1619

Stavové zemí koruny České přijímají novou společnou ústavu českého státu, který se stává konfederací

Když čeští stavové zvolili roku 1617 králem arciknížete Ferdinanda Štýrského, stoupence absolutistické vlády a nucené rekatolizace, spoléhali na jeho závazek, že bude dodržovat stavovská práva, zvláště tzv. „Majestát“ Rudolfa II. 

Zástupci stavů zemí České koruny přijímají novou společnou ústavu českého státu, který se stává konfederací, 1619, červenec 31., Pražský hrad, NA, AČK, inv. č. 2328 (2. český exemplář)