Návštěva T. G. Masaryka v Domažlicích

Zpráva o návštěvě TGM v Domažlicích, 1933, SOkA Domažlice, AM Domažlice, inv. č. 1915, kar. 1009

Pozvánka na slavnostní večeři s TGM v Domažlicích, 1923, květen, AM Domažlice, inv. č. 1872, kar. 983

Pro každé město představuje prezidentská návštěva čestnou záležitost. Rovněž jazykově českým Domažlicím ležícím v blízkosti státních hranic s Německem se dostalo již na samém začátku existence Československé republiky té cti přivítat prvního československého prezidenta.

 Nebyl to první Masarykův pobyt v chodské metropoli. Přivedla sem jej již v roce 1891 jeho kandidatura do říšské rady za Národní stranu svobodomyslnou (tzv. mladočeši) za skupinu měst Domažlice – Písek. Přestože Domažličtí tehdy Masaryka nevolili, poslanecký mandát za tuto skupinu měst TGM přece jen získal.

Ve dnech 2. a 3. května 1923 Masaryk zavítal do Domažlic už jako prezident. Zvláštní vlak přijel na zdejší nádraží v půl sedmé večer a spolu s hlavou státu přivezl i jeho doprovod, v němž byl mj. ministr národní obrany František Udržal, gen. Jan Syrový, náčelník francouzské mise gen. Mittelhauser a další. Na nádraží již čekali představitelé města a okresu. Masaryk přehlédl čestnou rotu zdejšího hraničářského praporu a vyslechl uvítání. Provázen kordonem sokolské jízdy odjel v kočáře do města, kde povečeřel s reprezentanty regionu v Sokolském domě na náměstí. Zde i přenocoval. Druhý den vykonal vojenskou přehlídku a přijal hold Chodska. Taktéž se setkal s přáteli z předchozích návštěv Domažlic. Před polednem vyjel vlak s prezidentem z domažlického nádraží směrem na Klatovy. Velkolepě vyzdobené město a množství krojovaného lidu z Domažlic a okolí tvořilo kulisu této vcelku podrobně zdokumentované prezidentské návštěvě. Zachoval se její podrobný program, zasedací pořádek slavnostní večeře, rozpis obsazení kočárů i seznam hostů. Detailní zprávu o průběhu návštěvy zaslal městský úřad archiváři prezidenta republiky a prezidentova návštěva zůstala zachycena i na filmovém pásmu.