Historická fotografie 2020

Autor: Naděžda Urbánková (ed.)
Jazyk: český, anglický
ISBN: ISSN 1213-399X, ISBN 978-80-87896-82-2 (TMB), ISBN 978-80-7469-104-1 (NA)
Počet stran: 90
Rok vydání: 2020
Dostupnost: skladem
Cena:
235,- Kč

19. číslo Historické fotografie otvírá recenzovaná studie Kateřiny Pařízkové popisující fotografickou část pozůstalosti historiků architektury, manželů Václava a Dobroslavy Menclových, uloženou v Archivu Národního muzea. Zahrnuje více než dvacet tisíc snímků na papírové, plastové a skleněné podložce, které dokumentují hradní, fortifikační, městskou a lidovou architekturu v období let 1925–1978. Otto Chmelík nás seznamuje s plemennou knihou merinových ovcí chovaných na thunovském panství Peruc, zhotovenou v letech 1860–1862 formou alba průkopníkem fotografie v Čechách Wilhelmem Hornem. Představuje jeho osobu spolu s inspektorem panských ovčínů Antonem Sünder-Mahlerem. Příspěvek Miroslavy Kvášové pak přináší ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov reportáž táborského fotografa Josefa Jindřicha Šechtla z 20. let 20. století pořízenou během regulace řeky Bělé.

Posledním recenzovaným textem, který tvoří zvláštní rubriku Historické fotografické techniky, je analýza Lucie Horuckové rozebírající rozdílné přístupy v kolorování albuminových fotografií v Číně, Japonsku a Řecku na snímcích dochovaných ve sbírce cestovatele Jindřicha Vávry.

V části Představujeme uvádí Klára Lukášová několik ukázek portrétních fotografií z produkce vídeňského ateliéru Adéle (1862–1938), jež jsou uchovávány v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Sylvia Laurincová informuje o internetovém projektu Městské knihovny Kuřim s názvem Memoria, který si klade za cíl zpracování popisu dochovaných snímků za pomoci veřejnosti prostřednictvím webu, výstav, besed a návštěv a oživit tak komunitní paměť. Michaela Zeinerová Brachtlová pak popisuje dlouhodobý projekt dokumentace současného zemědělství, spuštěný jeho zadavatelem Národním zemědělským muzeem v roce 2018. Na projektu se dosud podíleli fotografové Jindřich Štreit, Karel Cudlín a Milan Jaroš.

Na základě této aktivity muzeum připravilo výstavu Jindřich Štreit a Cykly, komparující české zemědělství v 80. letech 20. století a v roce 2018. Výstava je představena v sekci Zprávy a recenze spolu s dalšími fotografickými výstavami a publikacemi.

Historická fotografie 2020Historická fotografie 2020Historická fotografie 2020  Historická fotografie 2020