22/2-2014

Číslo 22/2 bylo připraveno při příležitosti nedožitých 65. narozenin bývalého ředitele archivu PhDr. Mgr. Vácslava Babičky (1949-2012). Do sborníku přispělo celkem 34 autoru z české republiky, Slovenska, Rakouska, Bulharska a Rumunska. Sborník je rozdělen do dvou částí zaměřených na hlavní oblasti zájmu V. Babičky: první blok je věnován archivnictví a dějinám správy, druhý blok církevním dějinám. V úvodní části pak vzpomínají na osobnost Vácslava Babičky Jiří Úlovec (ředitel Odboru archivní správy a spisové služby MV ČR), Eva Drašarová (ředitelka Národního archivu), Václav Henych (ředitel Odboru všeobecné správy MV CR), Peter Kartous (emeritní ředitel Odboru archívov a registratúr MV SR) a Václav Rameš (ředitel Státního oblastního archivu v Třeboni). v závěru rozebírá podrobně Babičkovo vědecké dílo zaměřené na archivní teorii Mikuláš Čtvrtník.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Úvod

Úvodem
Jiří Úlovec

Úvodní zamyšlení 
Eva Drašarová

Úvodní slovo
Václav Henych

K nedožitým 65-tinám Vácslava Babičku
Peter Kartous

Cesty Vácslava Babičky
Václav Rameš

Archivnictví a dějiny správy

Principy v české a slovenské archivistice
Vácslav Babička

Die elektronischen Medien und die fachliche Wirkung der Archive im modernen Kommunikationsumfeld. Aus der Erfahrung des Staatsarchivs Ruse
Veselina Antonova

Teorie v praxi. Delimitace na základě provenienčního principu
Alexandra Blodigová

The Organization and Development of the School Administration in Moldavia between 1800 and 1852
Suzana Bodale

Kulturní politika Reinharda Heydricha 
Jan Dobeš

Akce Chiméra nebo Sisyfos? Počátky prací na přípravě digitálního archivu
Eva Drašarová

Archiv Kanonie premonstrátů Teplá
Milan Hlinomaz

Protnutí vědy. Francouzsko-toskánská expedice za tajemstvím starověkého Egypta. Příspěvek ke kulturní spolupráci.
Eva Gregorovičová

Správa a každodenní provoz koleje Českého národa na pražské univerzitě v 16. století 
Mlada HoláMartin Holý

Vnitřní reorganizace ministerstva průmyslu – nástroj politického soupeření o mocenské pozice v letech 1945–1948. 124
Drahomír Jančík

Proměny rolí přísežných a konšelů v prostředí magdeburského práva na příkladu správy města Olomouce
Bohdan Kaňák

Docent PhDr. Emil Schieche ve vzpomínkách pamětníků ve Švédsku 
Blanka Karlsson

Majetkové poměry knížecího rodu Metternich-Winneburg
Pavel Koblasa

Vznik všeobecného ukazatele, základní evidenční pomůcky spisovny pražského magistrátu
Jana Konvičná

Přes archivní výzkumy k návrhům reorganizace archivní sítě v podunajské monarchii. K některým aspektům činnosti rajhradského benediktina Františka Bedy Dudíka v letech 1850–1874.
Richard Mahel

Idea církevního archivu v polovině 18. století
Martin Rechtorik

Zápůjčky archiválií na výstavy a vývoz archiválií a dokumentů do zahraničí
Vladimír Růžek

Odraz postátnění funkce krajského hejtmana v Čechách v roce 1751 na personálním obsazení úřadu
Helena Sedláčková

Piarista Gregor Gruber o archivnictví
Milan Skřivánek

Brothers Proshek – builders of European Sofia among the documents of State archives – Sofia and Central state archives
Lilyana Vanova

Církevní dějiny

Sdružení katolické inteligence ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století 
Vácslav Babička

Piarista – provinciál P. Gilbertus Burgraf a S. Leopoldo (*18. 8. 1720 Budeničky u Slaného, †24. 12. 1778 Litomyšl)
Václav Bartůšek

Břevnovské zápisy o osídlení polického újezdu. Příspěvek k problematice pamětních zápisů ve 13. století
Marie Bláhová

The income of Moldavian monasteries between the fifteen century and the mid-eighteen century 
Arcadie M. Bodale

Udělování svátosti biřmování pražskými světícími biskupy Janem Matoušem Schweibererem a Erasmem Divišem Kriegerem v letech 1779–1792 
Stanislava Jílková

Břeclavský kostel sv. Václava a jeho předchůdci
Emil Kordiovský

Dominikán Benedikt František Hronek, kněz a mučedník 20. století
Jitka Křečková

„Duše, srdce? Ty jsou jinde.“ Zdeněk Nejedlý a poetika katolictví
Jiří Křesťan

300. výročí založení řádu voršilek a jeho oslavy v Čechách
Marie Macková

Idea cyrilometodějství v historii reformního hnutí katolického duchovenstva (1918‒1924)
Pavel Marek

Židovské rodiny ve Všeradicích
Lenka Matušíková

Wien-Prag/Prag-Wien. Behördenwege zu universitären Fragen
Lorenz Mikoletzky

Majetková situace pustiměřského kláštera v období po husitské revoluci
Karel Mlateček

Aktuální informace nebo obraz dávných dob? Možnosti využití farářských relací pro studium středověku na příkladu Podbrdska roku 1700
Hana Pátková

Jak vypadala nunciova domácnost? Mikrosonda do každodenního života pražské nunciatury ve 2. polovině 16. století*
Alena Pazderová

Marmaggiho československá mise ve 20. letech 20. století
Marek Šmíd

Závěr

Archivní přemýšlení Vácslava Babičky. Vácslav Babička a jeho přínos archivní teorii.
Mikuláš Čtvrtník