Ondřej Franta. Vězněm ve střední Asii

Autor: Pavel Koblasa
Jazyk: čeština, ruština, němčina, angličtina
ISBN: 978-80-7469-133-1
Počet stran: 448
Rok vydání: 2023
Dostupnost: skladem
Cena:
360,- Kč

Edice pamětí katolického kněze P. Ondřeje Franty (1869–1939) na období I. světové války, které strá­vil jako vrchní polní kurát na ruské frontě, později v ruském zajetí. Ondřej Franta byl rovněž význam­nou osobností české historiografie,  působil jako editor díla Josefa Dobrovského a několik let praco­val jako archivář ve službách hraběte Černína.

Součástí publikace je biografická studie, vlastní edice s kritickým aparátem vytvořená dle platných edičních pravidel a rejstřík. Publikace tvoří protěj­šek k pamětem Jaroslava Jandy, které Národní archiv vydal v roce 2016.