank i Clementis litují svých činů v minulosti a požadují pro sebe nejtvrdší rozsudky. Clementis vyslovuje přání, aby jeho případ byl výstražným varováním, k jakým koncům vede matrikové formální členství v komunistické straně spojené s kolísáním, zrazováním věrnosti ke straně a k Sovětskému svazu.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 16


4-1/17, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/312 m/10:59 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje posledními slovy Rudolfa Margolia, Otta Fischla, Otta Šlinga a André Simona před senátem Státního soudu v Praze dne 26. listopadu 1952. Všichni obvinění doznávají svou vinu z těžkých zločinů a žádají pro sebe nejvyšší a nejtvrdší tresty.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 17

4-1/18, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: duplikační kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/324 m/11:14 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodní a závěrečnou hudební znělkou a stručným dobovým komentářem představuje filmový sestřih z osmého a současně posledního dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., konaného ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Kamera zachytila příchod členů senátu do jednací síně v Praze na Pankráci. Předseda senátu JUDr. Jaroslav Novák vynáší rozsudek soudu nad R. Slánským a dalšími obviněnými. Po vynesení rozsudku všichni obvinění předstupují před soud a jeden po druhém prohlašují, že trest přijímají a vzdávají se opravných prostředků. Státní prokurátor J. Urválek si vyhradil zákonnou lhůtu k vyjádření. Následně předseda senátu Novák prohlašuje hlavní líčení za skončené. Snímek je zakončen dobovým propagandistickým komentářem a záběrem kamery na odchod odsouzených z jednací síně.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 18

1-2/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/614 m/19:48 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky, hudební znělkou a stručným dobovým komentářem představuje filmový sestřih z prvního dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze na Pankráci. Řeči se jako první ujímá státní prokurátor JUDr. Josef Urválek, jenž seznámí přítomné se zněním žaloby. Po jeho úvodních větách komentátor stručně vyjmenuje hlavní body žaloby a následně uvede začátek výslechu Rudolfa Slánského. Bývalý generální tajemník odpovídá na otázky předsedy senátu JUDr. Jaroslava Nováka, jestli se cítí vinen z trestných činů, a dále vypovídá o počátku své činnosti v komunistické straně. Na otázku prokurátora J. Urválka vypovídá o svých aktivitách v době první republiky. Žalobce následně konfrontuje Slánského s dokumenty policie a soudu z 20. let, které podle něj mají potvrdit, že se již v této době nechoval jako komunista. Slánský předložené dokumenty potvrdí a na výzvu Urválka rozvádí svou „trockistickou činnost“ (zmiňuje se např. o spolupráci s Evženem Klingerem). Prokurátor v této souvislosti konfrontuje Slánského s jeho policejní kartou (č. 352) z roku 1928 a policejním protokolem z 11. 10. 1927. Slánský dokumenty identifikoval a na pokyn Urválka objasňuje svou „oportunistickou činnost“, např. na případu volby Edvarda Beneše prezidentem republiky, a ve věci československo-sovětské smlouvy.
Technická poznámka: Proces, I., díl 1 a 2, na filmové pásce uveden Československý státní film; snímek je shodný s filmy K35-84 + K35-88.


1-2/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/545 m/18:55 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 20. listopadu 1952. Slánský na výzvu prokurátora J. Urválka vypovídá o rozmisťování „nepřátelských živlů“ ve státním a hospodářském aparátu. V této souvislosti zmiňuje tato jména: Josef Frank, Ludvík Frejka, Otto Fischl, Rudolf Margolius, Evžen Löbl, Eduard Outrata, Josef Goldmann, Karel Šváb, André Simone, Marie Švermová aj. Prokurátor konfrontuje Slánského s dokumenty o K. Švábovi a J. Frankovi, které mají dokazovat jejich zločinné chování během II. světové války. Slánský potvrzuje, že dokumenty zná a zmiňované osoby kryl. V obdobném duchu vypovídá i v případě Urválkem předložených dokumentů, zmiňujících jména O. Fischla, A. Simona a O. Šlinga. Dle mezititulku obviněný Slánský dále vypovídá „o pokusech vtáhnout Československo do příprav k třetí světové válce“. V této souvislosti se zmiňuje o aktivitách Konni Zilliaca, poslance britské Labour Party, a svém setkání s jugoslávským politikem Moše Pijadem. Na výzvu soudce Slánský dále vypovídá o svých záměrech a metodách svých společníků uvnitř komunistické strany.
Technická poznámka: Proces, I., díl 3 a 4, na filmové pásce uveden Československý státní film; snímek je shodný s filmy K35-87 + K35-63.


1-2/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/338 m/11:46 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 20. listopadu 1952. Na dotaz prokurátora J. Urválka vypovídá o sabotážích přestavby československého hospodářství a rozvoje těžkého průmyslu. Další otázky žalobce a výpovědi Slánského směřují ke spolupráci s představiteli „předúnorové reakce“ (zejména s Edvardem Benešem), k činnosti „centra“ po únoru 1948 a upevňování vlastní pozice v rámci strany. Následující titulek „R. Slánský o pokusech o uchopení moci ve státě spikleneckým centrem“ předznamenává obsah závěrečné části snímku. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídajícího svědka Josefa Vondráčka.
Technická poznámka: Proces, I., díl 5, na filmové pásce uveden Československý státní film; snímek je shodný s filmem K35-85.

1-2/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/605 m/19:29 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Druhý den hlavního líčení (21. listopadu 1952) pokračuje výslechem Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Geminder vypovídá o svém vztahu k Rudolfovi Slánskému, společných zájmech a vzájemné spolupráci v rámci „spikleneckého centra“. Geminder následně uvádí jména osob, které s podporou Slánského „protlačil“ do centrály Ministerstva zahraničních věcí a do zodpovědných funkcí na zastupitelských úřadech na Západě. Přiznává rovněž poskytování „špionážních informací“ K. Zilliacovi. Geminder dále vypovídá o své činnosti jako „spojky“ mezi Slánským a západními rozvědkami; v této souvislosti se zmiňuje o spolupráci se Zilliacem. Dále pokračuje výpovědí o plánovaném odstranění předsedy KSČ a prezidenta republiky Klementa Gottwalda a jeho záměrné izolaci od státních a stranických záležitostí. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající dva svědky, Pavla Reimana a Evžena Klingera.
Technická poznámka: Proces, I., díl 6 a 7; snímek je shodný s filmy K35-29, K35-83 + K35-86.


1-2/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl I.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/600 m/19:20 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Druhý den hlavního líčení (21. listopadu 1952) pokračuje výslechem Bedřicha Gemindera, bývalého vedoucího mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ. Geminder vypovídá o svém vztahu k Rudolfovi Slánskému, společných zájmech a vzájemné spolupráci v rámci „spikleneckého centra“. Geminder následně uvádí jména osob, které s podporou Slánského „protlačil“ do centrály Ministerstva zahraničních věcí a do zodpovědných funkcí na zastupitelských úřadech na Západě. Přiznává rovněž poskytování „špionážních informací“ K. Zilliacovi. Geminder dále vypovídá o své činnosti jako „spojky“ mezi Slánským a západními rozvědkami; v této souvislosti se zmiňuje o spolupráci se Zilliacem. Dále pokračuje výpovědí o plánovaném odstranění předsedy KSČ a prezidenta republiky Klementa Gottwalda a jeho záměrné izolaci od státních a stranických záležitostí. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající dva svědky, Pavla Reimana a Evžena Klingera.
Technická poznámka: Proces, I., díl 6 a 7; snímek je shodný s filmy K35-15, K35-83 + K35-86.


2-2/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/475 m/16:06 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z druhého dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 21. listopadu výslechem Vladimíra Clementise, bývalého ministra zahraničních věcí, který vypovídá mj. o předválečném vydávání časopisu DAV a politické činnosti na Slovensku. Na výzvu prokurátora Clementis následně vysvětluje počátky svého spojení s cizími špionážními službami. Na záběru kamery do lavic veřejnosti, přítomné v soudní síni, je zachycen Jan Drda, předseda Svazu československých spisovatelů. Clementis vypovídá o svém „špionážním spojení“ s britským velvyslancem Philipem Nicholsem (následně s Piersonem Dixonem) a americkým velvyslancem Laurencem Steinhardtem. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky, Jaroslava Jirčíka, Laco Novomeského a Ivana Horvátha.
Technická poznámka: Proces, I., díl 1 a 2; snímek je shodný s filmy K35-59 + K35-74.

2-2/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/534 m/18:37 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Artura Londona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. London převážně vypovídá o svém „špionážním styku“ s americkým diplomatem Noelem Fieldem. Další část jeho výslechu je zaměřena na činnost v tzv. Komisi tří, která měla být nástrojem k prosazování kádrů do středních a nižších funkcí v diplomatické službě v zahraničí. V této souvislosti London zmiňuje např. Eduarda Goldstückera, Karla Dufka a další diplomaty. Zpravodajský snímek dále pokračuje výslechem bývalého redaktora Rudého práva André Simona před senátem soudu ze stejného dne. Simone vypovídá o počátcích své „trockistické“ činnosti v Německu a svém seznámení s „trockisty“ Erwinem Piscatorem a Willim Münzenbergem. Následně je prokurátorem vyzván, aby vysvětlil, za jakých okolností byl získán francouzským ministrem Georgesem Mandelem. Simone rovněž vypovídá o svých stycích s britskou tajnou službou (v této souvislosti zmiňuje jméno agenta Intelligence Service Paula Willerta).
Technická poznámka: Proces, I., díl 3 a 4; snímek je shodný s filmy K35-66 + K35-67.


 2-2/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/205 m/7:07 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Vavro Hajdů před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Hajdů vysvětluje okolnosti začátku své „spiklenecké a nepřátelské činnosti“, např. jak se v roce 1939 spřátelil s Vladimírem Clementisem v Paříži, atd. Následně bývalý náměstek ministra vypovídá o svém působení v emigraci v Anglii během II. světové války. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídajícího svědka Karla Dufka.
Technická poznámka: Proces, II., díl 5; snímek je shodný s filmy K35-2 a K35-68.


 2-2/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/205 m/7:09 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Vavro Hajdů před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Hajdů vysvětluje okolnosti začátku své „spiklenecké a nepřátelské činnosti“, např. jak se v roce 1939 spřátelil s Vladimírem Clementisem v Paříži, atd. Následně bývalý náměstek ministra vypovídá o svém působení v emigraci v Anglii během II. světové války. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídajícího svědka Karla Dufka.
Technická poznámka: Proces, II., díl 5; snímek je shodný s filmy K35-28 a K35-68.


 2-2/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/405 m/13:32 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého náměstka ministra zahraničních věcí Artura Londona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. London vypovídá o rozestavování „nepřátelských elementů a členů spiknutí“ na československých zastupitelských úřadech. Prokurátor konfrontuje Londona s textem dopisu ze dne 31. 3. 1949, adresovaném vyslanci ve Švýcarsku Langovi, ve kterém měl bývalý náměstek ministra doporučit Jiřího Brotana. Následně London vysvětluje aktivity „centra“ po zatčení Marie Švermové a Karla Švába. V závěru je London vyzván předsedou senátu Státního soudu J. Novákem, aby vysvětlil to, co na počátku vyšetřování údajně tajil — účast ve spiknutí. Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého redaktora Rudého práva André Simona před senátem soudu ze stejného dne. Simone nejdříve vypovídá o americkém úřadu pro psychologickou válku, následně vysvětluje svůj poválečný příchod do Československa za pomoci Huberta Ripky, bývalého ministra zahraničního obchodu. V této souvislosti se zmiňuje o setkání s Rudolfem Slánským. Na základě dalších otázek předsedy senátu a prokurátora se André Simone již distancuje od své „trockistické“ minulosti, zmiňuje svůj židovský původ, podrobuje se tvrdé sebekritice a žádá být výstrahou pro ostatní. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídajícího svědka Josefa Justa.
Technická poznámka: Proces, II., díl 6 a 7; snímek je shodný s filmy K35-69 + K35-65.


