16-2008

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Dekrety české kanceláře v době předbělohorské
Dagmar Culková

Královští rychtáři ve věnných městech v předbělohorském období na příkladu Chrudimi, Vysokého Mýta a Poličky
David Novotný

Výuka přírodních věd v piaristických školách 1620–1778
Václav Bartůšek

Zňovští z Korkyně. Tragické konce příslušníků jednoho rytířského rodu
Marek Starý

Souboj hraběte Nostice a tajemný François z roku 1787. Neznámý dramatik Vlastenského divadla v Praze
Ludmila Sochorová

Zapomenutý archivář
Alexandra Špiritová

Poštovní muzeum a jeho sbírkotvorná činnost v letech 1918–1938
Jan Kramář

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky 1951–1968
Jaroslava Honcová

Materiály

Staré montanum Praha 1500–1783 (1825)
Stanislava Jílková

K dějinám fondu Sčítání obyvatelstva v roce 1939
Jaroslav Pažout

Výslechy generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana při poslední kampani německé propagandy v protektorátním tisku — 2. část
Pavel Suk

Vyobrazení erbů v archivním fondu Salbuchy
Helena SedláčkováAntonin F. Malinovský

Zprávy

Národní archiv v roce 2007
Eva Drašarová

Publikační činnost Národního archivu a jeho pracovníků za rok 2007
Olga Pospíšilová

Arcivévoda Ludvík Salvátor v roce 160. výročí narození (1847–1915)
Eva Gregorovičová

Akce roku sv. Josefa Kalasanského 2007
Václav Bartůšek

Ortelní manuály a knihy protokolů Apelačního soudu v Praze z let 1548–1783
Klára Woitschová

Grantový projekt Reflexe a sebereflexe ženy v České národní elitě 2. poloviny 19. století
Milan Vojáček

Program „Veřejné informační služby knihoven (VISK)“ v knihovně Národního archivu rok 2007 – podruhé
Dagmar SpáčilováVáclav Bartůšek

Literatura

Alexandra Špiritová: K Dějinám poštovnictví v Čechách 1722–1918 (1930)
Jan Kramář

Václav Havel – František Janouch: Korespondence 1978–2001
Jiří Křesťan

Errata
Opravy k článkům pacifika M. Matějky uveřejněných ve sborníku Paginae historiae č. 13 A 14