30/1-2022

Od krize ke krizi. Československo a Evropa 1918–1922.

Monotematické číslo připravené ve spolupráci s Historickým ústavem AV ČR, v. v. i., jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2020. Celkem 35 studií domácích i zahraničních autorů je věnováno problematice poválečné krize v Evropě, vztahům mezi Československem a sousedními státy, radikální levice, novým formám komunikace a problematice národnostních menšin.

Obsah čísla

Obsah + tiráž

Úvodní studie

Válka, mír, krize, revoluce 20. let ve střední Evropě
Emil Voráček

Krize, konflikty, revoluce a chaos v poválečné Evropě

Problémy poválečné Evropy. Československo a konference v Janově 1922
Petr Prokš

Бандити а боротьба з ними в Одесі в 1918–1922 роках
Юлія Володимирівна Делібалтова

Межнациональные отношения в Чехословацкой республике в начале 1920-х годов в освещении советских дипломатических документов
Николай Станков

Чехословакия, Советская Россия и голод в Поволжье в 1921–1922 гг.
Елена Павловна Серапионова

Vývoj v poválečném Polsku a krizové vztahy se sousedy

The conservative response to the political and moral emancipation of women in Poland after WW1 (in the 1920s)
Joanna Dufrat

Межэтнические конфликты в тылу северного участка польско-советского фронта в 1919–1920 гг.
Piotr Cichoracki

A traitor, a thief and a comedian. The image of the Czech in the Polish satirical press of the first years of independent statehood (1918–1926)
Dominik MarcinkowskiKamil Szołdra

Československá levice – reakce na krizi

Repatriace válečných zajatců a legionářů z Ruska do ČSR po Velké válce
Jaroslav Vaculík (†)

Cesta k volbám 1920 a jejich dopad na vnitropolitickou situaci ČSR
Peter Popálený

Českoněmecká sociálnědemokratická levice mezi lety 1918–1921
Jakub Vrba

Dozvuky prosincové generální stávky v roce 1920 na Libochovicku
Hynek Oberhel

Vznik Komunistické strany Československa v Praze v kontextu hospodářského a politického vývoje města
Martin Dolejský

Politické a sociálne turbulencie v okrese Zvolen po vzniku 1. ČSR
Jozef Pavlov

Jihlava v období vyostřených národních a třídních rozporů let 1918–1922
Radim Gonda

Nové prostředky komunikace. Sociální, náboženské, kulturní a umělecké reflexe poválečných krizí

Dál, výš, rychleji. Aviatika jako moderní prostředek komunikace v době zrodu republiky (1919–1923)
Eva BendováMichal Plavec

Czechoslovakia and the Interfaith Conflict between Greek Catholics and Orthodox in Subcarpathian Rus: an overview of the causes and the beginning of the crisis
Viktor Kichera

Antiutopické romány Karla Čapka a Jiřího Haussmanna z roku 1922
Erik Gilk

Společnost v krizi – kultura v krizi? Poznámky k popřevratovému vývoji české kultury
Marek Krejčí

Umělecká interpretace krize aneb co všechno se nám dochovalo na filmových pásech
Luboš Marek

Kolektivní smlouvy 1919–1925
Jiří Pokorný

Rakousko a německá menšina v ČSR v poválečné krizi

„Právo na sebeurčení pro Němce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“. Propagační brožury českých a moravských Němců jako prostředek politického boje
Lukáš Novotný

Sví v cizí zemi – česká menšina v Deutschböhmen a Sudetenlandu na podzim 1918
Tomáš Bandžuch

Krizové jevy rakouské demokracie 1918–1922
Miroslav Šepták

Obchodně-politické vztahy Rakouska a Československa bezprostředně po válce (1918–1920)
Tomáš Moric

Krizový vývoj v Maďarsku, boje o Slovensko, Podkarpatskou rus a prosazování státní správy nových mocí

Poválečné Maďarské království – nechtěný produkt dohodové politiky ohrožující středoevropský status quo (1919–1920)
Andrej Tóth

Деятельность Франтишка Йеглички в 1920 г. в контексте словацкого вектора чехословацко-венгрских оношний
Олег Казак

Vpád maďarskej Červenej armády do Rimavskej doliny a represálie voči civilnému obyvateľstvu
Viktor Brádňanský

Propagačná a spravodajská kancelária v Bratislave 1919–1921 a zánik maďarských miléniových pomníkov na Slovensku
Ferdinand Vrábel

Předvolební agitace a volební machinace na Slovensku ve 20. a 30. letech 20. století
Jan Rychlík

Základy zdravotního systému první Československé republiky s ohledem na zdravotní legislativu, síť zdravotních zařízení a zdravotní stav populace na počátku 20. let 20. století
Andrej TóthLukáš Novotný

Политическая ситуация в Чехословакии и Закарпатье 1918‒1922 годов с точки зрения Августина Волошина
Роман Официнский

Документы Национального архива в Праге о религиозной борьбе на Подкарпатской Руси в 1920–1921 гг.
Юрий Данилец

Počátky československé státní policie v Užhorodě v letech 1919–1922
David Hubený

Научные и научно-популярные издания о Подкарпатской Руси 1919–1939 годов: краткий историографический обзор
Василий Мищанин