Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář, ID 30013255, v oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů (5. oddělení) Národního archivu

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky).

Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě  je 1. červenec 2023.  Místem výkonu služby je Praha. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě 7. 06. 2023 (včetně).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (docx – 42 kB)

Žádost o přijetí do služebního poměru (docx – 35 kB)