Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách

Autor: Eduard Krajník
Jazyk: čeština, němčina, angličtina
ISBN: 978-80-74691270
Počet stran: 688
Rok vydání: 2022
Dostupnost: skladem
Cena:
520,- Kč

Cílem publikace je zmapovat svobodnické osídlení v Čechách v letech 1541–1654 s důrazem na uvedení konkrétních držitelů jednotlivých svobodnických dvorů. Kniha je rozvržena do dvou částí. První je věnována obecnému vývoji svobodníků a dědiníků. Vlastní místopis je obsažen v části druhé. V abecedním pořadí uvádí celkem 400 vsí v Čechách, v nichž se ve zkoumané době nacházelo aspoň jedno svobodství. Celkový počet takto popsaných svobodství činí 640.