Pečeť a pečetidlo zemského soudu

Play Video

Zemský soud ověřoval vydané písemnosti pečetí. Vyobrazení svatého Václava,
hlavního patrona Čech, propůjčovalo pečeti nejvyšší autoritu.

Pečetidlo zemského soudu Českého království, 13. stol., NA, Typáře, inv. č. 340

Pečeť zemského soudu Českého království,
13. stol., NA