6-1998

Sborník Paginae historiae, vydávaný Národním archivem (tehdy ještě Státním ústředním archivem) od roku 1992, zaujímá mezi periodiky vydávanými archivem čestné místo. Je pokusem o navázání na slavnou minulost odborných časopisů předchůdců současného Národního archivu z období první republiky, zejména Sborníku Archivu Ministerstva vnitra a Zpráv Českého zemského archivu, které si ve své době získaly velké renomé. 

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

AMERICKÝ KLUB DAM
Milena Secká

THEOSOFIE V PRAZE
Tomáš Zdražil

SESTAVENÍ VLÁDY ERNESTA VON KOERBERA A OBNOVENÍ ÚŘADU ČESKÉHO MINISTRA KRAJANA ROKU 1900
Luboš Velek

REALISTICKÝ KLUB V PRAZE
Jiří Křesťan

ROTARY KLUB A ČESKOSLOVENSKO
Jan Šturz

BERT-BRECHT-CLUB
Martina Křesťanová

ČESKOSLOVENSKÉ POLITICKÉ STRANY A PODPORA NĚMECKÉ EMIGRACE VE TŘICÁTÝCH LETECH
Vojtěch Blodig

K NĚMECKÉMU EXILU VE FRANCII 1933-1943
Luboš Houska

K HISTORII ČESKÉHO SOKOLA V USA (1865-1914)
Jiří Jožák

ČEŠTÍ POSLANCI V ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM VÝBORU A V REVOLUČNÍM NÁRODNÍM SHROMÁŽDĚNÍ V ROCE 1918
Alexandra Špiritová

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ STÁTNÍ SPRÁVY V ČESKÝCH ZEMÍCH V LETECH 1918-1920
Jan Krlín

O NOVOU BUDOVU ARCHIVU ZEMĚ ČESKÉ (K 65. VÝROČÍ OTEVŘENÍ ÚČELOVÉ ARCHIVNÍ BUDOVY V PRAZE–DEJVICÍCH)
Zlatuše Kukánová