17-2009

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Korupční aféra poslance Albína Chalupy z roku 1928 a její důsledky pro zemědělské výrobní družstevnictví
Jaroslava Honcová

Balíčková pomoc Terezínu
Mikuláš Čtvrtník

Omezování soukromého podnikání cestou změn ve struktuře těžkého strojírenství po roce 1945
Hynek Stříteský

Materiály

Substituce horního soudu Jílové 1791–1845 (1852) 
Stanislava Jílková

Patentní úřad 1919–1952
David Hubený

Výslechy generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana při poslední kampani německé propagandy v protektorátním tisku, 3. část
Pavel Suk

Zprávy

Národní archiv v roce 2008
Eva Drašarová

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2008
Olga Pospíšilová

Osobní archiv Semjona Nikolajeviče Nikolajeva
Raisa Machatková

Národní archiv a jeho účast na vládním projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu …“ v letech 2006–2008
Zdeňka Kokošková

Národní standard pro systémy elektronické spisové služby
Miroslav Kunt

Program „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“ v knihovně Národního archivu rok 2008 – potřetí
Dagmar SpáčilováVáclav Bartůšek

3. setkání přátel Národního archivu
Jiří Křesťan

9. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008
Vladimír Waage

Oslavy 350. výročí založení Piaristické koleje a škol ve Slaném v roce 2008
Václav Bartůšek

Slavnostní prezentace faksimile Stížného listu české a moravské šlechty proti upálení m. Jana husa
Alena PazderováFrantišek Šmahel

O výstavě „EXPO´58 příběh československé účasti na světové výstavě v Bruselu“
Karolína Šimůnková

Dvě výstavy na podobné téma
Eva Drašarová

Literatura

Obrazové publikace k roku 1968
Jaroslav Pažout

90 let Poštovního muzea
Alexandra Špiritová