 2-2/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl II.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/466 m/15:53 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem bývalého redaktora Rudého práva André Simona před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Simone vypovídá o počátcích své „trockistické“ činnosti v Německu a svém seznámení s „trockisty“ Erwinem Piscatorem a Willim Münzenbergem. Následně je prokurátorem vyzván, aby vysvětlil, za jakých okolností byl získán francouzským ministrem Georgesem Mandelem. Simone rovněž vypovídá o svých stycích s britskou tajnou službou (v této souvislosti zmiňuje jméno agenta Intelligence Service Paula Willerta) a o americkém úřadu pro psychologickou válku, následně vysvětluje svůj poválečný příchod do Československa za pomoci Huberta Ripky, bývalého ministra zahraničního obchodu. V této souvislosti se zmiňuje o setkání s Rudolfem Slánským. Na základě dalších otázek předsedy senátu a prokurátora se André Simone již distancuje od své „trockistické“ minulosti, zmiňuje svůj židovský původ, podrobuje se tvrdé sebekritice a žádá být výstrahou pro ostatní. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídajícího svědka Josefa Justa.
Technická poznámka: Proces, II., díl 6 a 7; snímek je shodný s filmy K35-67 + K35-65, a K35-13 (druhá polovina).


3-2/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952
Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/520 m/17:42, Obraz: černobílý, Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z třetího dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 22. listopadu výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Frejka odpovídá na otázku předsedy senátu J. Nováka, jaké byly jeho styky s Konni Zilliacem a Noelem Fieldem. V další části výpovědi bývalý přednosta odboru vypovídá o maření výstavby socialismu záškodnictvím a sabotážemi, atd. Frejka podrobně vypovídá o předávání důvěrných informací K. Zilliacovi. V této souvislosti uvádí výsledky plnění dvouletého plánu, a rovněž zprávu o československém zahraničním obchodě. Dále se Frejka zmiňuje o průběhu schůzky mezi Zilliacem a Rudolfem Slánským na podzim roku 1947, na které měl mj. dělat tlumočníka.
Technická poznámka: Proces, III., díl 1 a 2; snímek je shodný s filmy K35-22, K35-76 + K35-80.


3-2/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/520 m/18:09 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z třetího dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 22. listopadu výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Frejka odpovídá na otázku předsedy senátu J. Nováka, jaké byly jeho styky s Konni Zilliacem a Noelem Fieldem. V další části výpovědi bývalý přednosta odboru vypovídá o maření výstavby socialismu záškodnictvím a sabotážemi, atd. Frejka podrobně vypovídá o předávání důvěrných informací K. Zilliacovi. V této souvislosti uvádí výsledky plnění dvouletého plánu, a rovněž zprávu o československém zahraničním obchodě. Dále se Frejka zmiňuje o průběhu schůzky mezi Zilliacem a Rudolfem Slánským na podzim roku 1947, na které měl mj. dělat tlumočníka.
Technická poznámka: Proces, III., díl 1 a 2, snímek je v polovině chybně sestříhán (9:12-9:35), opakuje se např. mezititulek; snímek je shodný s filmy K35-11, K35-76 + K35-80.


3-2/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/601 m/20:20 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Podle úvodního titulku obviněný Frejka vypovídá o sabotážích v plánování. Na výzvu soudce podrobně hovoří například o průběhu a závěrech celodenní porady na podzim roku 1947 ve Slánského vile na Veselíkově, kde byl projednáván vnitrostranický návrh pětiletého plánu. Dále vysvětluje proces schvalování návrhů „sabotážních činů“ v hospodářství ve spolupráci s dalšími členy „centra“. Dle mezititulku obviněný Frejka pokračuje ve výpovědi o sabotáži rozvoje těžkého průmyslu; uvádí konkrétní příklady „sabotáží“, např. nahrazení výroby těžkých výrobků v kovoprůmyslu a v hutích výrobou lehkých výrobků. Podle Frejky tak mělo „centrum“ překážet využití sovětských plánovacích zkušeností.
Technická poznámka: Proces, III., díl 3   4; snímek je shodný s filmy K35-34, K35-81 + K35-72.


3-2/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/601 m/20:18 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Podle úvodního titulku obviněný Frejka vypovídá o sabotážích v plánování. Na výzvu soudce podrobně hovoří například o průběhu a závěrech celodenní porady na podzim roku 1947 ve Slánského vile na Veselíkově, kde byl projednáván vnitrostranický návrh pětiletého plánu. Dále vysvětluje proces schvalování návrhů „sabotážních činů“ v hospodářství ve spolupráci s dalšími členy „centra“. Dle mezititulku obviněný Frejka pokračuje ve výpovědi o sabotáži rozvoje těžkého průmyslu; uvádí konkrétní příklady „sabotáží“, např. nahrazení výroby těžkých výrobků v kovoprůmyslu a v hutích výrobou lehkých výrobků. Podle Frejky tak mělo „centrum“ překážet využití sovětských plánovacích zkušeností.
Technická poznámka: Proces, III., díl 3 a 4; snímek je shodný s filmy K35-12, K35-81 + K35-72.


3-2/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) TŘETÍ A ČTVRTÝ DEN HLAVNÍHO LÍČENÍ
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/466 m/15:49 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Ludvíka Frejky, bývalého přednosty národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky, před senátem Státního soudu v Praze dne 22. listopadu 1952. Na výzvu prokurátora Frejka vypovídá o „záškodnictví“ v oboru energetiky. V této souvislosti se zmiňuje např. o Ing. Bártovi-Braunsteinovi, kterého měl Rudolf Slánský prosadit na vedoucí místo v energetice. Za dalšího „účastníka spiknutí“ Frejka označuje generálního ředitele kovoprůmyslu Fabingera. Bývalý přednosta dále vypovídá o různých formách „sabotáže“ v oblasti investiční výstavby; jako příklad uvádí výstavbu velké dusíkárny v Martinově na Ostravsku, která musela být zastavena a přenesena do Lovosic. Frejka sdělil soudu, že úmyslně nebyla zařazena do plánu úplná obnova a výstavba Stalinových závodů. Po skončení výslechu se předseda senátu J. Novák dotazuje spoluobviněných, jestli někdo z nich nemá na Frejku doplňující dotaz (povstane Rudolf Slánský). Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky — Ivana Holého, Bedřicha Hájka a Vojtěcha Jančíka — z následujícího dne hlavního líčení (23. 11. 1952).
Technická poznámka: Proces, III., díl 5 a 6; snímek je shodný s filmy K35-71 + K35-92.

3-2/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/621 m/21:22 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Frank vypovídá o svém sociálním původu a „oportunistickém vývoji“; jako příklad uvádí své zatčení z roku 1930 kvůli rozšiřování ilegálních protiválečných tiskovin, kdy měl následně spolupracovat s vyšetřujícími orgány a svědčit proti účastníkům rozšiřování letáků. Prokurátor v této souvislosti konfrontuje Franka s obsahem protokolů tehdejších obviněných. Bývalý zástupce Rudolfa Slánského se rovněž zmiňuje o svém nedobrovolném pobytu v koncentračních táborech v letech 1939 až 1945. Frank pak na výzvu soudce vypovídá o svých údajných zločinech v koncentračním táboře Buchenwald, a v této souvislosti následně přiznává, že byl veden v seznamu válečných zločinců. Prokurátor konfrontuje Franka se seznamem hledaných válečných zločinců č. 42 ze srpna 1946. Další část výpovědi je věnována „rozestavování a udržování nepřátel“ na hospodářském úseku. Frank z podnětu soudce sděluje jména některých osob (Ing. Fabinger, Ing. Jičínský, Ing. Eisler, Ing. Kárný-Karpeles, dr. Holý, dr. Fischl, Löbl, dr. Outrata).
Technická poznámka: Proces, III., díl 7 a 8; snímek je shodný s filmy K35-24, K35-70 + K35-82.


 3-2/7, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/621 m/21:30 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny ve všech bodech obžaloby Frank vypovídá o svém sociálním původu a „oportunistickém vývoji“; jako příklad uvádí své zatčení z roku 1930 kvůli rozšiřování ilegálních protiválečných tiskovin, kdy měl následně spolupracovat s vyšetřujícími orgány a svědčit proti účastníkům rozšiřování letáků. Prokurátor v této souvislosti konfrontuje Franka s obsahem protokolů tehdejších obviněných. Bývalý zástupce Rudolfa Slánského se rovněž zmiňuje o svém nedobrovolném pobytu v koncentračních táborech v letech 1939 až 1945. Frank pak na výzvu soudce vypovídá o svých údajných zločinech v koncentračním táboře Buchenwald, a v této souvislosti následně přiznává, že byl veden v seznamu válečných zločinců. Prokurátor konfrontuje Franka se seznamem hledaných válečných zločinců č. 42 ze srpna 1946. Další část výpovědi je věnována „rozestavování a udržování nepřátel“ na hospodářském úseku. Frank z podnětu soudce sděluje jména některých osob (Ing. Fabinger, Ing. Jičínský, Ing. Eisler, Ing. Kárný-Karpeles, dr. Holý, dr. Fischl, Löbl, dr. Outrata).
Technická poznámka: Proces, III., díl 7 a 8; snímek je shodný s filmy K35-16, K35-70 + K35-82.


 3-2/8, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/601 m/20:51 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Prokurátor pokládá Frankovi otázku, jak to bylo s náhradou za znárodnění „velkokapitalistovi“ Rotschildovi. Po jeho výpovědi předseda senátu J. Novák následně přerušuje jednání na dobu 10 minut. Dále výslech pokračuje Frankovou výpovědí o sabotáži výstavby těžkého průmyslu, což ve filmu předznamenává informační mezititulek. Bývalý zástupce Rudolfa Slánského zmiňuje v této souvislosti např. přestavbu železáren V. M. Molotova v Třinci. Další obsah filmu předznamenává mezititulek: Obviněný J. Frank vypovídá o pokusech o izolaci prezidenta republiky. Bývalý zástupce generálního tajemníka zmiňuje v této souvislosti Rudolfa Slánského a konkrétní příklady, kdy se měl snažit o izolaci a odstranění Klementa Gottwalda. Dále film pokračuje výpovědí svědkyně Marie Švermové, která označuje Franka za „pravou ruku“ Slánského, a současně Bedřicha Gemindera za jeho „levou ruku“.
Technická poznámka: Proces, III., díl 9 a 10; snímek je shodný s filmy K35-23, K35-73 + K35-90.


 3-2/9, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/601 m/20:54 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Josefa Franka, bývalého zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Prokurátor pokládá Frankovi otázku, jak to bylo s náhradou za znárodnění „velkokapitalistovi“ Rotschildovi. Po jeho výpovědi předseda senátu J. Novák následně přerušuje jednání na dobu 10 minut. Dále výslech pokračuje Frankovou výpovědí o sabotáži výstavby těžkého průmyslu, což ve filmu předznamenává informační mezititulek. Bývalý zástupce Rudolfa Slánského zmiňuje v této souvislosti např. přestavbu železáren V. M. Molotova v Třinci. Další obsah filmu předznamenává mezititulek: Obviněný J. Frank vypovídá o pokusech o izolaci prezidenta republiky. Bývalý zástupce generálního tajemníka zmiňuje v této souvislosti Rudolfa Slánského a konkrétní příklady, kdy se měl snažit o izolaci a odstranění Klementa Gottwalda. Dále film pokračuje výpovědí svědkyně Marie Švermové, která označuje Franka za „pravou ruku“ Slánského, a současně Bedřicha Gemindera za jeho „levou ruku“.
Technická poznámka: Proces, III., díl 9 a 10; snímek je shodný s filmy K35-14, K35-73 + K35-90.


