1920

Originál ústavy publikované ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 121 (PDF – 429 kB), 1920, 29. únor, NA, PMR, kart. 4166

Po prozatímní ústavě z roku 1918 vstoupila v platnost nová ústava schválená Prozatímním Národním shromážděním.

Plakát oznamující vyhlášení mimořádných opatření v některých politických okresech (PDF – 1,5 MB), 1920, 12. prosinec, NA, ZČV, inv. č. 148, kart. 20