Paginae Historiae 20/2, 2012

Autor: Kolektiv autorů
Jazyk: čeština
ISBN: 978-80-7469-001-3
Počet stran: 568
Rok vydání: 2012
Dostupnost: skladem
Cena:
475,- Kč

Toto číslo je monograficky zaměřeno na problematiku spisové služby a předarchivní péče. Obsahuje celkem 18 příspěvků k této závažné problematice rozdělených do čtyř částí (Obecné studie, Tematické studie k domácí problematice, Studie k zahraniční problematice, Úvahy a vzpomínky). Studie shrnují současný stav poznání dané problematiky. Věříme, že tradice monografických čísel, ve které by Národní archiv rád dále pokračoval, přispěje ke zkvalitnění našeho časopisu. Vedle monografické části dále upozorňujeme na metodický příspěvek Emilie Benešové k problematice archivního zpracování fotografických archiválií.

ISSN 1211-9768.