 3-2/10, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/205 m/7:04 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Evžena Löbla, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Löbl zahajuje výpověď doznáním viny trestných činů uvedených v žalobě, dále hovoří o své účasti v sabotáži československého zahraničního obchodu ve spolupráci se svými společníky, zejména Ludvíkem Frejkou a Rudolfem Margoliem. Frejka následně po skončení výslechu Löbla jeho slova potvrdí, zejména ty části výpovědi, ve které se Löbl zmiňuje o Frejkově účasti na jeho „záškodnické činnosti“. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídající svědkyni Dagmar Kacerovskou.
Technická poznámka: Proces, III., díl 11; snímek je shodný s  filmy K35-1 a K35-77.


 3-2/11, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/205 m/7:08 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká
Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski 
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Evžena Löbla, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 23. listopadu 1952. Löbl zahajuje výpověď doznáním viny trestných činů uvedených v žalobě, dále hovoří o své účasti v sabotáži československého zahraničního obchodu ve spolupráci se svými společníky, zejména Ludvíkem Frejkou a Rudolfem Margoliem. Frejka následně po skončení výslechu Löbla jeho slova potvrdí, zejména ty části výpovědi, ve které se Löbl zmiňuje o Frejkově účasti na jeho „záškodnické činnosti“. Film je na konci doplněn krátkým němým záběrem na vypovídající svědkyni Dagmar Kacerovskou.
Technická poznámka: Proces, III., díl 11; snímek je shodný s filmy K35-19 a K35-77.

3-2/12, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/411 m/14:01/ Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Dle úvodního filmového titulku Margolius vypovídá „o své protistátní spiklenecké činnosti“. Bývalý náměstek ministra před soudem vysvětluje špionážní spolupráci se západními agenty a předávání informací o československém národním hospodářství a zahraničním obchodě. V této souvislosti často zmiňuje spoluobviněného Evžena Löbla, s nímž měl úzké styky, a ze zahraničních spojenců „centra“ Straboldiho a Brennera. Margolius ve výpovědi zmiňuje Otta Wilhelma Wintera ze Švédska, jemuž měl vyzradit stav jednání Československa s Rotschildy ohledně dolu Freja, jenž byl vlastnictvím Vítkovických železáren. Bývalý náměstek ministra dále uvádí příklady „poškozování československého hospodářství“ při jednáních s Winterem, potažmo Švédském. Prokurátor se rovněž zajímá o konkrétní záškodnictví v oblasti zahraničního obchodu. Margolius v této souvislosti zmiňuje svou dřívější spolupráci se spoluobviněným Löblem, se kterým měl pokračovat v „nepřátelské linii kliky Beneše a  Ripky“.
Technická poznámka: Proces, III., díl 12 a 13; snímek je shodný s filmy K35-3, K35-91 + K35-89.


 3-2/13, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/411 m/13:51 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Dle úvodního filmového titulku Margolius vypovídá „o své protistátní spiklenecké činnosti“. Bývalý náměstek ministra před soudem vysvětluje špionážní spolupráci se západními agenty a předávání informací o československém národním hospodářství a zahraničním obchodě. V této souvislosti často zmiňuje spoluobviněného Evžena Löbla, s nímž měl úzké styky, a ze zahraničních spojenců „centra“ Straboldiho a Brennera. Margolius ve výpovědi zmiňuje Otta Wilhelma Wintera ze Švédska, jemuž měl vyzradit stav jednání Československa s Rotschildy ohledně dolu Freja, jenž byl vlastnictvím Vítkovických železáren. Bývalý náměstek ministra dále uvádí příklady „poškozování československého hospodářství“ při jednáních s Winterem, potažmo Švédském. Prokurátor se rovněž zajímá o konkrétní záškodnictví v oblasti zahraničního obchodu. Margolius v této souvislosti zmiňuje svou dřívější spolupráci se spoluobviněným Löblem, se kterým měl pokračovat v „nepřátelské linii kliky Beneše a Ripky“.
Technická poznámka: Proces, III., díl 12a 13; snímek je shodný s filmy K35-20, K35-91 + K35-89.


 3-2/14, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/311 m/10:46 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Rudolfa Margolia, bývalého náměstka ministra zahraničního obchodu, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Filmovou kamerou zachycená část výslechu je věnována zásahům „západních imperialistů“ do československého hospodářství překračováním mezních úvěrů. Margolius přiznává, že prováděl tuto „zločinnou politiku“ a doznává se ke způsobeným škodám. Ve výpovědi rovněž zmiňuje švýcarskou firmu Sulzer, kterou měl zapojit do obchodních styků mezi Československem a Polskem. Margolius dále vypovídá o sabotování obchodu mezi Československem, SSSR a lidově demokratickými zeměmi. Prokurátor jeho výpověď doplňuje procentuálními údaji z posudku.
Technická poznámka: Proces, III., díl 14; snímek je shodný s filmem K35-78.


 3-2/15, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/518 m/17:07 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Fischla, bývalého náměstka ministra financí, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Fischl po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě odpovídá na otázku předsedy senátu Jaroslava Nováka, proč měl nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu. Bývalý náměstek ministra odkazuje na svůj „maloburžoazní původ“ a činnost v meziválečném období. V souvislosti s okupací se přiznává ke spolupráci s nacisty, konkrétně se soudcem Dr. Zechnerem a důstojníkem Petersonem. Prokurátor následně konfrontuje Fischla s publikací ministerstva vnitra z července 1945 pod názvem „Zločin Lidice a Ležáky“, ve které je v seznamu válečných zločinců uvedený zmíněný Dr. Zechner. Fischl z podnětu prokurátora dále vypovídá o svém zapojení do „centra“ a vztahu k R. Slánskému, ke své „záškodnické činnosti“ ve Správě majetkových podstat, konfrontován ze strany prokurátora posudkem soudních znalců, kteří vyčíslili škody v hodnotě 10 miliard korun. Dále je výslech věnován Fischlovu působení na ministerstvu financí, kam ho měl dosadit Slánský. Fischl hovoří o své pomoci „židovské buržoazii“ k vývozu majetku, v souvislosti s její hromadnou emigrací do Izraele a do dalších kapitalistických států. Prokurátor se následně dotazuje Fischla na jména společníků v této věci. Snímek končí odpovědí bývalého náměstka ministra na další otázku žalobce, jakým způsobem se měl domluvit se Slánským a Geminderem pro případ, že by jejich podpora sionistů a vývozu majetku byla odhalena.
Technická poznámka: Proces, III., díl 15 a 16; snímek je shodný s filmy K35-17, K35-79 + K35-75.


 3-2/16, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl III.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/518 m/17:09 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Fischla, bývalého náměstka ministra financí, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Fischl po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v alobě odpovídá na otázku předsedy senátu Jaroslava Nováka, proč měl nepřátelský postoj k lidově demokratickému Československu. Bývalý náměstek ministra odkazuje na svůj „maloburžoazní původ“ a činnost v meziválečném období. V souvislosti s okupací se přiznává ke spolupráci s nacisty, konkrétně se soudcem Dr. Zechnerem a důstojníkem Petersonem. Prokurátor následně konfrontuje Fischla s publikací ministerstva vnitra z července 1945 pod názvem „Zločin Lidice a Ležáky“, ve které je v seznamu válečných zločinců uvedený zmíněný Dr. Zechner. Fischl z podnětu prokurátora dále vypovídá o svém zapojení do „centra“ a vztahu k R. Slánskému, ke své „záškodnické činnosti“ ve Správě majetkových podstat, konfrontován ze strany prokurátora posudkem soudních znalců, kteří vyčíslili škody v hodnotě 10 miliard korun. Dále je výslech věnován Fischlovu působení na ministerstvu financí, kam ho měl dosadit Slánský. Fischl hovoří o své pomoci „židovské buržoazii“ k vývozu majetku, v souvislosti s její hromadnou emigrací do Izraele a do dalších kapitalistických států. Prokurátor se následně dotazuje Fischla na jména společníků v této věci. Snímek končí odpovědí bývalého náměstka ministra na další otázku žalobce, jakým způsobem se měl domluvit se Slánským a Geminderem pro případ, že by jejich podpora sionistů a vývozu majetku byla odhalena.
Technická poznámka: Proces, III., díl 15 a 16; snímek je shodný s filmy K35-10, K35-79 + K35-75.


 4-2/1, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/553 m/18:57 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z pátého dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 24. listopadu výslechem Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, jenž v úvodu své výpovědi doznává svou vinu v plném rozsahu žaloby a uvádí konkrétní příklady své činnosti před a po roce 1945. Šling se zmiňuje např. o svém pobytu v Anglii během II. světové války, spolupráci s Edvardem Benešem, „špionážním styku“ s činiteli britského komitétu (později Trust Fundu), atd. Šling dále hovoří o svém působení ve funkci vedoucího krajského tajemníka KSČ v Brně a o rozmisťování kádrů ve spolupráci s Rudolfem Slánským. Jmenuje Vladimíra Lence, Růženu Dubovou, Jaroslava Kvise a další, které měl dosadit do stranických struktur. V odpovědi na otázku prokurátora, jaká byla jeho „nepřátelská činnost“ na úseku průmyslu, Šling zmiňuje „kolaboranta“ Ing. Ryšánka, kterého měl prosadit do funkce podnikového ředitele Pozemních staveb v Brně, či Ing. Sázavského, jehož měl dosadit do funkce ředitele cukrovaru ve Slavkově. Šling dále hovoří o konferenci továrníků a velkoobchodníků těsně po znárodnění jejich podniků, již měl v březnu 1948 s vědomím Slánského a spol. organizovat.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 1 a 2; snímek je shodný s filmy K35-36, K35-52 + K35-195.


 4-2/2, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/553 m/19:02 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodními titulky a hudební znělkou představuje filmový sestřih z pátého dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., zahájeného dne 20. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Hlavní líčení pokračuje 24. listopadu výslechem Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, jenž v úvodu své výpovědi doznává svou vinu v plném rozsahu žaloby a uvádí konkrétní příklady své činnosti před a po roce 1945. Šling se zmiňuje např. o svém pobytu v Anglii během II. světové války, spolupráci s Edvardem Benešem, „špionážním styku“ s činiteli britského komitétu (později Trust Fundu), atd. Šling dále hovoří o svém působení ve funkci vedoucího krajského tajemníka KSČ v Brně a o rozmisťování kádrů ve spolupráci s Rudolfem Slánským. Jmenuje Vladimíra Lence, Růženu Dubovou, Jaroslava Kvise a další, které měl dosadit do stranických struktur. V odpovědi na otázku prokurátora, jaká byla jeho „nepřátelská činnost“ na úseku průmyslu, Šling zmiňuje „kolaboranta“ Ing. Ryšánka, kterého měl prosadit do funkce podnikového ředitele Pozemních staveb v Brně, či Ing. Sázavského, jehož měl dosadit do funkce ředitele cukrovaru ve Slavkově. Šling dále hovoří o konferenci továrníků a velkoobchodníků těsně po znárodnění jejich podniků, již měl v březnu 1948 s vědomím Slánského a spol. organizovat.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 1 a 2; snímek je shodný s filmy K35-5, K35-52 + K35-195.


 4-2/3, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/291 m/8:19 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Šling vypovídá o své úzké spolupráci s Rudolfem Slánským od dubna 1945. V této souvislosti zmiňuje Marii Švermovou, která měla být „možným přímluvcem“ za jeho osobu Slánskému. Šling hovoří rovněž o tom, že byl Slánským vyzván, aby našel lékaře pro předsedu KSČ Klementa Gottwalda. Tak se mělo podle Šlinga stát v osobě MUDr. Ladislava Haase. V závěru výpovědi bývalý krajský tajemník hodnotí zločiny, ze kterých je obviněn. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající svědky Václava Patzáka a Hanuše Lomského.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 3; snímek je shodný s filmy K35-4, K35-50.


