Mnichovská dohoda

Play Video

Mnichovskou dohodu čtyř velmocí, která znamenala ztrátu pohraničních území ČSR obývaných více než 50 % německého obyvatelstva, …

NA, FÚML, ČTK 1930–1939

Výsledkem mnichovské konference byla dohoda o odstoupení pohraničních území ČSR obývaných více než 50 % německého obyvatelstva nacistickému Německu. …

Protokol z 9. schůze 18. československé vlády s podpisy ministrů (PDF – 273 kB), 1938, 30. září, Praha, NA, PMR, inv. č. 2960, kart. 4142

Prezidentský slib Emila Háchy.

Prezidentský slib Emila Háchy, 1938, 30. listopad, Praha, NA, Fotoarchiv Ústavu marxismu-leninismu ÚV KSČ, č. neg. 18246.

Dne 30. listopadu byl zvolen prezidentem Česko-Slovenska E. Hácha, jenž o den později jmenoval poslední vládu druhé republiky v čele s R. Beranem.