Historická fotografie 2021

Autor: Pavel Baudisch (ed.)
Jazyk: Čeština, angličtina
ISBN: ISSN 1213-399X, ISBN 978-80-7469-116-4 (NA), ISBN 978-80-87896-97-6 (TMB)
Počet stran: 90
Rok vydání: 2021
Dostupnost: skladem
Cena:
200,- Kč

Jubilejní 20. ročník Historické fotografie nabízí čtyři recenzované studie. V první z nich se vrací Petra Trnková k tzv. Kynžvartské daguerrotypii, jedné z nejznámějších a nejstarších fotografií (1839) v českých sbírkách. Autorka nám přibližuje další rané daguerrotypie dochované ve sbírce kynžvartského zámku a též roli jejího majitele, knížete Klemense Metternicha jako podporovatele prvních fotografů. Obavy o osud kulturního dědictví během nacistické okupace vedly historika umění Zdeňka Wirtha k myšlence podchytit tradiční lidové stavitelství dochované na okleštěném území našeho státu, a tak v tomto smyslu inicioval na České akademii věd a umění tzv. Zaměřovací akci. S tímto ambiciózním projektem nás seznamují Kateřina SedlickáDana Motyčková. Ve své studii přinášejí také medailony některých profesionálních i amatérských fotografů, kteří se účastnili paralelního projektu fotodokumentace památek. Jednoho z těchto fotografů nám následně představují Hana FajstauerováJiří Zikmund. Jedná se o Antonína Fingerlanda, tehdejšího primáře patologie okresní nemocnice v Hradci Králové a pozdějšího přednostu a profesora patologického ústavu tamější lékařské fakulty. Podílel se na fotografické dokumentaci památek rodného Jičínska. I poslední recenzovaná studie zůstává tematicky zasazena do pohnutých válečných let. Pohledem tentokrát z opačné strany, tj. vojáků německé branné moci dislokovaných na území protektorátu, a typovou analýzou jejich soukromých snímků jako specifického obrazového pramene našich dějin se zabývají Michal V. ŠimůnekMiloš Hořejš.

V části Představujeme nás Magdalena Preiningerová seznamuje s cennými cestovatelskými fondy Archivu H+Z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, nejprve s dokumenty těch nejznámějších světoběžníků – inženýrů Hanzelky a Zikmunda, dále pak se soubory Eduarda Ingriše, Jana Havlasy a manželů Škulinových.

Posledním příspěvkem je reportáž Jiřího Černohorského v rubrice Různé, který se se svými kolegy Karlem Richtrem a Filipem Habartem, výrobcem velkoformátových kamer, pokusil o experiment – vytvořit novodobou ambrotypii nezvykle velkých rozměrů, 90 × 90 cm. Časopis uzavírají recenze na nedávno vyšlé fotografické publikace.

Historická fotografie 2021Historická fotografie 2021Historická fotografie 2021Historická fotografie 2021