 4-2/4, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/291 m/8:20 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Otta Šlinga, bývalého tajemníka krajského výboru KSČ v Brně, před senátem Státního soudu v Praze dne 24. listopadu 1952. Šling vypovídá o své úzké spolupráci s Rudolfem Slánským od dubna 1945. V této souvislosti zmiňuje Marii Švermovou, která měla být „možným přímluvcem“ za jeho osobu Slánskému. Šling hovoří rovněž o tom, že byl Slánským vyzván, aby našel lékaře pro předsedu KSČ Klementa Gottwalda. Tak se mělo podle Šlinga stát v osobě MUDr. Ladislava Haase. V závěru výpovědi bývalý krajský tajemník hodnotí zločiny, ze kterých je obviněn. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající svědky Václava Patzáka a Hanuše Lomského.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 3; snímek je shodný s filmy K35-37 a K35-50.

4-2/5, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba:
 Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/188, 312 m/16:57 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě Šváb vypovídá o svém chování a spolupráci s nacisty během věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde měl vykonávat funkci stolového a později vorarbeitera. Šváb se z podnětu prokurátora doznává k týrání a okrádání svých spoluvězňů na stravě. Bývalý náměstek ministra dále hovoří o svém poválečném návratu do Československa, kdy se měl – zatížen válečnými zločiny – zavázat ke spolupráci s Rudolfem Slánským a zapojit do „nepřátelské činnosti protistátního centra“ (zmiňuje se o dopisu ze srpna 1945, který měl napsat jeho spoluvězeň Jaroslav Heřman). Dle mezititulku Šváb dále vypovídá „o krytí nepřátelské činnosti členů spikleneckého centra“, např. skupiny „slovenských buržoazních nacionalistů“ v čele s Vlado Clementisem (v této souvislosti hovoří o výpovědi Věry Hložkové z roku 1948, která měla odhalit skupinu). Dále se prokurátor dotazuje Švába na působení Bedřicha Reicina v armádě; během jeho výpovědi mu předkládá vybrané „usvědčující“ dokumenty o Reicinovi k nahlédnutí. V jiné části výslechu bývalý náměstek ministra vypovídá z podnětu prokurátora k případu syna bývalého náčelníka generálního štábu Bohumila Bočka. V závěru snímku je Karel Šváb vyslýchán ohledně činnosti Bedřicha Gemindera. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky, Osvalda Závodského, Věru Hložkovou a Oskara Valáška.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 4 a 5; snímek je shodný s filmy K35-6, K35-47 + K35-48.


4-2/6, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba:
 Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/500 m/17:03 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Karla Švába, bývalého náměstka ministra národní bezpečnosti, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě Šváb vypovídá o svém chování a spolupráci s nacisty během věznění v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde měl vykonávat funkci stolového a později vorarbeitera. Šváb se z podnětu prokurátora doznává k týrání a okrádání svých spoluvězňů na stravě. Bývalý náměstek ministra dále hovoří o svém poválečném návratu do Československa, kdy se měl — zatížen válečnými zločiny — zavázat ke spolupráci s Rudolfem Slánským a zapojit do „nepřátelské činnosti protistátního centra“ (zmiňuje se o dopisu ze srpna 1945, který měl napsat jeho spoluvězeň Jaroslav Heřman). Dle mezititulku Šváb dále vypovídá „o krytí nepřátelské činnosti členů spikleneckého centra“, např. skupiny „slovenských buržoazních nacionalistů“ v čele s Vlado Clementisem (v této souvislosti hovoří o výpovědi Věry Hložkové z roku 1948, která měla odhalit skupinu). Dále se prokurátor dotazuje Švába na působení Bedřicha Reicina v armádě; během jeho výpovědi mu předkládá vybrané „usvědčující“ dokumenty o Reicinovi k nahlédnutí. V jiné části výslechu bývalý náměstek ministra vypovídá z podnětu prokurátora k případu syna bývalého náčelníka generálního štábu Bohumila Bočka. V závěru snímku je Karel Šváb vyslýchán ohledně činnosti Bedřicha Gemindera. Film je na konci doplněn krátkými němými záběry na vypovídající tři svědky, Osvalda Závodského, Věru Hložkovou a Oskara Valáška.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 4 a 5; snímek je shodný s filmy K35-35, K35-47 + K35-48.


4-2/7, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/304, 290 m/20:16 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě Reicin vypovídá o svém dřívějším životě, „měšťácké a náboženské“ výchově a vstupu do Komsomolu v roce 1926. Bývalý náměstek ministra se přiznává ke spolupráci s nacisty v době okupace, mj. k vyzrazení gestapu Julia Fučíka a jeho spolupracovníků z redakce Rudého práva. V další části výpovědi Reicin hovoří o své činnosti v armádě před i po roce 1945. V této souvislosti zmiňuje své spojení s „benešovskou buržoazní klikou“ a Rudolfem Slánským, které mělo vést k sabotáži Košického vládního programu. Reicin se přiznává k rozsáhlé špionáži, kterou měl provádět se svými společníky ve velení československé armády ve prospěch Západu. V další části snímku Reicin vypovídá o spolupráci s gestapem a úkolech od komisaře Elberse, kterými byl pověřen. Prokurátor v této souvislosti předkládá soudu fotokopii hlášení gestapa, „usvědčujícího“ Reicina — ten po nahlédnutí do dokumentu jeho obsah soudu potvrdí. V  alší části výpovědi Reicin jmenuje osoby, komunisty v ilegalitě, o kterých podával gestapu zprávy (Oldřich Hlas, Stanislav Brunclík); podrobně hovoří i o svých stycích s Juliem Fučíkem, jehož prostřednictvím se měl spojit s ilegálním ústředním vedením strany (např. funkcionářem Václavem Křenem). Prokurátor se dále zajímá o Reicinův odjezd do SSSR, který mu měli umožnit „němečtí fašisté“. Bývalý náměstek ministra hovoří o svém setkání s Rudolfem Slánským v Moskvě z počátku roku 1941, zmiňuje se i o své internaci sovětskými úřady (25. 6. 1941) a navázání styku v táboře Oranki s „protisovětskými živly“ z vojenské skupiny plk. Ludvíka Svobody.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 6 a 7; snímek je shodný s filmy K35-26, K35-53 + K35-46.


4-2/8, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/594 m/20:14 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem obviněného Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Po úvodním doznání viny z trestných činů uvedených v žalobě Reicin vypovídá o svém dřívějším životě, „měšťácké a náboženské“ výchově a vstupu do Komsomolu v roce 1926. Bývalý náměstek ministra se přiznává ke spolupráci s nacisty v době okupace, mj. k vyzrazení gestapu Julia Fučíka a jeho spolupracovníků z redakce Rudého práva. V další části výpovědi Reicin hovoří o své činnosti v armádě před i po roce 1945. V této souvislosti zmiňuje své spojení s „benešovskou buržoazní klikou“ a Rudolfem Slánským, které mělo vést k sabotáži Košického vládního programu. Reicin se přiznává k rozsáhlé špionáži, kterou měl provádět se svými společníky ve velení československé armády ve prospěch Západu. V další části snímku Reicin vypovídá o spolupráci s gestapem a úkolech od komisaře Elberse, kterými byl pověřen. Prokurátor v této souvislosti předkládá soudu fotokopii hlášení gestapa, „usvědčujícího“ Reicina — ten po nahlédnutí do dokumentu jeho obsah soudu potvrdí. V další části výpovědi Reicin jmenuje osoby, komunisty v ilegalitě, o kterých podával gestapu zprávy (Oldřich Hlas, Stanislav Brunclík); podrobně hovoří i o svých stycích s Juliem Fučíkem, jehož prostřednictvím se měl spojit s ilegálním ústředním vedením strany (např. funkcionářem Václavem Křenem). Prokurátor se dále zajímá o Reicinův odjezd do SSSR, který mu měli umožnit „němečtí fašisté“. Bývalý náměstek ministra hovoří o svém setkání s Rudolfem Slánským v Moskvě z počátku roku 1941, zmiňuje se i o své internaci sovětskými úřady (25. 6. 1941) a navázání styku v táboře Oranki s „protisovětskými živly“ z vojenské skupiny plk. Ludvíka Svobody.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 6 a 7; snímek je shodný s filmy K35-7, K35-53 + K35-46.


4-2/9, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/600 m/19:20 / Obraz: černobílý, Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Reicin vypovídá o své činnosti u československé vojenské jednotky v Buzuluku a o osobě plk. Ludvíka Svobody. Přiznává se k popularizaci Edvarda Beneše ve své knize Sokolovo. Z podnětu prokurátora Reicin následně vypovídá o svých „zločinech“ po roce 1945 ve funkci náčelníka vojenského obranného zpravodajství, kdy se měl stát současně americko-anglickým špionem. V této souvislosti měl dodávat informace západním diplomatům a „špionům“ na území Československa, jmenovitě Woldikovi, Koenigovi a Mullensovi. Reicin vypovídá o své „špionážní činnosti“, konkrétně o povolování vstupu cizích státních příslušníků do československých průmyslových podniků, a v této souvislosti uvádí generály Bočka a Hanuse, na jejichž žádost a s jeho souhlasem byly obdobné návštěvy organizovány a doprovázeny. Obdobně tak bylo podle Reicina i v případě návštěv představitelů západních kapitalistických armád v československých vojenských učilištích a speciálních vojenských jednotkách, na základě pozvání mj. ministra Ludvíka Svobody. Ten měl podle jeho bývalého náměstka pozvat do ČSR i anglického specialistu spojaře, jehož doprovázel po spojovacích útvarech generál Josef Marko. V další části výslechu Reicin vypovídá o špionážních misích ze strany „západních imperialistů“ na území ČSR.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 8 a 9; snímek je shodný s filmy K35-42, K35-196 + K35-54.


4-2/10, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/292, 308 m/19:24 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski
Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Reicin vypovídá o své činnosti u československé vojenské jednotky v Buzuluku a o osobě plk. Ludvíka Svobody. Přiznává se k popularizaci Edvarda Beneše ve své knize Sokolovo. Z podnětu prokurátora Reicin následně vypovídá o svých „zločinech“ po roce 1945 ve funkci náčelníka vojenského obranného zpravodajství, kdy se měl stát současně americko-anglickým špionem. V této souvislosti měl dodávat informace západním diplomatům a „špionům“ na území Československa, jmenovitě Woldikovi, Koenigovi a Mullensovi. Reicin vypovídá o své „špionážní činnosti“, konkrétně o povolování vstupu cizích státních příslušníků do československých průmyslových podniků, a v této souvislosti uvádí generály Bočka a Hanuse, na jejichž žádost a s jeho souhlasem byly obdobné návštěvy organizovány a doprovázeny. Obdobně tak bylo podle Reicina i v případě návštěv představitelů západních kapitalistických armád v československých vojenských učilištích a speciálních vojenských jednotkách, na základě pozvání mj. ministra Ludvíka Svobody. Ten měl podle jeho bývalého náměstka pozvat do ČSR i anglického specialistu spojaře, jehož doprovázel po spojovacích útvarech generál Josef Marko. V další části výslechu Reicin vypovídá o špionážních misích ze strany „západních imperialistů“ na území ČSR.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 8 a 9; snímek je shodný s filmy K35-8, K35-196 + K35-54.


4-2/11, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/308 m/10:31 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Film začíná otázkou prokurátora, jaké pokyny dostalo „nepřátelské velení“ armády od dr. Edvarda Beneše. Reicin podrobně vypovídá o své účasti na tajné vojenské poradě v roce 1947 u dr. Beneše na Hradě, za účasti ministra Ludvíka Svobody a generála Bočka. Prezident republiky, podle Reicina „sám agent západních imperialistů“, se měl na této schůzce vyslovit proti tomu, aby bylo postupováno proti „reakčním západnickým důstojníkům“. Bývalý náměstek ministra dále rozebírá Benešovy údajné výroky na této schůzce, které podle prokurátora ve shodě s Reicinem svědčily o jeho snaze připravit na úseku armády podmínky k vytvoření páté kolony. Reicin se   souvislosti s Benešem zmiňuje i o „západnicky orientovaných“ generálech: H. Píkovi, A. Hasalovi, A. Liškovi a K. Janouškovi.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 10; snímek je shodný s filmy K35-9 a K35-58.


