29/1-2021

Doména diletantství? Sté výročí Státní archivní školy.

Jedná se o monotematické číslo ke 100. výročí Státní archivní školy, jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2019. Celkem 21 studií je věnováno jak samotným dějinám Státní archivní školy, tak jejím pedagogům a absolventům, kromě toho jsou zastoupeny studie zahraničních odborníků k problematice vzdělávání archivářů v Německu a Polsku.

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Hlavní studie

Státní archivní škola a její učitelé
Marie Bláhová

Státní archivní škola za okupace – pokračování v obtížných podmínkách
Jan Dobeš

Výuka archivnictví a školy v zahraničí

Archivausbildung in Deutschland: Die Archivschule Marburg
Robert Meier

Studia archiwistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Irena Mamczak-Gadkowska

Elementy prawne w przygotowaniu zawodowym archiwisty – uwagi z perspektyw polskiej
Marek Konstankiewicz

Od dyplomatyki i edytorstwa źródeł ku specjalności archiwalno-edytorskiej. Koncepcje kształcenia archiwistów na Uniwersytecie Wrocławskim prof. K. Maleczyńskiego i prof. W. Korty
Lucyna Harc

Archiwistyka jako odrębna nauka? Głos z Polski
Janusz Łosowski

Kształcenie archiwistów na Górnym Śląsku i edycje miejscowych źródeł historycznych
Antoni Barciak

Osobnosti archivnictví a pomocných věd historických. Představitelé PVH před zřízením Státní archivní školy

Johann Michael Heineccius (1674–1722) und die Entstehung der Siegelkunde als akademische Disziplin
Thomas Vogtherr

Pomocné vědy historické v publikacích profesorů historie C. k. Františkovy univerzity v Olomouci
Ema Šimková

Gustav Friedrich, jeho Učebná kniha palaeografie latinské a výuka paleografie v rámci Státní archivní školy
Marie Ryantová

Osobnosti archivnictví a pomocných věd historických. Učitelé absolventi Státní archivní školy

Václav Hrubý a archivní škola
Hana Pátková

Profesor Václav Vojtíšek: Kontinuita kariéry jednoho archiváře
Pavel Vaško

Miloslav Volf a jeho archivní příručka
Jan Kahuda

Docent Josef Matoušek a jeho vědecká a politická činnost
Kristýna Ansorgová Jan Hanousek

Státní archivní škola: causa Jaroslav Prokeš
Milada Sekyrková

Z nouze ctnost. Přínos absolventů Státní archivní školy pro českou kodikologii 
Marta Hradilová

Přínos Františka Hoffmanna archivní teorii a metodice
Hana Kábová

Historik Josef Polišenský, jeho studium na archivní škole a jaké mělo následky 
Zdeněk Hojda

Metodický spor o obecné dějiny: „Graus vs. Polišenský“
Martin Kindl

Obrazová příloha