10-2002

Obsah čísla

Obsah + tiráž

POKUS O REKONSTRUKCI KATALOGU ORDINACÍ PRAŽSKÉ STAVOVSKÉ EVANGELICKÉ KONSISTOŘE V LETECH 1609–1619
Karel Beránek

SNAHY O ZALOŽENÍ PIARISTICKÉ KOLEJE V PRAZE V 17. A V 1. POLOVINĚ 18. STOLETÍ
Václav Bartůšek

NÁRODNÍ SVĚT V LJUBLJANĚ 1918 (NÁRODNÍ VÝBOR V LUBLANI 1918) A PROBLEMATIKA BUDOVÁNÍ NOVÝCH STÁTNÍCH STRUKTUR NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO SLOVINSKA V OBDOBÍ ŘÍJEN–PROSINEC 1918
Jan Krlín

JALTA: DĚLENÍ SVĚTA NEBO LEGENDA? Z ČESKOSLOVENSKÉHO ZORNÉHO ÚHLU
Ivan Pfaff

RUSKÉ ZAHRANIČNÍ ARCHIVY
Alexandra Špiritová

DR. JOSEF BOROVIČKA A NÁRODNÍ ARCHIV (Příspěvek k dějinám archivnictví novější doby)
Josef Kollmann

JOACHIM PROCHNO A JEHO PÙSOBENÍ V ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
Vojtěch Belling 

TRAGICKÝ OSUD NĚMECKÉHO ŽIDOVSKÉHO EMIGRANTA HELMUTA HIRSCHE (27. 1. 1916 – 4. 6. 1937) 
Bohumil Černý

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE FRANCOUZSKÉHO NOVINÁŘE GEORGESE BLACHONA SE SOBĚSLAVEM PINKASEM VE SVĚTLE JEJICH VZÁJEMNÉ KORESPONDENCE
Zora Machková

VZPOMÍNÁNÍ NA OLDRU SEDLMAYEROVOU (edice z dopisù Pavly Mocové adresovaných Jarmile Glazarové)
Jan Bílek a Jana Bártová

ČESKÁ CHALUPA NA ZEMSKÉ JUBILEJNÍ VÝSTAVĚ 1891 V DOBOVÝCH DOKUMENTECH
Irena Štěpánová