4-2/12, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/308 m/10:42 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výslechem Bedřicha Reicina, bývalého náměstka ministra národní obrany, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Film začíná otázkou prokurátora, jaké pokyny dostalo „nepřátelské velení“ armády od dr. Edvarda Beneše. Reicin podrobně vypovídá o své účasti na tajné vojenské poradě v roce 1947 u dr. Beneše na Hradě, za účasti ministra Ludvíka Svobody a generála Bočka. Prezident republiky, podle Reicina „sám agent západních imperialistů“, se měl na této schůzce vyslovit proti tomu, aby bylo postupováno proti „reakčním západnickým důstojníkům“. Bývalý náměstek ministra dále rozebírá Benešovy údajné výroky na této schůzce, které podle prokurátora ve shodě s Reicinem svědčily o jeho snaze připravit na úseku armády podmínky k vytvoření páté kolony. Reicin se v souvislosti s Benešem zmiňuje i o „západnicky orientovaných“ generálech: H. Píkovi, A. Hasalovi, A. Liškovi a K. Janouškovi.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 10; snímek je shodný s filmy K35-38 a K35-58.


4-2/13, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) ŠESTÝ A SEDMÝ DEN HLAVNÍHO LÍČENÍ
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/290, 293 m/20:07 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje výpovědí svědka Viléma Nového, bývalého funkcionáře KSČ a šéfredaktora Rudého práva, před senátem Státního soudu v Praze dne 25. listopadu 1952. Nový vypovídá o schůzce s Rudolfem Slánským z doby svého působení ve funkci krajského tajemníka KSČ v Moravské Ostravě. Slánský mu měl vytýkat špatný poměr k sociální demokracii, vedoucí k jejímu rozpadu a přechodu členstva na Ostravsku do řad KSČ. Podle Nového Slánský vystupoval jako „advokát“ sociálnědemokratických politiků B. Laušmana a B. Vilíma. Hlasem komentátora je ve snímku ukončena Nového výpověď a společně s ní i průvodní řízení. Následuje závěrečná řeč hlavního žalobce dr. Josefa Urválka ze dne 26. listopadu 1952. Na jednom ze záběru kamery do lavic veřejnosti, přítomné v soudní síni, je zachycen spisovatel a básník Vítězslav Nezval.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 11 a 12; snímek je shodný s filmy K35-62 + K35-57.

4-2/14, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/279 m/9:46 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje dokončením závěrečné řeči hlavního žalobce dr. Josefa Urválka ze dne 26. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Prokurátor navrhuje tresty pro obžalované: „Občané soudci, ve jménu našich národů, proti jejichž svobodě a štěstí zločinci povstali, ve jménu míru, proti němuž se hanebně spikli, žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování.“
Technická poznámka: Proces, IV., díl 13; snímek je shodný s filmem K35-49.


4-2/15, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/289, 229 m/17:46 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek pokračuje posledním slovem obviněného bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského před senátem Státního soudu v Praze dne 26. listopadu 1952. Slánský se vyjadřuje k závěrečné řeči státního prokurátora a jeho návrhu trestu, který považuje za „nanejvýš spravedlivý“. Nese prý hlavní zodpovědnost za své zločiny, ale i zločiny spoluobviněných. Bývalý generální tajemník dále bilancuje svoji činnost v souladu s obžalobou, přiznává se mj. k zavinění smrti Jana Švermy, úkladům o život prezidenta Klementa Gottwalda, a špionáži ve prospěch „amerických imperialistů“. Slánský se také zmiňuje o svém vyšetřování bezpečnostními orgány, jejichž chování vůči své osobě považuje za „naprosto korektní“. V závěru své řeči prohlašuje, že nezasluhuje jiný konec než ten, který navrhuje prokurátor. Následují poslední slova obviněných Bedřicha Gemindera a Ludvíka Frejky, kteří stejně jako Rudolf Slánský přiznávají svou vinu   projevují lítost. Frejka prosí soud, aby přihlédl k tomu, že ode dne svého zatčení pravdivě vše vypovídal.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 14 a 15; snímek je shodný s filmy K35-64 + K35-45.


4-2/16, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.)
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/386, 312 m/24:16 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu:Zpravodajský snímek pokračuje posledními slovy obviněných Josefa Franka a Vladimíra Clementise před senátem Státního soudu v Praze dne 26. listopadu 1952. Frank i Clementis litují svých činů v minulosti a požadují pro sebe nejtvrdší rozsudky. Clementis vyslovuje přání, aby jeho případ byl výstražným varováním, k jakým koncům vede matrikové formální členství v komunistické straně spojené s kolísáním, zrazováním věrnosti ke straně a k Sovětskému svazu. Snímek dále pokračuje posledními slovy Rudolfa Margolia, Otta Fischla, Otta Šlinga a André Simona. Všichni obvinění doznávají svou vinu z těžkých zločinů a žádají pro sebe nejvyšší a nejtvrdší tresty.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 16 a 17; snímek je shodný s filmy K35-51 + K35-56.

4-2/17, Proces s vedením protistátního spikleneckého centra (Díl IV.) 
Výroba: Studio zpravodajských filmů, Praha / Rok výroby: 1952 / Druh dokumentu: kombinovaná kopie / Formát/délka/stopáž: 35 mm/324 m/11:12 / Obraz: černobílý / Záznam zvuku/verze: COMOPT/česká / Na filmu pracovali: P. Freiman, J. Janáček, J. Robek, K. Veselý, J. Franěk, M. Schmiedberger, O. Skalski

Obsah filmu: Zpravodajský snímek s úvodní a závěrečnou hudební znělkou a  tručným dobovým komentářem představuje filmový sestřih z osmého a současně posledního dne procesu s bývalým generálním tajemníkem ÚV KSČ Rudolfem Slánským a spol., konaného ve dnech 20. až 27. listopadu 1952 před senátem Státního soudu v Praze. Kamera zachytila příchod členů senátu do jednací síně v Praze na Pankráci. Předseda senátu JUDr. Jaroslav Novák vynáší rozsudek soudu nad R. Slánským a dalšími obviněnými. Po vynesení rozsudku všichni obvinění předstupují před soud a jeden po druhém prohlašují, že trest přijímají a vzdávají se opravných prostředků. Státní prokurátor J. Urválek si vyhradil zákonnou lhůtu k vyjádření. Následně předseda senátu Novák prohlašuje hlavní líčení za skončené. Snímek je zakončen dobovým propagandistickým komentářem a záběrem kamery na odchod odsouzených z jednací síně.
Technická poznámka: Proces, IV., díl 18; snímek je shodný s filmem K35-55.


 

Zvukové záznamy

PX 0730 

Zahájení hlavního líčení předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Novákem. Jména obviněných a jim přidělených obhájců.

Čtení žaloby státním prokurátorem JUDr. Josefem Urválkem.

 

PX 0731 

Pokračuje čtení žaloby státním prokurátorem.

 

PX 0732 

Pokračuje čtení žaloby státním prokurátorem.

 

PX 0733 

Pokračuje čtení žaloby státním prokurátorem.

 

PX 0734 

Pokračuje čtení žaloby státním prokurátorem.

 

PX 0735 

Pokračuje čtení žaloby státním prokurátorem.

 

PX 0736 

Pokračuje čtení žaloby státním prokurátorem.

 

PX 0737 

Dokončení čtení žaloby státním prokurátorem.

Předseda senátu oznamuje zahájení výslechu obviněných a provádění důkazního řízení.

/Přerušeno hlavní líčení do 13. hodiny, kdy začne výslech R. Slánského./

 

PX 0738 

Zahájen výslech obviněných. K výslechu předveden Rudolf Slánský.

Přiznává svou vinu, včetně viny za smrt Jana Švermy za SNP. Sebekritika. K počátkům jeho údajné nepřátelské činnosti, podlehnutí trockismu.

 

PX O739 

Pokračuje výslech R. Slánského.

Slánský jako domnělý agent Huberta Ripky a gen. Heliodora Píky v SSSR. Působení na Slovensku (1944), ke spoluvině na úmrtí Jana Švermy.

 

PX 0740 

Pokračuje výslech R. Slánského.

Ke spoluvině na úmrtí Jana Švermy. Slánského nepřátelské aktivity po roce 1945. K budování tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 0741

Pokračuje výslech R. Slánského.

K budování tzv. protistátního spikleneckého centra. Slánského údajné napojení na špionážní služby (kontakty s politikem Labour Party Konni Zilliacusem).

 

PX 0742 

Pokračuje výslech R. Slánského.

K budování tzv. protistátního spikleneckého centra. Slánského údajné napojení na špionážní služby (kontakty s politikem Konni Zilliacusem, kontakty s jugoslávskou „titovskou“ agenturou Mošeho Pijadeho: s pracovníky vyslanectví v Praze Djako Novoselem a Barbarićem).

 

PX 0743 

Pokračuje výslech R. Slánského.

K budování tzv. protistátního spikleneckého centra. Kontakty s jugoslávskou „titovskou“ agenturou. K prosazování tzv. sionistů v ČSR a napojení na jejich zahraniční organizace. K úloze izraelského velvyslance v Praze Ehuda Avriela (vl. jm. Georg Überall).

/Jednání přerušeno na 10 minut, do 15.10 h./

Pokračuje výslech R. Slánského. K údajné podpoře sionismu, USA a Izraele pomocí hospodářských a finančních machinací.


PX 0744 

Pokračuje výslech R. Slánského.

K budování tzv. protistátního spikleneckého centra. K údajné podpoře sionismu, USA a Izraele pomocí hospodářských a finančních machinací. Podpora jednotlivcům z údajných svobodozednářských organizací v ČSR. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR.

 

PX 0745 

Pokračuje výslech R. Slánského.

K budování tzv. protistátního spikleneckého centra. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR: vliv uvnitř KSČ a na úseku hospodářském.

 

PX 0746 

Pokračuje výslech R. Slánského.

K budování tzv. protistátního spikleneckého centra. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR: na úseku hospodářském, na úseku zahraničního obchodu a v zemědělství (včetně tzv. sabotáží Josefa Smrkovského), důsledky v zahraniční politice.

 

PX 0747 

Pokračuje výslech R. Slánského.

Budování tzv. protistátního spikleneckého centra. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR: v zahraniční politice.

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Pokračuje výslech R. Slánského. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR: v československé armádě (včetně „záškodníků“ Ludvíka Svobody a Bedřicha Reicina).

 

PX 0748 

Pokračuje výslech R. Slánského. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR: v československé armádě a v národní bezpečnosti. Údajné plány na zvrácení lidově demokratického vývoje a k uchopení moci (infiltrace uvnitř KSČ).

 

PX 0749 

Pokračuje výslech R. Slánského. K podobám rozvratnické činnosti „spikleneckého centra“ v ČSR: údajné plány na zvrácení lidově demokratického vývoje a k uchopení moci (infiltrace uvnitř KSČ, plán na odstranění K. Gottwalda).
Státní prokurátor shrnuje ve výslechu doznaná provinění.

/Jednání přerušeno do 19.30 h, kdy bude zahájen výslech svědků./

Zahájen výslech svědků. Předveden svědek Josef Vondráček.
K jeho špionážní činnosti, o jeho spojení s R. Slánským.

 

PX 0750 

Dokončen výslech J. Vondráčka.

O spojení R. Slánského se špionážními službami.

Konfrontace s výpovědí R. Slánského.

Předveden svědek dr. Václav Vlk.
K jeho kontaktům s trockisty. O spojení trockistů s R. Slánským a „jeho společníky“. Sabotážní činnost.

