25/1-2017

Toto číslo obsahuje biografii zahradníka Josepha Fritsche působícího na statcích toskánských velkovévodů (Petra Březáčková), vinaře Bohuslava Skalického působícího ve Slovinsku (Dunja Mušič), příspěvek k neznámému aspektu pozemkové reformy (Kristýna Kaucká) nebo studii k problematice interbrigadistů (Zdenko Maršálek). V materiálové části je otištěna edice zasedání svazu novinářů z března 1968 (Miroslav Šepták) a analýza justičních fondů Archivu hlavního města Prahy (Miroslav Veselka). Číslo dále obsahuje příspěvky ze sfragistického kolokvia v Olomouci v roce 2016, zprávu o činnosti Národního archivu za rok 2016 a recenze literatury.

Obsah čísla

 Obsah + tiráž

Studie

Umělecký zahradník Joseph Fritsch ve vilách toskánských velkovévodů Ferdinanda III. a Leopolda II.
Petra Březáčková

Bohuslav Skalicky und der Weinbau in Krain
Dunja Mušič

(Ne)úspěšný pokus o diskreditaci první pozemkové reformy – Völkerbundligy a jejich aktivity na mezinárodním fóru
Kristýna Kaucká

Internacionalisté pod drobnohledem. Interbrigadisté v československých jednotkách za druhé světové války pohledem sociologických kategorií
Zdenko Maršálek

Materiály

Zapomenuté zasedání novinářské organizace v období obrodného procesu (březen 1968)
Miroslav Šepták

Analýza justičních fondů v Archivu hlavního města Prahy
Miroslav Veselka

Sfragistické kolokvium

Říjnové setkání sfragistiků v Olomouci
Jitka KřečkováHana SeichterováKateřina Zenklová

Zpřístupňování pečetí Archivu České koruny – digitalizace a zpracování database
Jitka KřečkováKateřina Zenklová

Past and Future. Seals of the Archive of the Bohemian Crown and their representation in Monasterium.net
Daniel Jeller

Digitalisierung von Siegeln mittels Reflectance Transformation Imaging (RTI)
Franz Fischer – Stephan Makowski

Sfragistické bohatství Archivu Národního muzea: od povodní k digitalizaci
Klára Woitschová

Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego. Problemy edytorskie
Marcin Hlebionek

Korpus českých pečetí do nástupu Jana Lucemburského a aktuální fenomény evropské sfragistiky
Karel Maráz

Terminologické a metodologické obtíže výzkumu novověkých pečetí
Martina Bolom-Kotari

Příprava katalogu pečetí na listinách z fondu Archiv města Olomouc
Karel MüllerHana SeichterováJan Štěpán

Archivní fondy

Horní úřad Horní Slavkov 1650–1867
Stanislava Jílková

Problematika poškozených fotografií z fondu Nejedlého Zdeňka z Masarykova ústavu AV ČR
Štěpánka BorýskováBlanka Hnulíková

Zprávy

Národní archiv v roce 2016
Eva Drašarová

Literatura

Martin Musílek: Patroni, klienti, příbuzní. Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
Ivan Hlaváček

Stanislav Bárta: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na církevní statky
Ivan Hlaváček

Milan M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. IV. díl, 1. svazek (Kongregace a řeholní společnosti) 
Václav Bartůšek

Milan M. Buben – Pavel R. Pokorný: Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů (se suplementem sídelních biskupů)
Václav Bartůšek

Martin Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500–1700)
Václav Bartůšek

Milan Syruček – Josef Svoboda: Proč zmizely insignie Karlovy university
Václav Bartůšek

Adolf Ludvík Krejčík: Paměti
Jiřina Juněcová

Kniha o metternichovském paláci ve Vídni
Pavel Koblasa

Monumentální publikace o Vídeňském kongresu
Pavel Koblasa

Edice pamětí černínského archiváře Františka Teplého
Pavel Koblasa

Stanislav Balík – Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Marek Vlha: Český antiklerikalismus
Richard Mahel

David Faber: Mnichov. Krize appeasementu 1938
Richard Mahel

Jaroslav Janda: Moje vzpomínky na světovou válku 1914–1918
Petr Prokš