20/1-2012

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Divadelník Matěj Stuna (1765–1819) a jeho přátelé – jakobíni? K proměnám identity demokratické inteligence na konci „Věku rozumu“
Ludmila Sochorová

Německá sociálně demokratická strana dělnická a uprchlíci z okupovaného pohraničí
Jan Benda

Od České bohoslovecké koleje k Nepomucenu
Zlatuše Kukánová

Poštovní muzeum a jeho sbírkotvorná činnost v letech 1939–1970
Jan Kramář

Školský spolek Komenský: 140 let českého školství ve vídni
Vlasta Valeš

Deník Sbírky map a plánů: Pramen k historii jedné etapy rozvoje mapové sbírky 1920–1942
Filip Paulus

Abychom věděli, kam si pro ně zajít… Pokus o srovnání policejní evidence pobytu obyvatel v Berlíně, Vídni a Praze od poloviny 19. století do konce 1. světové války
Milan Vojáček

Hubert Ripka: Záznamy o rozhovorech s Edvardem Benešem 1932–1938
Helena Nováčková Ivan ŠťovíčekDavid Hubený

Archivní fondy

Neznámé písemnosti ke sjednocovacímu procesu Itálie uložené v Národním archivu v Praze
Eva Gregorovičová

Zprávy

Národní archiv v roce 2011
Eva Drašarová

Literatura

Václav Lacina: Co vám mám ještě povídat
Štěpán Kovář

Pracovali pro Třetí říši
Miroslav Gregorovič

Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992)
Lukáš Cvrček

Dva sborníky studií prof. Ivana Hlaváčka
Tomáš Velička

Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek
Milan Vojáček

Klára Woitschová: Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548–1783
Petr Mareš

Pavel Balcárek: Kardinál František Ditrichštejn 1570–1636. Gubernátor Moravy
Oldřich Chládek

Nezbedný Rakovník 19. věku
David Hubený

Nová kniha o vídeňském císařském dvoře
Pavel Koblasa

Jaroslav Rokoský: Rudolf Beran a jeho doba
Jiří Křesťan

Michal Pullmann: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu
Jiří Křesťan

Karlštejn a jeho význam v dějinách a kultuře
Markéta Novotná

Ad: Fémový soud nebo policejní provokatér?
Petr Kovařík