23/2-2015

Číslo 2 je monograficky zaměřeno na problematiku Podkarpatské Rusi. Obsahuje celkem 14 studií domácích i zahraničních odborníků. Jednotlivé studie jsou zpracovány na základě dosud často ještě nevyužitých pramenů a ve svém komplexu tvoří významný příspěvek k bádání o dějinách Zakarpatské Ukrajiny. Jednotlivé studie jsou věnovány problematice školství (Julia Delibaltová), působení KSČ na Podkarpatské Rusi (David Hubený), postavení úředníků (David Hubený), vlajce Podkarpatské Rusi (Roman Klimeš), velkostatkům uherské šlechty na tomto území (Pavel Koblasa), Národní rady Zakarpatské Ukrajiny (Stanislav Konečný), stanovení hranice ČSR po roce 1918 v této oblasti (Jan Krlín), postavení Rusínů ve vojenských jednotkách ve Francii v letech 1939–1940 (Zdenko Maršálek), pohraničnímu styku v letech 1919–1945 (Jan Rychlík), dopisovatelům Lidových novin z tohoto regionu (Daniel Řehák), osobnosti Jaromíra Nečase (Michael Švec), vztahu Slovenska a Podkarpatské Rusi v letech 1918–1930 (Peter Švorc), ukrajinské emigraci na Podkarpatské Rusi (Miroslav Tomek) a obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem v roce 1939 (Andrej Tóth).

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Školství na Podkarpatské Rusi v 20. letech 20. století
Julia Delibaltova

KSČ na Podkarpatské Rusi v roce 1938
David Hubený

Čeští úředníci na Podkarpatské Rusi za druhé republiky z pohledu centrální vlády v Praze
David Hubený

Vlajka Podkarpatské Rusi – národní vlajka karpatských Rusínů
Roman Klimeš

Velkostatky uherských magnátů na Podkarpatské Rusi
Pavel Koblasa

Politika a fungovanie Národnej rady Zakarpatskej Ukrajiny
Stanislav Konečný

Definitivní stanovení hranice Československa a Rumunska na Podkarpatské Rusi po roce 1918
Jan Krlín

Rusíni v československých vojenských jednotkách ve Francii 1939–1940
Zdenko Maršálek

Malý pohraniční styk na Podkarpatské Rusi v letech 1919–1945
Jan Rychlík

Přehled dopisovatelů Lidových novin z Podkarpatské Rusi
Daniel Řehák

Sociální demokrat Jaromír Nečas a Podkarpatská Rus
Michael Švec

Podkarpatská Rus a Slovensko v medzivojnovom Československu – hľadanie novej koexistencie (1918–1930)
Peter Švorc

Ukrajinští emigranti na Podkarpatské Rusi a státní služba (1919–1929). Těžké hledání uplatnění na východě republiky
Miroslav Tomek

Vojenské obsazení Podkarpatské Rusi Maďarským královstvím v březnu 1939 a jeho mezinárodněpolitické souvislosti
Andrej Tóth

Zprávy

Jak definovat svůj původ 
Mychajlo Markanyč

Rodinný archiv toskánských Habsburků – primární pramen k životu a dílu arcivévody Ludvíka Salvátora Toskánského
Eva Gregorovičová

Příloha

Literatura

Studia Hageciana I 
Ivan Hlaváček

Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách
Václav Bartůšek

Dvě významné monografie k dějinám československé diplomacie
Miroslav Šepták

Kniha o popularizaci vědy a o společnosti s dlouhým názvem
Jiří Křesťan

Prokop Tomek o Pavlu Pecháčkovi, vynikajícím rozhlasovém novináři
Jiří Křesťan

Historický šerm jako umění a věda
Jiří KřesťanJan Kahuda

Z nové slovinské archivní literatury
Jan Krlín

Dva díly k významné edici diplomatických dokumentů rakouské provenience
Miroslav Šepták

Tematicky rozmanitá kolektivní monografie k meziválečným dějinám Rakouska
Miroslav Šepták

Reprezentativní publikace k minulosti rakouské spolkové země Burgenland
Miroslav Šepták

Obrazová příloha