Srpen 1968

Play Video

V noci z 20. na 21. srpna 1968 zahájila vojska pěti států Varšavské smlouvy invazi do Československa. (PDF – 28 kB)

Autentický záznam – Hlášení Československého rozhlasu. Šéfredaktor zpravodajství Jiří Kmoch a redaktor zahraniční redakce Jiří Dienstbier vyzývají k zachování klidu. Archiv ČRo

Autentický záznam – První hlášení Československého rozhlasu. Hlasatel Vladimír Fišer čte zvláštní provolání předsednictva ÚV KSČ. 21. srpen 1968, 1.55 hodin. Archiv ČRo

Foto Okky Offerhaus. NA, Sb. 1968, Okky Offerhaus  

Okky (Olga) Offerhaus se narodila v Rotterdamu v roce 1933. V roce 1947 se s rodinou přestěhovala do Brazílie. (PDF – 597 kB)

Play Video

Amatérské filmové záběry neznámého autora zachycují události srpnových dní roku 1968 během invaze vojsk Varšavské smlouvy. V závěru filmu je krátký záběr na prezidenta republiky Ludvíka Svobodu s doprovodem.
Zhoršená kvalita obrazu. NA, Sb. filmů, inv. č. 8/25

Plánek střelby u budovy Čs. rozhlasu, NA, GProk, sign. II/3 Vg 2/69, nezpracováno

Šetření v budově Československého rozhlasu (PDF – 5,6 MB), 1968, 3. září, Praha, NA, GProk, sp. zn. II/3 Vg 2/69,
nezpracováno

Svět v obrazech, zvláštní vydání
(PDF – 2 MB), 1968, 21. srpen, NA, Knihovna

Zpráva o incidentech v souvislosti se vstupem a přítomností vojsk států Varšavské smlouvy na území ČSSR (PDF – 2,79 MB), 1968, 24. srpen, Praha, NA, ÚPV ČSSR/ČSFR, registratura, sign. 699/12, nezpracováno

MV podává zprávu
o mimořádných událostech
(PDF –
3 MB), 1968, 27. srpen, Praha, NA, GProk, sp. zn. III/1 Gn 26/68, nezpracováno

Záznam ze zasedání
v hotelu Praha
(PDF –
3,2 MB), 1968, 21. srpen, Praha, NA, KSČ-ÚV-GH, nezpracováno

Předmětem jednání na zasedání některých členů a kandidátů ÚV KSČ v hotelu Praha 21. srpna 1968  …

Provolání „Slovo k soudruhům!“ adresované probíhajícímu jednání pléna ÚV KSČ,

Dopis vlády ČSSR, předsednictva Federálního shromáždění a Předsednictva ÚV KSČ presidentu ČSSR Ludvíku Svobodovi

Autentický záznam – Vystoupení G. Husáka (délka celého projevu: 23 min. 10 s.), kritika nedostatků polednového vývoje 1968, kritika názorů diskutujících i postojů v Předsednictvu ÚV KSČ, obhajoba nástupu konsolidace a normalizace po srpnovém vpádu vojsk a podepsání tzv. moskevských protokolů, o vůli Slováků setrvat v společné republice, k antisocialistickým silám ve společnosti.
1968, 31. srpen, Praha, Pražský hrad, Španělský sál. NA, NAD 1337, ev. č. 79, část 5

Slovo k soudruhům!
(PDF – 1,75 MB), NA, KSČ-ÚV-Lidové milice, nezpracováno