1918, listopad

Půjčka národní svobody (PDF – 344 kB), 1918, 5. listopad, Praha, NA, PMR, č. 10, kart. 4164

Zápis o I. schůzi ministerské rady (PDF – 2,5 MB), 1918, 14. listopad, Praha, NA, PMR, kart. 4029

Návrh zákona, který měl zajistit finanční podporu pro budoucí fungování orgánů a institucí československého státu.

Zákonem Národního výboru ze dne 13. listopadu byla přijata prozatímní ústava, připravená právníkem Alfrédem Meissnerem.

První vládě tzv. všenárodní koalice, která měla šestnáct členů, předsedal národní demokrat Karel Kramář.

Návrh zákona o prozatímní ústavě (PDF – 344 kB), 1918, 13. listopad, NA, PMR, č. 14, kart. 4164