Paginae historiae 29/1, 2021

Autor: Jan Kahuda (ed.)
Jazyk: Čeština, polština, angličtina, němčina
ISBN: ISSN 1211-9768
Počet stran: 316
Rok vydání: 2021
Dostupnost: skladem
Cena:
110,- Kč

Doména diletantství? Sté výročí Státní archivní školy.

Jedná se o monotematické číslo ke 100. výročí Státní archivní školy, jehož základem jsou příspěvky proslovené na stejnojmenné konferenci v roce 2019. Celkem 21 studií je věnováno jak samotným dějinám Státní archivní školy, tak jejím pedagogům a absolventům, kromě toho jsou zastoupeny studie zahraničních odborníků k problematice vzdělávání archivářů v Německu a Polsku.

 


Obsah čísla 29/1

Úvod

 • Předmluva – Michal Pullmann
 • Úvodem – Ivana Ebelová
 • Úvodem – Zdeňka Kokošková

Hlavní studie

 • Státní archivní škola a její učitelé – Marie Bláhová
 • Státní archivní škola za okupace – pokračování v obtížných podmínkách – Jan Dobeš

Výuka archivnictví a školy v zahraničí

 • Archivausbildung in Deutschland: Die Archivschule Marburg – Robert Meier
 • Studia archiwistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Irena Mamczak-Gadkowska
 • Elementy prawne w przygotowaniu zawodowym archiwisty – uwagi z perspektyw polskiej – Marek Konstankiewicz
 • Od dyplomatyki i edytorstwa źródeł ku specjalności archiwalno-edytorskiej. Koncepcje kształcenia archiwistów na Uniwersytecie Wrocławskim prof. K. Maleczyńskiego i prof. W. Korty – Lucyna Harc
 • Archiwistyka jako odrębna nauka? Głos z Polski – Janusz Łosowski
 • Kształcenie archiwistów na Górnym Śląsku i edycje miejscowych źródeł historycznych – Antoni Barciak

Osobnosti archivnictví a pomocných věd historických. Představitelé PVH před zřízením Státní archivní školy

 • Johann Michael Heineccius (1674–1722) und die Entstehung der Siegelkunde als akademische Disziplin – Thomas Vogtherr
 • Pomocné vědy historické v publikacích profesorů historie C. k. Františkovy univerzity v Olomouci – Ema Šimková
 • Josef Emler – Ivan Hlaváček
 • Gustav Friedrich, jeho Učebná kniha palaeografie latinské a výuka paleografie v rámci Státní archivní školy – Marie Ryantová

Osobnosti archivnictví a pomocných věd historických. Učitelé absolventi Státní archivní školy

 • Václav Hrubý a archivní škola – Hana Pátková
 • Profesor Václav Vojtíšek: Kontinuita kariéry jednoho archiváře – Pavel Vaško
 • Miloslav Volf a jeho archivní příručka – Jan Kahuda
 • Docent Josef Matoušek a jeho vědecká a politická činnost – Kristýna Ansorgová – Jan Hanousek
 • Státní archivní škola: causa Jaroslav Prokeš – Milada Sekyrková
 • Z nouze ctnost. Přínos absolventů Státní archivní školy pro českou kodikologii – Marta Hradilová
 • Přínos Františka Hoffmanna archivní teorii a metodice – Hana Kábová
 • Historik Josef Polišenský, jeho studium na archivní škole a jaké mělo následky – Zdeněk Hojda
 • Metodický spor o obecné dějiny: „Graus vs. Polišenský“ – Martin Kindl

Seznam zkratek
Seznam autorů


Paginae historiae 29/1, 2021 (PDF – 3,2 MB)