21/1-2013

Polytematické číslo sborníku Paginae historiae přináší čtyři studie a dva obsáhlé materiálové texty. Vedle toho je součástí tohoto čísla výroční zpráva Národního archivu za rok 2012 a informace o dalších aktuálních událostech v archivu a recenze a anotace odborné literatury.

Tři studie jsou věnovány období konce 19. a počátku 20. století. Pavel Fabini sleduje proměny volební kampaně Národní strany na konci 19. století, Martin Klečacký kariéru četnického důstojníka Václava Řezáče a Jan Krlín si všímá proměn státní správy v českém vnitrozemí po 28. říjnu 1918. Jan Benda analyzuje nucené transporty jako prostředek řešení imigrace z odstoupeného pohraničí.

V části Materiály Pavel R. Pokorný zpřístupňuje heraldickou výzdobu pamětní knihy nejvyšších úředníků v Čechách z let 1563–1774 (včetně vyobrazení), David Hubený připravil edici dokumentů týkající se Podkarpatské Rusi na jednáních vlád Jana Syrového v roce 1938.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

K proměnám volební kampaně Národní strany na sklonku 19. století
Pavel Fabini

Generálmajor Václav Řezáč – četnickým důstojníkem z monarchie do republiky
Martin Klečacký

Proměny státní správy v českém vnitrozemí po 28. říjnu 1918
Jan Krlín

Nucené transporty jako prostředek řešení imigrace z odstoupeného pohraničí
Jan Benda

Materiály

Pamětní kniha nejvyšších úředníků v Čechách z let 1563–1774
Pavel R. Pokorný

Podkarpatská Rus na jednáních vlád Jana Syrového (23. září – 1. prosince 1938)
David Hubený

Archivní fondy

Fondy s písemnostmi k církevnímu nemovitému majetku uložené ve 3. a 4. oddělení Národního archivu
Pavel Dufek Michaela KubišováMonika SedlákováJustina Vaněčková

Zprávy

Národní archiv v roce 2012
Eva Drašarová

Národní archiv znovu připravil svým přátelům zajímavá setkání
Lenka Kločková Jiří Křesťan

Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Kramerius, 6. rok v knihovně Národního archivu – digitalizace deníku Československá republika. Digitální knihovna Národního archivu
Dagmar SpáčilováMartin Šuraba

Literatura

Čestmír Císař: I kapky proděravějí kámen
Ivan Antov

Klára Woitschová: Gottfried Daniel Wunschwitz, sběratel heraldik a genealog
Markéta Novotná

Milan M. Buben: Encyklopedie řádů a kongregací v Českých zemích. Sv. III/4: Řeholní klerikové (jezuité)
Václav Bartůšek

Tomáš Langášek: ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920–1948
David Hubený

Pavel Kreisinger: Brigádní generál Josef Bártík. Zpravodajský důstojník a účastník prvního i druhého československého odboje
David Hubený

Podnětný příspěvek k mnohdy klikaté historii československo-rakouských politických vztahů
Miroslav Šepták

Křižovatky stranického dějepisectví v 50. a 60. letech
Jiří Křesťan