Historická fotografie 2012

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-004-4
Počet stran:
Rok vydání: 2012
Dostupnost: skladem
Cena:
167,- Kč

Úvodní studie se zabývá problematikou mapových okruhů, které byly výsadou amatérských fotoklubů. Toto téma nebylo dosud zpracováno a v tomto směru přináší sborník nové informace.

Dále se ve sborníku dočtete o objevených deskových negativech — rodinných snímcích schwarzenberské primogenitury, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni.

Pro kolegy archiváře bude jistě přínosem studie popisující možnosti a způsoby „čtení“ fotografií, tedy získávání informací, které nejsou na první pohled patrné. Jsme přesvědčeni, že postřehy z praxe Vám přinesou nové informace a otevřou nové možnosti při archivním zpracování fotografií.

Dále se ve sborníku představuje Fotoarchiv Muzea města Brna a Archiv AV ČR. Na stránkách Historické fotografie naleznete mnoho dalších informací.

 

Historická fotografie 2012 Historická fotografie 2012 Historická fotografie 2012