1212

Zlatá bula sicilská

Play Video

Snad nejznámější listinou české minulosti je tzv. zlatá bula sicilská. …  
(PDF – 266 kB)

Přemysl Otakar I. dokázal obratnou zahraniční politikou, především pragmatickým využíváním mocenského zápasu Štaufů a Welfů o vládu v římsko-německé říši, postupně prosadit životní zájmy českého státu. … 

Zlatá bula sicilská, 1212, září 26., Basilej, NA, AČK, inv. č. 2