1941, 28. září

Na podzim 1941 se Adolf Hitler rozhodl odvolat Konstantina von Neuratha z protektorátu s odůvodněním potřeby zdravotní dovolené. Vedením úřadu říšského protektora pověřil dosavadního šéfa Hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinharda Heydricha.

Přivítání Reinharda Heydricha na Pražském hradě po jeho příjezdu do Prahy, 1941, 28. září, NA, Fotoarchiv KHF, inv. č. 899

Dálnopis Reinharda Heydricha říšskému vůdci SS a policie Heinrichu Himmlerovi o prvních opatřeních v Praze po jeho nástupu do funkce zastupujícího říšského protektora, 1941, 27. září, Praha, NA, ÚŘP, sign. 114-3/17, fol. 423, kart. 14

Výnos říšského protektora o vyhlášení civilního výjimečného stavu, 1941, 28. září, Praha, NA, D II, sign. B 167, kart. 15