1415

Stížný list

Stížným listem vyjádřila česká a moravská šlechta zásadní nesouhlas s upálením mistra Jana Husa.

Upálení mistra Jana Husa a jeho nanebevzetí, Litoměřický graduál, před 1517, SOkA Litoměřice