1989, září – říjen

Dopis kardinála Františka Tomáška

Dopis kardinála Františka Tomáška předsedovi vlády ČSSR Ladislavu Adamcovi s informací o svatořečení Anežky Přemyslovny, 1989, 26. září, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR-S, 1989, nezpracováno

Dopis kardinála Františka Tomáška, arcibiskupa pražského, předsedovi vlády Ladislavu Adamcovi, ve kterém navrhuje, aby na svatořečení Anežky Přemyslovny ve Vatikánu

Odpověď předsedy vlády ČSSR Ladislava Adamce kardinálu Tomáškovi, 1989, 24. říjen, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR-S, 1989, nezpracováno