Předveden svědek, bývalý vyslanec Eduard Goldstücker.
K jeho špionážní činnosti a tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 0754 

Dokončen výslech E. Goldstückera.
K jeho špionážní činnosti a tzv. protistátního spikleneckého centra. Ke spojení s K. Zilliacusem, k plnění Slánského pokynů.

Předveden bývalý úředník vyslanectví dr. Pavel Kavan.
Údajný zprostředkovatel kontaktů mezi K. Zilliacusem a R. Slánským.

 

PX 0753 

Dokončení výslechu P. Kavana.
Kontaktování členů tzv. protistátního spikleneckého centra s K. Zilliacusem.

Předveden svědek Mordechaj Oren.
Ke své špionážní činnosti v sionistických organizacích. O spojení R. Slánského s Moše Pijadem a s „titovskou“ Jugoslávií. K údajnému napojení na sionisty ve Velké Británii.

 

PX 0752

Dokončení výslechu M. Orena.
K údajnému napojení na sionisty ve Velké Británii. K osobě K. Zilliacuse. K Orenovým písemným poznámkám o R. Slánském.

Předveden bývalý vyslanec ve Švýcarsku dr. Jaromír Kopecký.
Údajné špionážní kontakty s USA (s Allenem Dullesem). Domnělé kontakty R. Slánského s A. Dullesem. O nepřátelských postojích Vladimíra Clementise.

 

PX 0751 

Předveden svědek Oskar Langer.
Údajný špion amerických zpravodajců a podporovatel sionismu. K jeho pobytu v USA. Jeho úkoly v ČSR po roce 1946 a údajná podpora ze strany R. Slánského.

Předvedena svědkyně Daniela Kaňkovská.
Údajná špionka pro USA v Německu. Kontakty s údajným špionem Herbertem Kaudersem. Nabídka R. Slánskému emigrovat do USA a odtud pokračovat ve své zrádné činnosti.

/Jednání přerušeno do 21. 11., do 8.00 h./

 

PX 0768 

Zahájen výslech obviněných. K výslechu předveden Bedřich Geminder (pseud. Jiří Vltavský).
Přiznává svou vinu v plném rozsahu. O jeho kontaktech s R. Slánským, o vzájemném přátelství. Geminderova minulost a podpora sionismu. Okruh spolupracovníků v KSČ.

 

PX 0769 

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Aktivity a cíle tzv. protistátního spikleneckého centra. Úkolování od R. Slánského.

 

PX 0770

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Aktivity a cíle tzv. protistátního spikleneckého centra. Infiltrace do stranického a státního aparátu. Členové tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 0771 

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Členové tzv. protistátního spikleneckého centra, okruh dalších spolupracovníků. Napojení na špionážní agentury. Úkolování B. Gemindera, způsoby špionážního napojení na K. Zilliacuse.
Státní prokurátor předkládá Státnímu soudu důkazní materiál.

 

PX 0772

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Úkolování B. Gemindera, způsoby špionážního napojení na K. Zilliacuse. Role V. Clementise v celém spiknutí.

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Ovládnutí ministerstva zahraničních věcí spiklenci.

 

PX 0773

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Ovládnutí ministerstva zahraničních věcí spiklenci, ovlivňování zahraniční politiky (tzv. Komise pěti a tzv. Komise tří). Napojení na zahraniční novinářské agentury.

 

PX 0774 

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Napojení na zahraniční novinářské agentury. Činnost Richarda Slánského a André Simona. Geminderovy kontakty s K. Zilliacusem.

 

PX 0775 

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Napojení tzv. protistátního spikleneckého centra na „titovskou“ Jugoslávii.

/Jednání přerušeno na 10 minut./

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Napojení tzv. protistátního spikleneckého centra na „titovskou“ Jugoslávii.

 

PX 0776 

Pokračuje výslech B. Gemindera.
Napojení tzv. protistátního spikleneckého centra na „titovskou“ Jugoslávii. Činnost izraelského vyslanectví v Praze, oficiální vystěhovalecké akce, vliv trockistů a sionistických organizací.

 

PX 0777

Dokončen výslech B. Gemindera.
K plánům tzv. protistátního spikleneckého centra získat moc v ČSR a odstranit K. Gottwalda.

/Jednání přerušeno do 13.30 h./

Zahájen výslech svědků. Předveden zaměstnanec Ústavu dějin KSČ Pavel Reiman.
O posilování sionistických organizací v ČSR a vystěhovalectví do Izraele. Kontakty s K. Švábem. K výcviku dobrovolníků pro Izrael.

 

PX 0778 

Předveden bývalý přednosta tiskového odboru MZV Eugen Klinger.
O činnosti na MZV do svého zatčení.

Zahájen výslech obviněných. K výslechu předveden dr. Vladimír Clementis.
Přiznává svou vinu. Jeho působení jako tzv. slovenského „buržoazního nacionalisty“ a špiona.

 

PX 0779

Pokračuje výslech V. Clementise.
Jeho působení jako tzv. slovenského „buržoazního nacionalisty“ a špiona. Kontakty na československou vládní emigraci v Londýně (E. Beneše), údajná špionáž pro Francii.

 

PX 0780 

Pokračuje výslech V. Clementise.
Jeho působení jako tzv. slovenského „buržoazního nacionalisty“ a špiona. Údajná rozvratná činnost na Slovensku spolu s G. Husákem a L. Novomeským po roce 1945. Napojení na prezidenta E. Beneše. Kontakty se západními ambasádami v Praze.

 

PX 0781

Pokračuje výslech V. Clementise.
Kontakty se západními ambasádami v Praze, infiltrace do klíčových pozic aparátu a vlády v ČSR po roce 1945 (podle instrukcí R. Slánského). Působení na ministerstvu zahraničních věcí.

/Jednání přerušeno na 10 minut./

Pokračuje výslech V. Clementise.
Infiltrace do klíčových pozic aparátu a vlády v ČSR po roce 1945 (podle instrukcí R. Slánského). Působení na ministerstvu zahraničních věcí po roce 1948. Tzv. Komise pěti.

 

 

PX 0782

Pokračuje výslech V. Clementise.
Infiltrace na ministerstvu zahraničních věcí po roce 1948. Tzv. Komise pěti a Komise tří (direktivy R. Slánského). Spojení s K. Zilliacusem.

/Jednání přerušeno na 20 minut./

 

PX 0795 

Dokončen výslech V. Clementise.
Spolupráce s A. Simonem, jeho zahraniční kontakty.

Zahájen výslech svědků. Předveden svědek Jaroslav Jirčík.
Ke své činnosti francouzského policisty v Paříži, jeho kontakty. O špionážní činnosti V. Clementise od r. 1939.

 

PX 0796

Dokončen výslech J. Jirčíka.
Ke špionážní činnosti V. Clementise ve Francii.

Předveden svědek Ladislav Novomeský.

K zformování tzv. slovenských buržoazních nacionalistů kolem časopisu „DAV“, úloha V. Clementise. Nepřátelská činnost po roce 1945, vyvíjená V. Clementisem.

 

PX 0797 

Dokončen výslech Ladislava Novomeského.
K činnosti tzv. buržoazních nacionalistů na Slovensku, k vlastní špionážní činnosti.

Předveden svědek bývalý diplomat Ivan Horváth.
K činnosti tzv. buržoazních nacionalistů na Slovensku, údajné ovládnutí resortu MZV.

/Jednání přerušeno do 22. 11., 8.15 h./

PX 0798 

Zahájen výslech obviněných. Dokončen výslech V. Clementise.
Clementis jako údajný agent londýnské vlády Edvarda Beneše.

K výslechu předveden Artur London.
Přiznává svou vinu. K počátkům jeho protistátní činnosti (trockistická skupina interbrigadistů ve Francii). Role R. Slánského. Cíle tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 0799 

Pokračuje výslech A. Londona.
K počátkům jeho protistátní činnosti (trockistická skupina interbrigadistů ve Francii). Role R. Slánského a B. Gemindera. Činnost A. Londona v rámci tzv. protistátního spikleneckého centra (kádrová politika), členové tohoto spiknutí. Role K. Zilliacuse.

 

PX 0800 

Pokračuje výslech A. Londona.
Činnost A. Londona v rámci tzv. protistátního spikleneckého centra (kádrová politika). Role K. Zilliacuse. Špionážní zprávy pro agenta Noela Fielda. Role vyslance Antonína Haška.

 

PX 0836 

Pokračuje výslech A. Londona.
Role A. Simona ve spiknutí. K činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra.

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Pokračuje výslech A. Londona.
K činnosti spiklenců v resortu MZV a na zastupitelských úřadech, tzv. Komise tří a Komise pěti.
Prokurátor předkládá soudu 13 fotokopií důkazního materiálu proti A. Londonovi.

 

PX 0837 

Dokončení výslechu A. Londona.
Prokurátor předkládá soudu 13 fotokopií důkazního materiálu proti A. Londonovi.
K činnosti spiklenců v resortu MZV, účelové kádrové obměny.

 

PX 0838 

Pokračuje výslech obviněných. K výslechu předveden dr. Vavro Hajdů.
Přiznává svou vinu. Londýnský exil za války, k počátkům vlastní protistátní činnosti (formy a způsoby údajné špionáže pro Velkou Británii).

 

PX 0839 

Pokračuje výslech V. Hajdů.
Jeho činnost v tzv. protistátním spikleneckém centru, personální zastoupení v resortu MZV. Úkolování od R. Slánského a B. Gemindera.

 

PX 0840 

Pokračuje výslech V. Hajdů.
Jeho činnost v tzv. protistátním spikleneckém centru. Úkolování od R. Slánského a V. Clementise, jejich zásahy v resortu MZV.

 

PX 0841 

Dokončen výslech obviněného V. Hajdů.
Úkolování od R. Slánského a V. Clementise, ovlivňování zahraniční politiky ČSR. K údajné špionážní činnosti V. Hajdů při kontaktech s britskou a francouzskou ambasádou v Praze. Prokurátor soudu předkládá dalších 20 důkazních materiálů.

/Jednání přerušeno do 13.30 h./

 

PX 0842 

Zahájen výslech svědků. Předveden svědek Karel Dufek.
Pracoval na kádrovém úseku MZV. K činnosti B. Gemindera, V. Hajdů, V. Clementise a A. Londona: ovlivňování personální situace na zahraničních čsl. ambasádách.

 

PX 0843 

Dokončen výslech svědka K. Dufka.
Činnost A. Londona a V. Hajdů: ovlivňování personální situace na zahraničních čsl. ambasádách, kádrová politika V. Clementise a B. Gemindera v resortu MZV.

Předveden svědek Vlastimil Borek.
Pracoval jako náměstek MZV. Počátky jeho činnosti na MZV, kádrové poměry. K činnosti V. Hajdů, K. Dufka a A. Londona.

 

PX 0844 

Dokončen výslech svědka V. Borka.
K činnosti tzv. Komise tří a Komise pěti. Působení B. Gemindera.

Zahájen výslech obviněných. K výslechu předveden André Simone (vl. jm. Otto Katz).
Přiznává svou vinu. K počátkům jeho zrádné činnosti, údajná předválečná špionáž pro Francii a Velkou Británii.

 

PX 0845 

Pokračuje výslech A. Simone.
K údajné špionáži pro Velkou Británii a USA. Příchod do ČSR v březnu 1946, kontakty s R. Slánským.

 

PX 0846 

Pokračuje výslech A. Simone.
Kontakty s R. Slánským a počátky nepřátelské spolupráce. Zapojení A. Simoneho do tzv. protistátního spikleneckého centra (zásahy R. Slánského do obsahu Rudého práva).

 

PX 0847 

Pokračuje výslech A. Simone.
Spojení s V. Clementisem. Úkolování R. Slánským (idea publikace o únoru 1948).

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Pokračuje výslech A. Simone.
Zpravodajské a krycí novinářské kontakty po roce 1946, předávání špionážních zpráv.

 

PX 0848

Pokračuje výslech A. Simone.
Zpravodajské a krycí novinářské kontakty po roce 1946, předávání špionážních zpráv.

 

PX 0823 

Pokračuje výslech A. Simone.
Zpravodajské a krycí novinářské kontakty po roce 1947, předávání špionážních zpráv (role R. Slánského a B. Gemindera). Zříká se trockismu, provádí sebekritiku.

 

PX 0824 

Dokončení výslechu A. Simone.
Sebekritika: „…patřím na šibenici“ (!).

Zahájen výslech svědků. Předveden svědek konstruktér Josef Just.
Kontakty s A. Simonem v roce 1946 v Paříži, k Simonově špionážní činnosti.

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Zahájen výslech obviněných. K výslechu předveden Ludvík Frejka (vl. jm. Georg Freund).
Přiznává svou vinu, napojení na údajné špiony K. Zilliacuse a H. Fielda.

 

PX 0825 

Pokračuje výslech L. Frejky.
K činnosti a cílům tzv. protistátního spikleneckého centra (maření cílů dvouletky a pětiletky). Frejkova pomnichovská cesta k údajnému záškodnictví a zradě (špionáž pro Velkou Británii).

 

PX 0826 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Počátek jeho činnosti v tzv. protistátním spikleneckém centru (obsazování klíčových pozic v Národohospodářském oddělení ÚV KSČ a v jednotlivých ministerstvech).

 

PX 0827

Pokračuje výslech L. Frejky.
Jeho činnost v tzv. protistátním spikleneckém centru (obsazování klíčových pozic na ministerstvech, v průmyslu a v kontrolních orgánech). Ovládnutí Ústřední národohospodářské a plánovací komise, krajských národohospodářských orgánů. Ústřední svaz průmyslu.

 

PX 0828

Pokračuje výslech L. Frejky.
Postupy a cíle tzv. protistátního spikleneckého centra.

/Jednání přerušeno do 19.15 h./

Pokračuje výslech L. Frejky.
Předávání špionážních zpráv západním agenturám: navázání kontaktů s K. Zilliacusem.

 

PX 0829 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Předávání špionážních zpráv západním agenturám: navázání kontaktů s K. Zilliacusem (zprávy o plnění dvouletky). Kontakty R. Slánského a tzv. protistátního spikleneckého centra s K. Zilliacusem. Kontakty L. Frejky s údajným špionem H. Fieldem.

 

PX 0830 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Kontakty L. Frejky s H. Fieldem (zprávy o stavu dvouletky a stavu čsl. hospodářství). Údajné sabotážní plány a směrnice R. Slánského, snahy brzdit rozvoj těžkého průmyslu.

 

PX 0831 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Údajné sabotážní plány a směrnice R. Slánského, snahy brzdit rozvoj těžkého průmyslu, zbytné preferování lehkého průmyslu.

 

PX 0832 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Údajné sabotážní plány a směrnice R. Slánského, snahy brzdit rozvoj surovinové základny a rozvoj v oblasti energetiky.

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Pokračuje výslech L. Frejky.
Škody v oblasti plánování investic (čtení posudku ohledně ztrát při přestavbě Třineckých železáren). K budování zbytečných závodů (čtení posudku ohledně ztrát při stavbě traktorového závodu v Líšni u Brna).

 

PX 0833 

Pokračuje výslech L. Frejky.
K zbytečné investiční výstavbě, zprávy pro amerického agenta Tauba. Čtení posudku znalců k výstavbě pneumatikárny v Púchově a v Otrokovicích. K výstavbě válcovny na Ostravsku a rafinerie minerálních olejů na Slovensku.

 

PX 0834 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Záměrné nezařazení důležitých staveb do plánu výstavby. Projekční nepřipravenost a výrazná rozestavěnost. Ovlivňování pětiletého plánu a bilance zahraničního obchodu.

 

PX 0835 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Sabotáže na úseku vědecko-technické spolupráce (patenty a licence). Oblast financí (náhrady za znárodnění), cenová a zásobovací politika. Role Josefa Franka.

 

PX 1103 

Pokračuje výslech L. Frejky.
Role Josefa Franka v cenotvorbě a v zásobování obyvatelstva. Tzv. SPH systém v národních podnicích. Kontakty s tzv. titovskou klikou v Jugoslávii.

 

PX 1104 

Dokončení výslechu L. Frejky.
Kontakty s tzv. titovskou klikou v Jugoslávii, hospodářská podpora tamějšímu režimu.

/Jednání přerušeno do neděle 23. 11. 1952, 8.15 h./

PX 1105

Slánský dodatečně potvrzuje Frejkovu výpověď a přijímá odpovědnost za uvedené zločiny.

Zahájen výslech svědků. Předveden svědek dr. Ivan Holý.
Jeho zapojení do tzv. protistátního spikleneckého centra z podnětu R. Slánského, úkolování R. Slánským a L. Frejkou.
Konfrontace s R. Slánským a L. Frejkou.

 

PX 1106

Dokončení výslechu svědka I. Holého.
Konfrontace s L. Frejkou.
Konfrontace s R. Slánským.

Předveden svědek Bedřich Hájek (vl. jm. Karpeles).
K nepřátelské činnosti L. Frejky. Úkolování R. Slánským: ovlivňování personálního obsazení čsl. ambasád, kádrové složení volebních kandidátek do NS.

 

PX 1107

Dokončení výslechu B. Hájka.

Předveden svědek JUDr. Vojtěch Jančík (zv. Jung).
K jeho činnosti v Národohospodářském oddělení ÚV KSČ. Směrnice R. Slánského a L. Frejky pro kádrovou politiku, úkolování. Ke kádrové politice E. Löbla a R. Margolia.

 

PX 1108

Dokončení výslechu V. Jančíka.

/Jednání přerušeno na 10 minut./

Zahájen výslech obviněných. K výslechu předveden Josef Frank.
Přiznává svou vinu (výčet provinění). Počátky jeho zrádné činnosti. Koncentrační tábor Buchenwald.

 

PX 1109

Pokračuje výslech J. Franka.
Frank na seznamu válečných zločinců. Kontakt s R. Slánským. Frankovy poválečné, údajně kriminální a zrádné delikty.

 

PX 1110

Pokračuje výslech J. Franka.
Počátky činnosti v tzv. protistátním spikleneckém centru. Spojení R. Slánského s K. Zilliacusem a H. Fieldem. Kádrová opatření, podíl J. Franka na této činnosti (Národohospodářská komise ÚV KSČ).

 

PX 1111

Pokračuje výslech J. Franka.
Kádrová opatření, podíl J. Franka na této činnosti. Obsazení klíčových úředních pozic.

 

PX 1112

Pokračuje výslech J. Franka.
Formy sabotážní činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra.

/Jednání přerušeno na 10 min./

Pokračuje výslech J. Franka.
Formy sabotážní činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 1113

Pokračuje výslech J. Franka.
Formy sabotážní činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra (příklady).

 

PX 1114 

Pokračuje výslech J. Franka.
Formy sabotážní činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra. Příklady z oblasti průmyslu a socializace vesnice.

 

PX 1115 

Pokračuje výslech J. Franka.
Formy sabotážní činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra. Příklady z oblasti socializace vesnice, činnost JZD a Státních statků. Finančnictví: vázané vklady a úvěry. Kádrová opatření. Údajné sabotáže J. Smrkovského v zemědělství (příklady).

 

PX 1129 

Pokračuje výslech J. Franka.
Údajné sabotáže J. Smrkovského v zemědělství (příklady). K další činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra.

/Jednání přerušeno do 14.00 h./

Pokračuje výslech J. Franka.
Krytí činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra. Rozkladná činnost uvnitř KSČ.

 

PX 1130

Pokračuje výslech J. Franka.
Rozkladná činnost uvnitř KSČ, údajná infiltrace do stranických, vládních a společenských organizací.

 

PX 1131

Pokračuje výslech J. Franka.
Údajný pokus o infiltraci do čsl. armády a SNB. Budování mediálního obrazu R. Slánského. K údajnému pokusu o izolaci K. Gottwalda a uchvácení moci („…byl by Slánský ochoten předsedu strany i zavraždit“).

 

PX 1132

Dokončen výslech J. Franka.
K údajnému pokusu o izolaci K. Gottwalda a uchvácení moci. „Zametání stop“ po zahájení zatýkání viníků.

Zahájen výslech svědků. Čteno ze svědecké výpovědi Rudolfa Šmejkala.

Předvedena svědkyně Marie Švermová.
Sebekritika. K činnosti Josefa Franka. K činnosti tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 1133

Dokončen výslech M. Švermové.
K činnosti Josefa Franka a tzv. protistátního spikleneckého centra. Ke vztahu s O. Šlingem.

/Jednání přerušeno na 10 minut./

Zahájen výslech obviněných. Předveden Evžen Löbl.
Přiznává svou vinu i kontakty s nepřátelskými agenty. Cíle tzv. protistátního spikleneckého centra. K počátkům Löblovy zrádné činnosti.

 

PX 1134

Pokračuje výslech E. Löbla.
K počátkům Löblovy zrádné činnosti (spolupráce s H. Ripkou). K zneužití americké pomoci UNRRA. K cílům a kádrové politice tzv. protistátního spikleneckého centra (těsné kontakty s L. Frejkou).

 

PX 1135

Pokračuje výslech E. Löbla.
K cílům a kádrové politice tzv. protistátního spikleneckého centra. Národohospodářská komise ÚV KSČ. Zapojení E. Löbla do nepřátelské činnosti a do údajné špionáže.

 

PX 1136

Pokračuje výslech E. Löbla.
Ke koncipování a odesílání špionážních zpráv (H. Field, N. Field, K. Zilliacus aj.).

 

PX 1137

Pokračuje výslech E. Löbla.
Odesílání špionážních zpráv (K. Zilliacus aj.).

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Pokračuje výslech E. Löbla.
Odesílání špionážních zpráv (Ehud Avriel Überall). K další Löblově údajně protistátní činnosti.

 

PX 1138

Pokračuje výslech E. Löbla.
K další Löblově údajně protistátní činnosti (kontakty s izraelskými a americkými špiony).

 

PX 1139

Pokračuje výslech E. Löbla.
K další Löblově údajně protistátní činnosti: ztrátové a zbytné zahraniční obchodní transakce, chybná cenová politika.

 

PX 1140

Pokračuje výslech E. Löbla.
Pozměňování původních výrobních programů, zahraničního zastoupení prodeje, údajná podpora zrádné emigrace. Tzv. náhrady za znárodněný majetek, manipulace v zahraničním obchodu.

 

PX 0932

Dokončení výslechu E. Löbla.
Manipulace v zahraničním obchodu, ovlivňování zahraničních (obchodních) aktivit státních podniků a společností. K napojení na „titovskou“ politickou garnituru v Jugoslávii.

Dotaz ze strany obhajoby.

Slánský potvrzuje Löblovu výpověď a bere na sebe zodpovědnost za jeho přehmaty.
Frejka též potvrzuje Löblovu výpověď.

Zahájen výslech svědků. Předvedena svědkyně Dagmar Kacerovská.
K její spolupráci s úředníkem a dopisovatelem časopisu The Times. K předávání špionážních zpráv od E. Löbla tomuto novináři.

 

PX 0933 

Dokončen výslech D. Kacerovské.
Špionážní zprávy od E. Löbla, k jejich obsahu. O nevýhodné smlouvě s firmou Alcron. Kontakt V. Clementise a R. Slánského s novinářem časopisu The Times.

Výpověď svědkyně doplňuje V. Clementis.

Předveden svědek Josef Hofman.
K sabotážím na úseku kontroly zahraničního obchodu, devizové škody (příklady).

 

PX 0934

Dokončen výslech J. Hofmana.
K sabotážím na úseku kontroly zahraničního obchodu, devizové škody (příklady).

