Historická fotografie 2017

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-061-7
Počet stran: 120
Rok vydání: 2017
Dostupnost: skladem
Cena:
270,- Kč

Sborník Historická fotografie

přináší zajímavé informace ze světa historické fotografie. Poměrně obsáhlá studie je věnována cestovatelské pozůstalosti Josefa Ladislava Erbena. Další příspěvek je věnován pozůstalosti zajímavé, snad i rozporuplné a poněkud tajemné postavy prvorepublikového období — Josefa Pluhaře, rytíře Suverénního řádu maltézských rytířů, který působil ve službách agrární strany.

O podobách a proměnách portrétní fotografie, především šlechtické, podává autorka obsáhlou informaci v jednom z dalších příspěvků. Časopisy, které prezentovaly zejména amatérskou fotografii, nebyly dosud zcela „objeveny“, takže týdeník Letem světem je malým příspěvkem k tématu časopisů akcentujících fotografii, v tomto případě především fotografii turistickou.

Rubrika „Představujeme“ přináší informace o fotografiích uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, tentokrát jde o monotématický příběh z období „Velké války“, fotografie jsou součástí archivních souborů velkostatků a rodinných archivů. Návštěva prezidenta republiky byla vždy významnou událostí, na níž se zaměřily objektivy místních fotografů. Tak tomu bylo i v případě návštěvy Edvarda Beneše v Pelhřimově v roce 1947. Fotografie dokumentující tuto událost spravuje Muzeum Vysočiny Pelhřimov. V neposlední řadě vstupuje ve známost, že fotografie jsou uloženy také v Archivu České národní banky. Že jde o sbírku zajímavou, nás jistě přesvědčí autorka příspěvku.

Historická fotografie 2017Historická fotografie 2017Historická fotografie 2017