1945

Skončeno a podepsáno, drama Pražského povstání ve fotografii, 1945, květen, NA

Projev KG v Bratislavě k osvobození vlasti RA, NA, NAD 1337, ev.č. 651

První zasedání československé vlády na osvobozeném území se konalo v Košicích dne 5. dubna 1945, v době, kdy do osvobození Prahy a konce války zbýval ještě více než měsíc.

Košický vládní program (dílčí popisy) (PDF – 5,2 MB), 1945, březen, Moskva, NA, ÚV  KSČ, Klement Gottwald (100/24), a. j. 1532, kart. 172