/Jednání přerušeno do 24. 11., 8.15 h./

PX 0935 R. Margolius

PX 0936 R. Margolius

PX 0937 R. Margolius

PX 0938 R. Margolius

PX 0939 R. Margolius

PX 0940 R. Margolius

PX 0941 R. Margolius

PX 0900 R. Margolius

PX 0901 R. Margoliu

PX 0902 R. Margolius

PX 0903 R. Margolius + svědek V. Blažek

PX 0904 O. Fischl

PX 0905 O. Fischl

PX 0906 O. Fischl

PX 0907 O. Fischl

PX 0908 O. Fischl + svědek A. Goldstein

PX 0909 svědek A. Goldstein + výslech O. Šling

PX 0910 O. Šling

PX 0911 O. Šling

PX 0912 O. Šling

PX 0913 O. Šling

PX 0914 O. Šling

PX 1200 O. Šling

PX 1201 O. Šling

O. Šling, pás chybí 

PX 1203 O. Šling

PX 1204 svědci V. Patzak, H. Lieben

PX 1205 svědek H. Lieben

PX 1206 vědek H. Lieben

PX 1207 K. Šváb

PX 1208 K. Šváb

PX 1209 K. Šváb

PX 1210 K. Šváb

PX 1211 K. Šváb

PX 1212 svědek O. Závodský

PX 1213 svědci O. Závodský, V. Hložková, A. Vacková

PX 1214 svědek O. Valášek

PX 1215 svědek O. Valášek + výslech B. Reicin

PX 1216 B. Reicin

PX 1217 B. Reicin

PX 1218 B. Reicin

PX 1219 B. Reicin

PX 1220 B. Reicin

PX 1221 B. Reicin

PX 1222 B. Reicin

PX 1223 B. Reicin

PX 1224 B. Reicin + svědci B. Freisleben, V. Hořký

PX 1225 svědci V. Hořký, B. Boček, G. Fučíková

PX 1260 svědci G. Fučíková, V. Nový

PX 1261 svědci V. Nový, Š. Orenstein

PX 1262 svědek Š. Orenstein

PX 1263 svědek Š. Orenstein

PX 1264

Čtení posudků znalců z oblasti plánování, zahraničního obchodu a z oblasti financí.

Posudek z oboru plánování (Zdeněk Půček):
Nutnost přestavby průmyslu na těžký, proměny exportu zboží (změna zahraničního obchodu), zvýšení brannosti. Cíle spikleneckého centra jiné a hodnoceny jako zcestné a velmi nebezpečné (hrozba závislosti na kapitalistických zemích, nadměrný rozvoj lehkého průmyslu, surovinový problém, nesprávné investování, omezovat pravomoci v plánování, chybné vypracování pětiletky, chybná koncepce rozvoje). Podrobnější popis situace.

 

PX 1265 

Pokračuje čtení posudku z oboru plánování (Z. Půček).
Podrobnější popis situace (problém dovozu a vývozu, změna struktury strojírenství, chybné vypracování pětiletky, neplnění plánu a jednotlivých smluv, preferování textilního průmyslu).

 

PX 1266

Pokračuje čtení posudku z oboru plánování (Z. Půček).
Podrobnější popis situace (propad bilance zahraničního obchodu, sabotáže v investiční výstavbě, problém instalovaného výkonu elektráren).

 

PX 1267 

Pokračuje čtení posudku z oboru plánování (Z. Půček).
Podrobnější popis situace (problém instalovaného výkonu elektráren, chyby v projektování a výstavbě staveb, ničení provozuschopných staveb, nesprávná metodika plánování a absence norem, rozsah škod způsobených tzv. protistátním spikleneckým centrem).

 

PX 1268 

Dokončeno čtení posudku z oboru plánování (Z. Půček).
Podrobnější popis situace (rozsah škod způsobených tzv. protistátním spikleneckým centrem, vyvození personální zodpovědnosti).

/Jednání přerušeno na 15 minut./

Posudek z oboru zahraničního obchodu (Jan Souček):
Záškodnická činnost vedoucí k závislosti ke kapitalistickému hospodářství: krach plánu tzv. dolarové ofenzívy (intenzívní vývoz do USA a „dolarových“ zemí).

 

PX 1269 

Pokračuje čtení posudku z oboru zahraničního obchodu (J. Souček).
Záškodnická činnost vedoucí k závislosti ke kapitalistickému hospodářství: krach plánu tzv. dolarové ofenzívy (intenzívní vývoz do USA a „dolarových“ zemí, tzv. konto „M“ ke krytí finančních ztrát, nedostatečné obchodní zastoupení v USA). Preferování lehkého průmyslu. Protiprávní placení náhrad za znárodněný majetek (fa Unilever, fa Georg Schicht, státní smlouva s Velkou Británií).

 

PX 1270 

Pokračuje čtení posudku z oboru zahraničního obchodu (J. Souček).
Protiprávní placení náhrad za znárodněný majetek (fa Unilever, fa Georg Schicht, Velká Británie). Nevýhodné úvěry od soukromých bank. Nevýhodná smlouva s Izraelem. Nekoncepční a levný vývoz zboží do zahraničí.

 

PX 1271 

Pokračuje čtení posudku z oboru zahraničního obchodu (J. Souček).
Nekoncepční a levný vývoz zboží do zahraničí. Neoprávněné devalvační slevy v roce 1949. Brzděna spolupráce se spřátelenými státy (tzv. kategorizace zboží, neplnění investičních dodávek).

 

PX 1272 

Dokončeno čtení posudku z oboru zahraničního obchodu (J. Souček).
Brzděna spolupráce se spřátelenými státy (neplnění investičních dodávek, nedostatečná cenová dokumentace). Shrnutí závadného počínání.

/Jednání přerušeno na 10 minut./

 

PX 1286 

Posudek z oboru financí (Josef Čekal):
Zneužití několika zákonných ustanovení, obcházení daňových a devizových předpisů, neoprávněné nakládání s restituční majetkovou podstatou, neoprávněný vývoz zboží a obohacení z konfiskátů, napomáhání k emigraci, krytí sionistů a podvodníků (dominantní role O. Fischla).

 

PX 1287 

Dokončeno čtení posudku z oboru financí (J. Čekal).
Krytí nekalých praktik bývalých fabrikantů, neoprávněné vyplácení náhrad cizím firmám (dominantní role O. Fischla). Fischlovy směrnice a neúprosné postupy. Viníci a jejich cíle.

Ukončeno důkazní řízení.

/Jednání přerušeno do 14.15 h./

Závěrečné řeči.

Závěrečná řeč státního prokurátora (Josef Urválek).
Situace ve světě. Obecné okolnosti a povaha nepřátelských činů tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 1288 

Pokračuje závěrečná řeč státního prokurátora.
Obecné okolnosti a povaha nepřátelských činů tzv. protistátního spikleneckého centra. Podíl R. Slánského.

 

PX 1289 

Pokračuje závěrečná řeč státního prokurátora.
Podíl R. Slánského (počátky zrady, podíl na smrti J. Švermy). Členové tzv. protistátního spikleneckého centra a jejich společníci. Ovládnutí stranických, bezpečnostních a hospodářských pozic v zemi.

 

PX 1290 

Pokračuje závěrečná řeč státního prokurátora.
Podíl V. Clementise (k údajné podpoře exilové vlády E. Beneše a separatismu). K činnosti sionistů v ČSR, podíl O. Fischla a R. Slánského. Nepřátelská činnost tzv. protistátního spikleneckého centra.

 

PX 1291 

Pokračuje závěrečná řeč státního prokurátora.
Nepřátelská činnost tzv. protistátního spikleneckého centra pod vedením R. Slánského. Cíle spiklenců: uvést zemi do závislosti USA, sabotovat plán restrukturalizace hospodářství, uplatnění chybné investiční výstavby.

 

PX 1292 

Pokračuje závěrečná řeč státního prokurátora.
Nepřátelská činnost tzv. protistátního spikleneckého centra pod vedením R. Slánského: uplatnění chybné investiční výstavby, výpadky v energetice, záškodnictví v zahraničním obchodu a v zemědělství, zásahy v armádě.

PX 1293 J. Urválek

PX 1294 J. Urválek

PX 1295 J. Urválek + obhájce V. Bartoš

PX 1296 V. Bartoš

PX 1297 obhájci V. Bartoš, V. Pošmura, J. Růžička

PX 1330 obhájci J. Šťastný, V. Synek

PX 1331 V. Synek

PX 1332 Rudolf Slánský, Geminder

PX 1333 Frejka, Frank, Clementis

PX 1334 Reicin, Šváb, London, Hajdú, Löbl

PX 1335 Margolius, Fischl, Šling, Simon

1. část: zahájení procesu, žaloba prokurátora J. Urválka

2. část: Rudolf Slánský

3. část: Rudolf Slánský

4. část: Rudolf Slánský

5. část: J. Vondráček + V. Vlk + E. Goldstücker + P. Kavan + M. Oren + J. Kopecký + O. Langer + D. Kaňkovská

1. část: znalec Zdeněk Púček

2. část: znalec Jan Souček

3. část: znalec Josef Čekal

4. část: závěrečná řeč prokurátora J. Urválka

5. část: řeči obhájců — V. Bartoš, V. Pošmura, J. Růžička, J. Šťastný, V. Synek

6. část: poslední slova všech 14-ti obžalovaných

1. část: vynesení rozsudků — J. Novák

2. část: přijímání rozsudků, ukončení procesu

Eugen Löbl, Rudolf Margolius (2 vstupy hlasatele)

Zdeněk Púček (znalecký posudek z oboru plánování)

Zdeněk Púček

Zdeněk Púček

Zdeněk Púček

Zdeněk Púček

Jan Souček (znalecký posudek z oboru zahraničního obchodu)

Jan Souček

Jan Souček

Jan Souček

Jan Souček — přerušení Josef Čekal (znalecký posudek z financí)

Josef Čekal

redaktor Bohuš Ujček (rozhovory s přihlížejícími procesu)

Josef Urválek I.

Josef Urválek II.

Josef Urválek IV.

Josef Urválek V.

Josef Urválek VI.

Josef Urválek VII.

Josef Urválek VIII.

Josef Urválek IX. (1 vstup hlasatele)


Nález archiválií dokumentujících politický proces
s Rudolfem Slánským

V roce 1991 převzal Národní archiv podle § 3 ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky, archiválie týkající se činnosti ústředního výboru bývalé Komunistické strany Československa. Z předaných archiválií byl v Národním archivu vytvořen složitě strukturovaný fond Komunistická strana Československa.

Podle § 3 odst. 2 ústavního zákona č. 496/1990 Sb. měly být předány také „ostatní písemné, obrazové, zvukové a jiné záznamy, které vzešly z činnosti bývalé Komunistické strany Československa do 30. listopadu 1989, které s její činností v této době souvisejí a nebo které jí v této době došly“.

Audiovizuální a další dokumenty z procesu s Rudolfem Slánským, jejichž nález v Panenských Břežanech byl oznámen na tiskové konferenci dne 22. března 2018 však nebyly v minulosti do Národního archivu předány. Jejich existence je však v původní archivní pomůcce z roku 1966 zaznamenána.

Výsledkem jednání zástupců zúčastněných stran ve věci nálezu filmových záznamů, zvukových záznamů, mikrofilmů a mikrofiší, jejichž obsahem je politický proces s Rudolfem Slánským, je Protokol o výběru archiválií mimo skartační řízení, č. j. SOAA-Ř/2436/2018/2 ze dne 18. dubna 2018.

Na základě tohoto Protokolu byly všechny zmíněné archiválie převezeny do Národního archivu, který provedl jejich ošetření, digitalizaci a zabezpečení. Digitalizaci zvukových pásů zajistil Český rozhlas. Filmové archiválie byly po provedení nezbytných úkonů převezeny k odplísnění a digitalizaci.