1158

Nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu

Play Video

Před tažením do Itálie, k Milánu, svolal císař Fridrich I., zvaný Barbarossa, na leden roku 1158 sněm do Řezna. … 

Císař Fridrich I. povoluje českému knížeti Vladislavovi nosit o svátcích čelenku
(královskou korunu), 1158, leden 18., Řezno, NA, AČK, inv. č. 1