Oatis

Zvukový záznam z politického procesu s americkým novinářem W. N. Oatisem (1951), hlavní líčení u Státního soudu v Praze.

U 109 — 2. 7. 1951 • Úvod, Josef Urválek 

 

U 110 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 111 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 112 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem) 

 

U 114 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 115 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 116 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 130 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 131 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Tomáše Svobody (s překladem)

 

U 132 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Tomáše Svobody (s překladem)

 

U 133 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Pavla Woydinka

 

U 134 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Pavla Woydinka

 

U 135 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Pavla Woydinka

 

U 136 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Pavla Woydinka

 

U 137 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Petra Münze

 

U 138 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Petra Münze

 

U 139 — 2. 7. 1951 • Výslech obviněného Petra Münze

 

U 117 — 2. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 118 — 2. 7. 1951 (2. část) • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 119 — 2. 7. 1951 (3. část) • Výslech W. N. Oatise u Státního soudu (s překladem)

 

U 06 — 3. 7. 1951 • Výslech Karla Louly a Antonína Kratochvíla, reakce P. Woydinka

 

U 20 — 3. 7. 1951 • Výslech Karla Louly a Josefa Pavelky

 

U 98 — 3. 7. 1951 • Výslech Josefa Pavelky a W. N. Oatise

 

U 59 — 3. 7. 1951 • Výslech W. N. Oatise

 

U 99 — 3. 7. 1951 • Josef Urválek

 

U 100 — 3. 7. 1951 • Josef Urválek

 

U 106 — 3. 7. 1951 • Josef Urválek

 

U 107 — 3. 7. 1951 • Josef Urválek

 

U 108 — 3. 7. 1951 • Řeč obhájců Vladimíra Bartoše a Vlastimila Fáčka

 

U 120 — 3. 7. 1951 • Řeč obhájců Vlastimila Fáčka, Jiřího Vízka a Františka Vorla

 

U 140 — 3. 7. 1951 • Svědek Jiří Mucha a Oatisova konfrontace s jeho výpovědí. Svědkyně Helena Kučerová.

 

U 141 — 3. 7. 1951 (2. část) • Svědkyně Helena Kučerová a Oatisova konfrontace s její výpovědí. Svědek Miroslav Havelka.

 

U 142 — 3. 7. 1951 (3. část) • Svědek Miroslav Havelka s Oatisova konfrontace s jeho výpovědí. Svědkyně Vlasta Pánková.

 

U 121 — 3. 7. 1951 • Část řeči obhájce Petra Müntze. Poslední slova W. N. Oatise, Tomáše Svobody, Pavla Vojdinka, Petra Müntze. Ukončení soudního jednání toho dne.

 

U 125 — 4. 7. 1951 • Vyhlášení rozsudku Státním soudem v Praze. Přerušení jednání na 10 minut s ohledem na možné odvolání obviněných. Obvinění/odsouzení přijímají rozsudek (v pořadí Oatis, Svoboda, Vojdinek, Müntz). Ukončení celého přelíčení u Státního soudu v Praze.

 

U 126 — 4. 7. 1951 • Rozsudek