Historická fotografie 2019

Autor: Pavel Baudisch (ed.)
Jazyk: český, anglický
ISBN: 978-80-7469-094-5
Počet stran: 88
Rok vydání: 2019
Dostupnost: skladem
Cena:
200,- Kč

Celobarevný 18. ročník časopisu Historická fotografie

nabízí čtenářům v úvodu tři recenzované studie. Na prvních dvaceti stranách průřezově představuje Eva Paulová snímky zahraničních fotografických ateliérů vzniklé do roku 1918, jež se dochovaly ve sbírkách Českého muzea hudby. Jde především o dedikované portrétní snímky hudebních skladatelů, pěvců a dalších interpretů, které si přiváželi ze svých zahraničních pobytů. Text zahrnuje též odkazy na databáze a další informační zdroje o historických fotoateliérech v Evropě i zámoří a bohatý obrazový doprovod. Příspěvek Michaely Hrubé sleduje vznik a chápaní fenoménu sociální fotografie v českých zemích ve třicátých letech minulého století a uvádí její protagonisty v čele s Lubomírem Linhartem. Věnuje se vztahu fotografů k sociální tématice a její prezentaci v časopisech a na výstavách. Do tohoto kontextu pak zasazuje dílo chemika a fotografa Přemysla Koblice. K padesátému výročí vyhlášení městské památkové rezervace v Pelhřimově připravila Miroslava Kvášová stať o architektonickém vývoji jednoho z domů na tamním Masarykově náměstí, dokumentovaném historickými snímky z fotografického archivu sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov.

 

Představujeme

patří dvěma příspěvkům. V prvním nás Jana JakubskáMichaela Zeinerová Brachtlová informují o dochovaných portrétních a krajinářských snímcích z produkce ateliéru Langhans, jež jsou uloženy v podsbírkách Fotoarchiv a Archiválie Národního zemědělského muzea, které autorky zároveň stručně popisují. Článek Aleny Vysočanové nás pak seznamuje s tzv. Weidenthalerovou sbírkou skleněných negativů a diapozitivů spravovanou Jihomoravským muzeem ve Znojmě. Unikátní soubor zachycuje podobu původního městyse Bítova a jeho obyvatel od počátku 20. století do třicátých let, kdy byl vysídlen a relokován v souvislosti se stavbou Vranovské přehrady.

 

Zprávy

Pavel Baudisch informuje o převzetí fotografického archivu Jiřího Všetečky Národním archivem, přičemž stručně představuje jeho život a tvorbu. Smutnou zprávu o úmrtí člena redakční rady Historické fotografie, polského kolegy Mariusze Makowského pak přinesla Naděžda Urbánková. Závěr patří recenzím na výstavy děl Dagmar Hochové a Aleny Šourkové a na šest fotografických publikací vydaných v uplynulých dvou letech.

 

Historická fotografie 2019 Historická fotografie 2019 Historická fotografie 2019