Archiv České koruny, díl IV./5, 6 – 161 listin z let 1369–1378, 2 sv. + regestář

Autor: kolektiv autorů
Jazyk:
ISBN: 978-80-86712-38-9
Počet stran: 119
Rok vydání: 2006
Dostupnost: skladem
Cena:
6000,- Kč

Čtvrtý díl, který zahrnuje celé období vlády Karla IV. Od císařské korunovace až po úmrtí v roce 1378 byl vzhledem k velkému množství dochovaných písemností rozdělen do šesti svazků faksimilových a tří svazků textových. Díl IV/3,4 (2 svazky faksimilové, 1 svazek textový) s listinami z let 1361–1368. Díl IV/5,6 z let 1369–1378.

Archiv České koruny jako archiv starého českého státu, tj. panovníka a později i stavů je pro období starších českých dějin nejvýznamnějším a nejcennějším archivním fondem v České republice a zároveň patří k nejvýznamnějším archivním celkům svého druhu v Evropě.

Vzhledem k pohnutým osudům Archivu České koruny v minulosti, bylo v roce 1975 rozhodnuto vydat ve světlotiskových faksimiliích nejstarší část korunního archivu. Edice měla v 7 dílech (17 svazcích) obsáhnout 1971 převážně listinných písemností korunního archivu z let 1158-1526. Formát edice byl zvolen tak, aby většina listin mohla být reprodukována ve velikosti originálu (59 x 41 cm). Na lícní straně textu je zachycen celkový vzhled reversu s pečetí; není brán zřetel jen na délku závěsu, který je zkracován až po výstup z pliky. Na rubní straně listu je reprodukován úplný revers s pečetí ve velikosti originálu.

Významný soubor státoprávních listin, uložený ve Státním ústředním archivu v Praze, byl v roce 1988 prohlášením za národní kulturní památku.