K. und k. Privat- und Familiengüter unter der Regierung von Kaiser Franz Joseph I.

Autor: Pavel Koblasa
Jazyk: němčina
ISBN: 978-80-7469-110-2
Počet stran: 160
Rok vydání: 2021
Dostupnost: skladem
Cena:
460,- Kč

Kniha pojednává především o majetkových poměrech rakouského císaře Františka Josefa I. v rámci celé habsburské říše, tj. v českých, rakouských a uherských zemích. Jde o popis vývoje císařského majetku především po úmrtí císaře Ferdinanda I.  v roce 1875, kdy došlo po dědickém řízení k předání dalších majetků do rukou Františka Josefa I. Také je zde přiblížen proces konfiskace císařských enkláv na území Rakousko-Uherska po první světové válce. Kniha se rovněž zabývá celkovou správou císařských majetků, kde neschází přehled vrchních úředníků jednotlivých úřadů a statků. Současně nechybí stručné přiblížení poměrů jednotlivých členů užší císařské rodiny, a také vedlejších linií habsburské dynastie. Pro lepší orientaci v tématu jsou připojena pojednání o erárních majetcích, které byly císařem a jeho rodinou jen užívány, ale nepatřily k soukromému majetku. Publikace je výsledkem několikaletého autorova výzkumu v domácích a zahraničních archivech.

Dieses Buch behandelt die Vermögensverhältnisse des österreichischen Kaisers Franz Joseph I. in der Habsburgermonarchie, das bedeutet in den böhmischen, den österreichischen und den ungarischen Ländern. Es handelt sich um eine Beschreibung der Entwicklung des kaiserlichen Besitzes, vor allem nach dem Tod von Kaiser Ferdinand I. 1875, als Kaiser Franz Joseph I. die privaten Herrschaften erbte. Die Ausführungen reichen über das Ende Österreich-Ungarns hinaus, es wird auch das Schicksal der kaiserlichen Herrschaften nach dem ersten Weltkrieg präsentiert. Ebenso wird die Zentralverwaltung der kaiserlichen Güter vorgestellt. Zusätzlich werden bei den einzelnen Herrschaften die Oberbeamten für Feld- und Forstwirtschaft angeführt. Eine kurze Übersicht der Vermögensverhältnisse der Kaiserfamilie sowie auch der habsburgischen Nebenlinien, wie der toskanischen oder estensichen Linie, ergänzt die Arbeit. Abschliessend werden auch die ärarischen Besitzungen erwähnt, die vom Kaiser und seiner Familie nur benutzt wurden, aber nicht zum kaiserlichen Privateigentum gehörten.

Die Publikation ist das Ergebnis langjähriger Forschungen in tschechischen, österreichischen, ungarischen und slowakischen Archiven.