Zemědělsko-lesnický archivář a historik. Na paměť PhDr. Miloslava Košťála

Autor: Jiřina Juněcová, Otto Chmelík, Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: čeština, angličtina
ISBN: 978-80-7469-123-2
Počet stran: 338
Rok vydání: 2022
Dostupnost: skladem
Cena:
220,- Kč

Publikace z volné řady věnované významným osobnostem zemědělského archivnictví a agrární historiografie. Publikace přináší celkem 10 studií Miloslava Košťála (1925–2018), významného archiváře a historika, dlouholetého vedoucího děčínského archivu, odborníka na archivnictví, dějiny správy a dějiny zemědělství. Součástí publikace je rovněž Košťálova bibliografie, jeho dosud nepublikované autobiografické texty a úvodní biografická část. Publikace je vydávána ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích.