Záznam úřední desky

Průběžná zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Datum zveřejnění: 5. 9. 2023
Č. j.: NA-4043/03–2023
Dne 14. srpna 2023 obdržel Národní archiv žádost K. K. o poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Požadované informace nemohly být poskytnuty postupem podle zákona č. 106//1999 Sb.
Související dokumenty