Obsazování úřadu krajského hejtmana v předbělohorksém období a soupis krajských hejtmanů na základě dochovaných seznamů z let 1563/1564–1616/1617

Autor: P. Mareš
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-86712-75-8
Počet stran:
Rok vydání: 2009
Dostupnost: skladem
Cena:
180,- Kč