Paginae historiae 28/2, 2020 Kominterna

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: Čeština, ruština, angličtina, němčina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 344
Rok vydání: 2020
Dostupnost: skladem
Cena:
132,- Kč

Monotematické číslo obsahující příspěvky, které zazněly na mezinárodní konferenci Kominterna a střední Evropa. Nástroj zahraniční politiky Sovětského svazu, dne 3. října 2019. Celkem 17 autorů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Ukrajiny a Ruska si klade otázky související s vznikem, působením a zánikem Kominterny a její činnosti v rámci zahraniční, sociální, národností a náboženské politiky Sovětského svazu.

 


Obsah čísla 28/2

Úvodem – Emil Voráček – David Hubený

Vznik Kominterny a sovětská zahraniční politika

 • Vznik, konec Kominterny a otázka kontinuity její činnosti. Vybrané otázky – Emil Voráček
 • Die Gründungsmitglieder der Kommunistischen Internationale – Wladislaw Hedeler
 • Kominterna a stredná Európa 1919–1922. Od integrácie k disciplinácii a racionalizácii – Juraj Benko
 • Rozhlasové vysílání ze Sovětského svazu během druhé světové války – Jan Chadima

Kominterna v Evropě. Případové studie

 • Mezi vznikem republiky a anšlusem. Nástin vývoje Komunistické strany Rakouska v letech 1918–1938 – Miroslav Šepták
 • The Policy of the Comintern in the Light of the ‘International Council Correspondence’ – Florian Ruttner

Kominterna a KSČ

 • Деятельность Коминтерна и образование КПЧ в документах первых советских миссий в Чехословакии (1920–1921 гг.) – Николай Станков
 • Komunistická strana Československa v zajetí sociálfašismu. Vyloučení Josefa Guttmanna z KSČ v roce 1933 – Martin Dolejský
 • Lidová fronta a její reálná podoba v Československu – Peter Popálený
 • Komunistické strana Československa na Liberecku mezi lety 1921–1935 – Jakub Vrba

Národnostní, sociální a náboženská politika

 • KSČ na Podkarpatské Rusi v první polovině třicátých let 20. století – David Hubený
 • Карпато-украинское студенчество и Комунистическая партия Чехословакии в межвоенный период: заметки к истории взаимоотношений (Константин Куцов)
 • Коминтерн в борьбе против религии (на примере религиозной политики в УРСР) – Анна Маринченко –Татьяна Иванова
 • Rudá odborová internacionála – Jiří Pokorný
 • The cooperative policy of Comintern in Czechoslovakia and its limits: A case study of the cooperative Včela Prague – Jan Slavíček

Rozpuštění Kominterny a její reinkarnace

 • Strategie Kominterny po jejím rozpuštění a sovětské plánování poválečného světa – Vít Smetana
 • Referát Rudolfa Slánského přednesený na prvním zasedání Informačního byra komunistických a dělnických stran ve Sklářské Porubě dne 23. 9. 1947 – Adam Zítek
 • Наследники Коминтерна: роспуск Коминформбюро и становление новой системы подчинения международного коммунистического движения интересам советской политики. 1955–1964 гг. – Теймур Агабаевич Джалилов

Paginae historiae 28/2, 2020 (PDF – 4,7 MB)